Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • NaturkundeMuseum Ostbayern 
  •  
  • Am Prebrunntor 4 
  • 93049 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Adler flieg 

Der Adler ist von alters her ein mächtiges, wegen seiner Macht bisweilen auch missbrauchtes Symbol, das nach wie vor in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. "Adler flieg" erforscht mit Ausstellungen, Vorträgen, Workshops und vielen weiteren kreativen Veranstaltungen zwischen Natur und Kultur die Ursprünge dieser Symbolbedeutung und ihre Auswirkungen auf unsere heutige Existenz.

Ziel ist, ein neues, geschärftes Bewusstsein für das Symbol des Adlers zu wecken und damit Wandlungsprozesse zu unterstützen, die für die weitere gesellschaftliche Entwicklung dringend notwendig sind. Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesem Projekt und laden Sie ein, sich mit uns auf Entdeckungsreise zu begeben. Mai bis Oktober 2008, Naturkundemuseum Ostbayern und weitere Veranstaltungsorte in und um Regensburg. Detaillierte Informationen unter www.adler-flieg.de und Tel. +(49)0941-507-3443 

Orle, leť 

Orel je od pradávna mocný, pro svou moc dosud také zneužívaný symbol, který hraje v našem životě stále stejně důležitou roli. "Orle leť" zkoumá prostřednictvím výstav, přednášek, workshopů a mnoha dalších kreativních akcí mezi přírodou a kulturou původy významu tohoto symbolu a jejich vlivy na naší současnou existenci.

Cílem je probudit nový, vybroušený smysl pro symbol orla a tím podpořit procesy proměn, které jsou nutně žádoucí pro další společenský rozvoj. Těšíme se z Vašeho zájmu o tento projekt a zveme Vás, abyste se vydali spolu s námi na objevnou cestu. Květen až říjen 2008, Přírodovědecké museum Ostbayern a další místa akcí v Regenburgu a jeho okolí. Detailní informace na www.adler-flieg.de a na tel. čísle +(49)0941-507-3443 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,89 MB