Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gemeinde Zwiefalten 
 •  
 • Marktplatz 3 
 • 88529 Zwiefalten 
 •  
 • Sonstige / ostatní

Info • Info

Ein Projekt zum Thema Pilsner Barock 

Kladruby in Westböhmen und Zwiefalten in Baden-Württemberg präsentieren sich anlässlich des Kulturhauptstadtjahres Pilsen 2015 mit einer Verbindung von Kunst und Musik. Zwiefalten und Kladruby sind ca. 400 km voneinander entfernt, die ersten Kontakte gehen rund 600 Jahre zurück.

 • 24. Mai 2014, 19 Uhr, Auftakt mit dem 5. Ernest-Weinrauch-Konzert im Münster Zwiefalten 
  Gestaltet vom Ernest-Weinrauch - Chor des Geschichtsvereins aus Zwiefalten und La Tessoualle der französischen Partnergemeinde.

 • 31. Mai 2014, 15:30 Uhr (Mai bis Ende September 2014), Offizielle Ausstellungseröffnung „900 Jahre Klostergründung Kladruby“ in der ehemaligen Lateinschule des Klosters Kladruby

 • Anfang Oktober 2014 bis Ende März 2015, Ausstellung im Kloster Speinshart/Oberpfalz

 • 01. April 2015 bis Mai 2015, Ausstellung im Europahaus in Pilsen

 • Ausstellung über die Beziehungen der Klöster Zwiefalten -Kladruby 2014 / 2015
  Fortsetzung der Ausstellung im Kloster Kladruby im Rahmen des Kulturprogramms „900 Jahre Kloster Kladruby“ und „Pilsen Barock –Kulturhauptstadt Europas 2015“.
  Die Ausstellung dokumentiert auf 12 Tafeln die Entwicklungsgeschichte beider Klöster von der Gründung bis heute, die Beziehungen zwischenden Klöstern und die Rolle des Ordens. Ein Aspekt werden die Verbindungen der beiden Klöster zur Oberpfalz sein. Die Ausstellung soll in Zusammenarbeit der Klöster Zwiefalten und Kladruby, dem Denkmalamt Pilsen und dem Förderverein Goldene Straße e.V. in Altenstadt a.d.WN. realisiert werden.

 • Konzert in Kladruby: 20. Juni 2015
  Aufgeführt werden: „Nisi dominus und O domus alma“ des Zwiefaltener Komponisten Ernest Weinrauch (1730-1793) Mitwirkende: Chöre der Basilika Zwiefalten und der Gemeinde La Tessoualle inFrankreich sowie das Orchester der Musikhochschule Pilsen 

 • 27. September 2015 Konzert / Ausstellung bis 31.Oktober
  10 Uhr Weinrauchmesse zum 250-jährigen Jubiläum der Münsterweihe Zwiefalten als Pontifikalamt mit Bischof Dr. Gebhard Fürst. Ausstellungseröffnung im Peterstor-Museum Zwiefalten.

Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat.
 

Projekt na téma Plzeňské baroko 

Kladruby v západních Čechách a Zwiefalten v Bádensku-Württembersku se prezentují u příležitosti roku hlavního města kultury Plzně 2015 spojením umění a hudby. Zwiefalten a Kladruby jsou od sebe vzdálené cca 400 km, jejich první kontakty sahají až 600 let do minulosti.

 • 24. května 2014, 19 hod., zahájení s 5. koncertem Ernesta Weinraucha - koncert v klášterním kostele Zwiefalten
  V úpravě Ernesta Weinraucha - Sbor historického spolku z Zwiefaltenu a La Tessoualle z francouzské partnerské obce.

 • 31. května 2014 15:30 hod. (od května do konce září 2014), oficiální otevření výstavy "900 let od založení Kláštera Kladruby" v bývalé latinské škole Kláštera Kladruby

 • Od začátku října 2014 do konce března 2015, Výstava v Klášteře Speinshart/Horní Falc
   
 • Od 1. dubna do května 2015,  Výstava v Evropském domě v Plzni

 • Výstava o vztazích klášterů Zwiefalten - Kladruby 2014 / 2015
  Pokračování výstavy v Klášteře Kladruby v rámci kulturního programu "900 let Kláštera Kladruby" a "Plzeňské baroko - Evropské hlavní město kultury 2015".
  Výstava na 12 panelech dokumentuje historii vývoje obou klášterů od jejich založení po současnost, vztahy mezi oběma kláštery a roli řádu. Jedním z aspektů je propojení obou klášterů s Horní Falcí. Výstava by měla být realizována ve spolupráci s kláštery Zwiefalten a Kladruby, Památkovým ústavem v Plzni a podpůrným spolkem Zlatá cesta Altenstadt a.d.WN.

 • Koncert v Kladrubech: 20. 06. 2015
  Při představení zazní: „Nisi dominus a Odomus alma“ skladatele Ernesta Weinraucha (1730-1793) ze Zwiefaltenu. Účinkující: sbory Baziliky Zwiefalten a obce La Tessoualle ve Francii jakož i Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň

 • 27. září 2015 koncert / výstava do 31. října
  v 10 hod. Weinrauchova mše k 250. výročí vysvěcení Kláštera Zwiefalten jako pontifikálního úřadu s biskupem Dr. Gebgardem Fürstem. Otevření výstavy v Muzeu Peterstor Zwiefalten.

Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
 
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB