Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
  •  
  • Freyung 1 
  • 92539 Schönsee 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Tanz- und Theaterperformance "Ahoj 15 Kunstprozession - tanzen frank und frei" 

Der Verein Unverdorben e.V. aus Neunburg vorm Wald beteiligt sich mit der "Ahoj 15 Kunstprozession" am Dachprojekt "Treffpunkte | Kulturorte 2015" des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).  

Die "Ahoj 15 Kunstprozession" ist als Auftakt des "Neunburger Kunstherbstes 2015" geplant, der wieder ein 10-wöchiges, vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm bieten wird. 

Werke der "vergessenen Künstlerin des Sturm" Emmy Klinker (* 1891 in Eupen; † 1969 in München) und Werke von Nachwuchskünstlern aus Bayern und Tschechien, die ähnlich wie Klinker symbolistisch arbeiten, werden an verschiedenen Kunststationen in Schaufenstern verteilt über die Innenstadt von Neunburg vorm Wald ausgestellt. Zur Vernissage am Freitag, 18.09.15 ab 19 Uhr findet eine "Kunstprozession" mit Auftaktveranstaltung in der neuen Schwarzachtalhalle statt, zu der auch eine Tanzperformance unter der Leitung der Tanzkünstlerin Eva Eger aus Regensburg gehören wird. Die "Ahoj 15 Kunstprozession" setzt sich danach in Bewegung durch die Altstadt, wo ein tschechisches Aktionstheater mit Spielszenen am Rathaus überrascht.  

In der Vorstadt erreicht die Kunstprozession den Leerstand "Frankbräu" des Neunburger Industriellen Frank. Dieser Leerstand mit seinem wunderschönen Kesselhaus-Vorbau im Charme der 1960er Jahre am alten Brauereigebäude aus dem 19. Jahrhundert bildet mit dem Gasthaus „Frankbräu“ und der romanischen Jakobskirche im Hintergrund ein einzigartiges Ensemble im ältesten Ortsteil „Am Aign“. Dort soll der Höhepunkt der Tanz- und Theaterperformance in Form einer ca. 20-minütigen Aufführung stattfinden. Die Künstler tanzen und spielen sowohl im Kesselhaus, als auch im Außenbereich.  

Die Kunstprozession endet nach diesem Höhepunkt im "Kunstquartier Unverdorben" im Herzen der Altstadt mit einer träumerischen meditativen Tanzperformance.


Die Kunstaktion ist Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Treffpunkte | Kulturorte 2015. 

Die grenzüberschreitende Koordinierung erfolgt auf der bayerischen Seite durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten
Ziel 3-Projekt regio2015.


Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Stadt Regensburg 

Taneční a divadelní performance „Ahoj 15 umělecký průvod – tančit bez obalu“ 

Spolek Unverdorben e.V. z Neunburgu vorm Wald se se svou akcí "Ahoj 15 umělecký průvod" účastní zastřešujícího projektu "Místa setkávání | Kulturní místa 2015" Centra Bavaria Bohemia (CeBB).  

"Ahoj 15 umělecký průvod" je plánován jako zahajovací akce Neunburského uměleckého podzimu 2015, který opět nabídne 10 týdnů rozmanitého uměleckého a kulturního programu. 

Díla "zapomenuté umělkyně období Sturm (umělecký a literární časopis)" Emmy Klinker (* 1891 v Eupenu; † 1969 v Mnichově) a mladých umělců z České republiky a Bavorska, kteří stejně jako Klinker pracují se symbolismem, budou vystavena na různých uměleckých zastávkách ve výkladních skříních rozmístěných po celém centru města Neunburg vorm Wald. V rámci vernisáže výstavy v pátek, 18. 9. 2015 od 19 hod. se bude konat "umělecký průvod" se zahajovací akcí v nové hale Schwarzachtalhalle, jejíž součástí je také taneční performance pod vedením taneční umělkyně Evy Eger z Řezna. "Ahoj 15 umělecký průvod" se poté vydá na cestu centrem města, kde návštěvníky překvapí české akční divadlo se scénami u radnice.  

Na předměstí dorazí umělecký průvod k opuštěnému areálu pivovaru "Frankbräu" neunburského průmyslníka Franka. Tento opuštěný areál s překrásným přístavkem kotelny ve stylu 60. let 20. století u staré budovy pivovaru z 19. století vytváří společně s hostincem "Frankbräu" a románským kostelem sv. Jakuba v pozadí jedinečný soubor staveb v nejstarší části města "Am Aign". Zde se má konat vrcholné číslo taneční a divadelní performance v podobě cca 20minutového představení. Umělci budou tančit a hrát jak v kotelně, tak na venkovním prostranství.  

Umělecký průvod bude po tomto vrcholu programu ukončen v uměleckém domě "Kunstquartier Unverdorben" v srdci historické části města snivou meditativní taneční performancí.


Tato umělecká akce je součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Místa setkávání | Kulturní místa 2015. 

Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.

Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno 
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB