Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Franz Löffler (1. Bürgermeister) 
 •  
 • Marktplatz 14 und 16 
 • 93449 Waldmünchen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Karel Smutny (Bürgermeister)
 •  
 • Tel. +420 379 794 231
 • Fax +420 379 794 511
 • eMail ouklenci@klencipc.cz

Info • Info

Aktionsbündnis Čerchov 

Die Herausforderungen eines wachsenden Europas stellen sich für die bayerisch-böhmische Grenzregion seit vielen Jahren. Lange vor dem förmlichen EU-Beitritt der Tschechischen Republik am 1. Mai 2004 haben wir im Raum Waldmünchen die Kooperation mit unseren tschechischen Nachbarn gesucht. Mit der Gründung des "grenzüberschreitenden Aktionsbündnisses Čerchov" im Frühjahr 2003 haben wir unsere Zusammenarbeit dann auf eine zukunftsfähige Grundlage gestellt. Im "grenzüberschreitenden Aktionsbündnis Čerchov" haben sich 6 bayerische und 15 tschechische Gemeinden rund um den Berg Čerchov / Schwarzkopf zusammengeschlossen. Auf bayerischer Seite umfasst das Aktionsgebiet den ehemaligen Landkreis Waldmünchen mit den Städten Waldmünchen und Rötz sowie den Gemeinden Schönthal, Treffelstein, Tiefenbach und Gleißenberg. Auf tschechischer Seite gehören 15 Gemeinden der Mikroregion Chodska Liga dem Aktionsbündnis an: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Trhanov, Pec pod Čerchovem, Luženičky, Újezd, Česká Kubice, Díly, Nemanice, Postřekov, Ždánov, Pařezov, Otov, Vlkanov, Nový Kramolín. Die Zukunftsstrategie Im Zeitraum 2003 bis 2005 haben wir ein grenzüberschreitendes Entwicklungskonzept erarbeitet. Dabei erhielten wir Unterstützung durch die Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. Parallel dazu wurden erste Projekte umgesetzt. Unter dem Leitbild "Čerchov – Landschaft voller Energie" wollen wir unsere Region entwickeln - als bayerisch-böhmischen Naturerlebnisraum im Einklang von Natur, Landschaft und Tourismus, - als Kompetenzraum im Bereich Umwelttechnologie, regenerative Energien und Holznutzung, - als Kulturraum in den Bereichen Landnutzung, Bauen und Geschichte, - als Kooperationsraum. Die Projekte Bei der konkreten Umsetzung engagieren wir uns in 7 Schlüsselprojekten. Einige Teilprojekte haben wir bereits umgesetzt. 1. Touristische Entwicklung 2. Grenzüberschreitende Markterschließung für regenerative Energien/regenerative Energieregion 3. Weiterbildung und Qualifizierung 4. Regionale Baukultur 5. Kulturlandschaftsentwicklung 6. "Brücken Bauen" – Begegnung über die Grenze 7. Bauhofkooperation Projektmanagement Seit Juli 2005 werden wir bei der Umsetzung unserer Projekte auf bayerischer Seite durch ein Projektmanagement-Team unterstützt. Dieses wird durch EU-Mittel aus dem INTERREG IIIA-Programm gefördert. Das Team besteht aus Jörg Lautwein vom Tourismusbüro Waldmünchen sowie Dr. Klaus Zeitler, Mangolding und Ines Niedziella, München. 

Přeshraniči akční spolek Čerchov 

Bavorsko-české pohraničí stojí již mnoho let před výzvami rostoucí Evropy. Dlouho před formálním přistoupením České republiky do EU 1. května 2004 jsme v prostoru Waldmünchenu hledali spolupráci s našimi českými sousedy. Založením "přeshraničního akčního spolku Čerchov" na jaře roku 2003 jsme naší spolupráci dali perspektivní základ. V "přeshraničním akčním spolku Čerchov" se spojilo 6 bavorských a 15 českých obcí kolem vrchu Čerchov / Schwarzkopf. Na bavorské straně zahrnuje akční oblast bývalý zemský okres Waldmünchen s městy Waldmünchen a Rötz jakož i obce Schönthal, Treffelstein, Tiefenbach a Gleißenberg. Na české straně patří k akčnímu spolku 15 obcí mikroregionu Chodská Liga: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Trhanov, Pec pod Čerchovem, Luženičky, Újezd, Česká Kubice, Díly, Nemanice, Postřekov, Ždánov, Pařezov, Otov, Vlkanov, Nový Kramolín. Budoucí strategie: V období let 2003 až 2005 jsme vypracovali přeshraniční rozvojovou koncepci. Přitom se nám dostalo podpory ředitelství pro rozvoj venkova Regensburg. Paralelně s tím byly realizovány první projekty. Pod heslem "Čerchov - krajina plná energie" chceme rozvíjet náš region - jako bavorsko-český prostor přírodních zážitků v souladu s přírodou, krajinou a turistikou, - jako kompetenční prostor v oblasti technologie životního prostředí, obnovitelných energií a využití dřeva, - jako kulturní prostor v oblastech využití krajiny, staveb a historie, - jako prostor spolupráce. Projekty Při konkrétním naplňování této strategie se angažujeme v 7 klíčových projektech. Některé dílčí projekty jsme již realizovali. 1. Rozvoj turistiky 2. Přeshraniční otevření trhu pro obnovitelné energie / obnovitelný region energií 3. Další vzdělávání a kvalifikace 4. Regionální stavební kultura 5. Rozvoj kulturní krajiny 6. "Stavění mostů" - setkávání přes hranice 7. Kooperace stavebních dvorů Management projektu Od července 2005 budeme při realizaci našich projektů na bavorské straně podporování týmem projektového managementu. Tento bude financován z prostředků EU, z programu INTERREG IIIA. Tým tvoří Jörg Lautwein z turistické kanceláře Waldmünchen jakož i Dr. Klaus Zeitler, Mangolding a Ines Niedziella, Mnichov. 
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB