Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Alois Öllinger 
 •  
 • Carl-von Paur-Str. 20 
 • 93444 Bad Kötzting 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Regenbogen 2014 

Die Europäische Grenzaktion Regenbogen soll zum 25-jährigen Wegfall des „Eisernen Vorhangs“ im Jahr 2014 wieder von anliegenden Feuerwehren der beteiligten Grenzübergänge realisiert werden.   Die Aktion war Teil der Bayerischen Landesausstellung „Bayern-Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft“ 2007 in Zwiesel und von „open window“ der Kulturhauptstadt Linz 2009.

Die Aktion fand 1992 zum ersten Mal in Furth im Wald am Grenzübergang Schafberg unter Beteiligung der Feuerwehren aus Furth im Wald und Domažlice statt und ist eines der ersten gemeinsam realisierten sozialen Kunstwerke nach der Grenzöffnung. Die gemeinsame Wasserkuppel und der verbindende Regenbogen (nur bei Sonnenschein) sind das symbolische Verbindungszeichen. Nachdem bereits im Drachenmuseum Furth im Wald eine kleine Dauer-ausstellung mit Fotos der Aktion eingerichtet wurde (mit Unterstützung des Bezirks Oberpfalz), wäre eine Dauerpräsentation der Kunstaktion Regenbogen in Domažlice und Pilsen eine wünschenswerte Ergänzung. Ideen und Anregungen für eine Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Institutionen sind erwünscht.  


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat.
 

Duha 2014 

Evropská příhraniční akce Duha by měla být v roce 2014 u příležitosti 25. výročí pádu železné opony opět realizována přilehlými hasičskými sbory zúčastněných hraničních přechodů.   Akce byla součástí Bavorské zemské výstavy „Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství“ v roce 2007 ve Zwieselu a akce „open window“ hlavního města kultury Lince v roce 2009.

Akce byla poprvé realizována již v roce 1992 ve Furthu im Wald na hraničním přechodu Schafberg za účasti hasičských sborů z Furthu im Wald a Domažlic a je jedním z prvních společně realizovaných sociálních uměleckých děl od otevření hranice. Společná vodní klenba a spojující duha (pouze pokud svítí slunce) jsou symbolickými spojujícími znaky. Poté, co již byla v Dračím muzeu ve Furthu im Wald pořádána malá stálá výstava s fotografiemi z akce (s podporou Hornofalckého kraje), bychom rádi usilovali také o stálou prezentaci umělecké akce Duha v Domažlicích a Plzni.   Nápady a podněty pro spolupráci s dalšími kulturními institucemi jsou vítány.


Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
 
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB