Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Zug zur Kultur 

Dies ist ein von Plzeň 2015, o.p.s. ausgewähltes Projekt, das im Rahmen von "regio2015" realisiert wird.  

Eine Idee von Dr. Erwin Aschenbrenner, Begegnung mit Böhmen, Regensburg

Der Zug zur Kultur wird federführend von Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. in Kooperation mit der Länderbahn als Betreiber des alex umgesetzt. Unterstützt wird der Zug zur Kultur vom BMW-Werk Regensburg als Hauptpartner.

Die tägliche Vormittagsverbindung des von der Länderbahn betriebenen alex zwischen München – Prag wird auf der Strecke Regensburg – Pilsen (Abfahrt in Regensburg 10.31 Uhr, Ankunft ca. 13.00 Uhr in Pilsen) im im Zeitraum 17.01.15 bis 27.09.15 an ca. 40 Wochenenden zum Zug zur Kultur werden. In einem von der Länderbahn bereitgestellten und im Design von Pilsen 2015 beklebten Sonderwaggon werden die Fahrgäste mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm auf der fahrenden Kulturbühne auf den Besuch von Pilsen als Kulturhauptstadt Europas 2015 eingestimmt. Das Programm im Zug präsentiert die kulturelle Vielfalt der bayerisch-böhmischen Nachbarregionen.

Der Sonderwaggon hat im Bühnenbereich 21 Sitzplätze und eine nicht begrenzte Anzahl von Stehplätzen. Im hinteren Teil des Waggons befinden sich 7 Abteile. Die Fahrgäste werden im Projektzeitraum jeden Samstag und Sonntag auf der Fahrt von Regensburg über Schwandorf, Cham, Furth i.W., Domažlice bis nach Pilsen ca. zweieinhalb Stunden lang von bayerischen und tschechischen Künstlern unterschiedlicher Genres begleitet, die im Zug zur Kultur auftreten. Neben dem Ausgangspunkt des alex in München sind Regensburg und Schwandorf Zustiegsorte für Anschlusszüge aus Passau / Straubing, Neumarkt, Nürnberg / Amberg, Hof / Marktredwitz / Weiden. Bei jeder Fahrt sind Musiker (Solisten oder kleine Ensembles bzw. Kapellen) dabei, andere Genres (Tanz, Literatur, Theater, Aktionskunst, Zauberei, Performance, Kunsthandwerk, Pantomime, Malerei, Fotografie, u.v.a.) wechseln sich ab. Kultur-Scout Ludwig Simek begleitet jede Fahrt, gibt mehrsprachig Auskunft über das Programm in Pilsen und beantwortet die Fragen der Zuggäste. Eine Studentin postet Eindrücke von den Fahrten in Facebook und schreibt Blogbeiträge auf www.bbkult.net, dem grenzüberschreitenden Internetportal des CeBB

Der Zug zur Kultur hat das Potenzial, viele Kulturinteressierte zu erreichen, sie für die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 zu begeistern und die Zugfahrt von Regensburg nach Pilsen zu einem kulturellen und grenzüberschreitenden Gemeinschaftserlebnis werden zu lassen. Mit dieser Aktion wird der alex zum "fahrenden Botschafter" für Pilsen 2015.

Nach der Fahrt im Zug zur Kultur erwartet die Gäste in der Kulturhauptstadt Pilsen in den ca. sechs Stunden Aufenthalt ein breitgefächertes Programmangebot (Veranstaltungen, Führungen, etc.). Die Fahrgäste können natürlich Pilsen auch auf eigene Faust erkunden. Der alex fährt um ca. 19.00 Uhr von Pilsen zurück nach Regensburg. Natürlich sind längere Aufenthalte in Pilsen mit einer oder mehreren Übernachtungen möglich. Den Zugreisenden bietet das Bayern-Böhmen-Ticket eine preislich attraktive Möglichkeit, um von Regensburg nach Pilsen und wieder zurück zu fahren (26,00 Euro + 5,60 Euro je weitere Person, bis 5 Pers.).
 

Vlak za kulturou 

Toto je jeden z projektů vybraný společností Plzeň 2015, o. p. s., který bude realizován v rámci projektu "regio2015".

Nápad Dr. Erwina Aschenbrennera, Begegnung mit Böhmen (Setkání s Čechami), Řezno

Za realizaci Vlaku za kulturou zodpovídá v rámci projektu regio2015 dotačního programu EU Cíl 3 spolek Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia společně s partnery projektu městem Řezno a společností Plzeň 2015, o. p. s. ve spolupráci se společností Länderbahn jako provozovatelem vlaku alex. Projekt Vlaku za kulturou je podporován společností BMW-Werk Regensburg jako hlavním partnerem.

Denní dopolední vlakové spojení alex mezi Mnichovem a Prahou, provozované společností Länderbahn, se na trase Řezno – Plzeň (odjezd z Řezna 10.31 hod., příjezd do Plzně cca v 13.00 hod.) na cca 40 víkendů v období od 17. 1. 2015 do 27. 9. 2015 promění ve Vlak za kulturou. Ve speciálním vozu, poskytnutém společností Länderbahn a polepeném v designu Plzně 2015, budou cestující prostřednictvím pestrého kulturního programu na pojízdném kulturním jevišti motivováni k návštěvě Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Program ve vlaku představuje kulturní rozmanitost česko-bavorských sousedních regionů.

Kulturní vagon nabídne místo k sezení pro 21 cestujících a neomezený počet míst k stání. V zadní části vozu se nachází 7 kupé. Cestující bude v průběhu projektu každou sobotu a neděli během jízdy vlakem na cestě z Řezna přes Schwandorf, Cham, Furth i. W., Domažlice až do Plzně provázet přibližně dvouapůlhodinový program českých a bavorských umělců různých žánrů, kteří budou ve Vlaku za kulturou vystupovat. Kromě výchozí stanice vlaku alex v Mnichově je možné přistoupit v Řezně a Schwandorfu z navazujících spojení z Pasova / Straubingu, Neumarktu, Norimberka / Amberku, Hofu / Marktredwitzu / Weidenu. Při každé jízdě budou přítomni hudebníci (sólisté nebo malé soubory, příp. kapely), které budou doplňovány různými jinými žánry (tanec, literatura, divadlo, akční umění, kouzelnictví, performance, umělecké ruční práce, pantomima, malířství, fotografie aj.). Každá jízda bude provázena dvojjazyčně vybaveným průvodcem - Ludwigem Simkem (Kultur-Scout), který bude ve více jazycích informovat o programu v Plzni a zodpoví otázky cestujících. Studentka bude informovat o dojmech z cest na Facebooku a bude psát blogové příspěvky na www.bbkult.net, přeshraniční internetový portál CeBB.

Vlak za kulturou má potenciál oslovit velké množství zájemců o kulturu, nadchnout je pro Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 a dosáhnout toho, aby se cesta vlakem z Řezna do Plzně stala kulturním a přeshraničním společenským zážitkem. Touto akcí se vlak alex stane jakýmsi "pojízdným velvyslancem" Plzně 2015.

Po cestě Vlakem za kulturou čeká na hosty Evropského hlavního města kultury Plzně při cca šestihodinové návštěvě bohatá programová nabídka (kulturní akce, komentované prohlídky aj.). Návštěvníci budou mít samozřejmě také možnost prohlédnout si Plzeň na vlastní pěst. Vlak alex poté pojede cca v 19.00 hod. z Plzně zpět do Řezna. Delší pobyty v Plzni s přenocováním jsou samozřejmě také možné. Cestující mají možnost zakoupit výhodnou jízdenku Bavorsko-Čechy / Bayern-Böhmen Ticket z Řezna do Plzně a zpět (26,00 € + 5,60 € za každou další osobu, do 5 osob).
 

Fotogalerie • Fotogalerie

Zug zur Kultur | Vlak za kulturou
Zug zur Kultur | Vlak za kulturou
Auf der Testfahrt gab es bereits großes Interesse am Zug zur Kultur | Již při zkušební jízdě panoval velký zájem o Vlak za kulturou
Der Zug zur Kultur ist auch innen beklebt | Vlak za kulturou je polepen také zevnitř
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,92 MB