Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kulturwerkstatt Kalmreuth und der Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V. / Kulturní dílna Kalmreuth a Zemský spolek základních uměleckých škol a kulturně-pedagogických zařízení v Bavorsku 
 •  
 • Kalmreuth 3 
 • 92685 Floss 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schau mir in die Augen - 1. (Ost)-Bayerisch-Böhmische Jugendkunstschultage Pilsen 2015 

Jugendkunstschulen sind kreative Bildungsorte außerhalb von Schulen. Sie fördern bildnerische und handwerkliche Fähigkeiten und öffnen Spielräume für eigene Ideen und Gestaltungswege. Wie funktioniert Jugendkunstschule in Bayern, wie die Kunstgrundschule in Tschechien? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, was ist anders, wie kann man voneinander lernen, sich austauschen und in gemeinsamen Projekten begegnen?

Die 1. Ostbayerisch-Böhmischen Jugendkunstschultage im Kulturhaupt-stadtjahr Pilsen 2015 sollen Auftakt für eine fruchtbare grenzüberschreitende Zusammenarbeit sein. Der Ideentransit, gemeinsame Ausstellungen und ein offener Aktionstag für Kinder, Jugendliche, Familien und die Bevölkerung vor Ort setzen erste Wegmarken. Die Sprache mag verschieden sein, doch Kunst ermöglicht Kommunikation und der bildnerisch-ästhetische Spielraum sagt „Ahoj“ und „Hallo“ gleichzeitig. Symbol für die Begegnung auf gleicher Augenhöhe bei unterschiedlichen Blickwinkeln ist der „Um-die Ecke-Gucker“: Schau mir in die Augen. 


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat.
 

Podívej se mi do očí – 1. (východo)-bavorsko-české dny základních uměleckých škol Plzeň 2015 

Základní umělecké školy jsou kreativní vzdělávací zařízení mimo školský systém. Podporují výtvarné a řemeslné schopnosti a otevírají prostor pro vlastní myšlenky a tvůrčí cesty. Jak funguje základní umělecká škola v Bavorsku a jak v České republice? Co mají společného, jaké jsou rozdíly, jak se mohou jedna od druhé učit, realizovat výměny a setkávat se při společných projektech?

1. Východobavorsko-české dny základních uměleckých škol v roce hlavního města kultury Plzně 2015 by měly představovat zahájení plodné přeshraniční spolupráce. Výměna nápadů, společné výstavy a den akcí pro děti, mládež, rodiny a místní obyvatelstvo určují první milníky. Jazyk je sice odlišný, umění však umožňuje komunikaci a výtvarně-estetický prostor říká zároveň „Ahoj“ a „Hallo“. Symbolem setkání rovných s rovnými s odlišnými úhly pohledu je „periskop“: Podívej se mi do očí.     

Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
 
Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB