Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • KunstvereinGRAZ e.V., Regensburg / Umělecký spolek GRAZ, Řezno 
 •  
 • Schäffnerstr. 21 
 • 93047 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

artist in residence 

Dies ist ein von Plzeň 2015, o.p.s. ausgewähltes Projekt, das im Rahmen von „regio2015“ realisiert wird.

Im Jahr 2011 hat der KunstvereinGRAZ e.V. das Projekt 
artist in residence erstmals realisiert. Nach positiven Erfahrungen ist vorgesehen, im zweijährigen Rhythmus eine/n internationale/n Künstler/in einzuladen, der/die einen Monat in den Räumen des Kunstvereins in Regensburg arbeitet und die entstandenen Werke anschließend im dortigen Ausstellungsraum präsentiert.

2015 plant der KunstvereinGRAZ e.V., eine/n Künstler/in aus Pilsen bzw. Tschechien einzuladen. Mit diesem Projekt soll nicht nur in die Vergangenheit geblickt werden, sondern auch das Potenzial zeitgemäßer Kunst in den Blickpunkt gerückt und damit ein wichtiger Beitrag für Pilsen als Kulturstadt geleistet werden.   
Der/die Künstler/in erhält ein Stipendium, Kosten für Übernachtung, Dokumentation und Ausstellung werden übernommen. Die Bewerber/innen werden von einer Fachjury aus Mitgliedern des KunstvereinGRAZ und Experten aus Pilsen ausgewählt. 

Residenzaufenthalt: 03.08. - 03.09.15
Ausstellung: 04. - 26.09.15
 

artist in residence 

Toto je jeden z projektů vybraný společností Plzeň 2015, o. p. s., který bude realizován v rámci projektu „regio2015“. 

Umělecký spolek GRAZ e. V. poprvé realizoval projekt 
artist in residence v roce 2011. Po pozitivních zkušenostech je plánováno zvát ve dvouletém cyklu jednoho mezinárodního umělce, který by po dobu jednoho měsíce pracoval v prostorách Uměleckého spolku v Řezně a vzniklá díla by následně prezentoval v místním výstavním sále. 

Pro rok 2015 plánuje Umělecký spolek GRAZ pozvat umělce z Plzně, resp. z České republiky. S pomocí tohoto projektu nemá být nahlédnuto jen do minulosti, nýbrž chce také do centra pozornosti posunout potenciál současného umění a tím také učinit důležitý příspěvek pro Plzeň jako kulturní město.   

Umělec získá stipendium a spolek převezme náklady na ubytování, dokumentaci a výstavu. Uchazeči budou vybíráni odbornou porotou složenou ze členů Uměleckého spolku GRAZ a odborníků z Plzně. 

rezidenční pobyt: 3. 8. - 3. 9. 2015
výstava: 4. - 26. 9. 2015
 

Aktuelles • Aktuálně

artist in residence, 03.08. - 26.09.15

artist in residence, 3. 8. - 26. 9. 2015

Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB