Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Landkreis Cham / Okres Cham 
 •  
 • Rachelstraße 6 
 • 93413 Cham 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

ZWISCHENSTOPP 2015 – 25 Jahre Grenzöffnung 

Auf der Fahrt in die dynamische Kulturhauptstadt Pilsen lohnt es sich, kurz anzuhalten und eine Denk-Pause einzulegen. Wie selbstverständlich ist es eigentlich, dass Pilsen Kulturhauptstadt ist? Für junge Leute ist der Fall des „Eisernen Vorhangs“ und die Öffnung der deutsch-tschechischen Grenze vor 25 Jahren längst Geschichte. An einer Grenze, die bedingt durch Weltpolitik und Sprachbarrieren eine so deutliche Trennlinie markierte, kommt der Kultur besondere Bedeutung zu. Über kulturellen Austausch fanden Bayern und Tschechen vor 25 Jahren als erstes wieder zueinander. Wie sahen die Annäherungen damals aus? Welche Wege wurden beschritten, welche Weichen für die Zukunft gestellt?

Der Landkreis Cham will in seinem Beitrag das Augenmerk auf diesen zeitgeschichtlichen Aspekt legen. Mit Ausstellung(en), Aktionen, Musik, Theater oder Lesungen in oder an grenznah gelegenen Orten im Landkreis Cham soll vor allem die junge Generation an das Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung erinnert und auf die sich daraus ergebenden positiven Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Kulturfahrten – in Bayern geleitet von tschechischen Experten, in Böhmen von bayerischen Kennern – sensibilisieren für den neuen kulturellen Blick der Nachbarn aufeinander.


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat. 

MEZIZASTAVENÍ 2015 – 25 od otevření hranice 

Na cestě do dynamického kulturního města Plzně se vyplatí udělat krátkou zastávku a přemýšlet. Je vlastně samozřejmé, že je Plzeň Hlavním městem kultury? Pro mladé lidi je pád železné opony a otevření hranice před 25 dávnou historií. Na hranici, která byla určována světovou politikou a jazykovými bariérami značila tak znatelnou dělicí linii, má kultura velký význam. Díky kulturní výměně k sobě lidé v Čechách a Bavorsku našli před 25 lety opět cestu. Jak tato přibližování tenkrát vypadala? Jaké cesty byly podniknuty, jaké výhybky byly stanoveny pro budoucnost?

Okres Cham ve svém příspěvku soustředil pozornost na tento časový úsek. Prostřednictvím výstav(y) a kulturních akcí, hudby, divadla nebo literárních čtení v lokalitách blízko hranic v okrese Cham podél cesty do Plzně by měla být především mladé generaci připomenuta ona velkolepá, celosvětově historicky významná událost konce 20. století a pozitivní možnosti vývoje mezi západem a východem, které z toho vyplývají. Cesty za kulturou – v Bavorsku vedeny českými, v Čechách bavorskými odborníky – podnítí nový vzájemný kulturní pohled sousedů. 


Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
 
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB