Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Plzeň 2015, o. p. s. 
  •  
  • Pražská 19 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ausstellung "Jüdische Spuren in den Grenzgebieten" 

Die zweisprachige Wanderausstellung „Jüdische Spuren in den Regionen entlang der Grenze zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik“ soll in Zusammenarbeit mit der grenzüberschreitend tätigen Organisation NachbarnKennen – Europa in der Region e.V. und der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen Landsmannschaft Dr. Zuzana Finger konzipiert werden. Kontakte zur Jüdischen Gemeinde Pilsen (Židovská obec v Plzni) wurden bereits aufgenommen. 


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat.
 

Výstava "Židovské stopy v pohraničí" 

Dvojjazyčná putovní výstava "Židovské stopy v regionech podél hranice mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou" má koncipovat spolupráci přeshraničně činné organizace Poznat sousedy/NachbarnKennen – Europa in der Region e.V. a   kulturní kurátorky Sudetoněmeckého krajanského sdružení Dr. Zuzany Finger. Mimoto budou navázány kontakty s Židovskou obcí v Plzni.


Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s. 
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB