Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Wernberg-Köblitz 
 •  
 • Nürnberger Straße 124 
 • 92533 Wernberg-Köblitz 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 65,92 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.787 (26.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Bor / Haid

Wernberg-Köblitz

Die reizvolle Hügellandschaft des Oberpfälzer Waldes, die Nähe zum Oberpfälzer Seenland und mit unserer beispielhaft sanierten Burg Wernberg als Burghotel beeindrucken die Besucher und Gäste. Die waldreiche Umgebung lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein. Ausflüge in diese Gebiete oder in das Nachbarland Tschechien bieten sich an. Der Markt Wernberg-Köblitz (380 – 600 m über NN) mit einer Einwohnerzahl von rund 6.000 liegt verkehrsgünstig an der A 93 und der Bundesstraße B 14 (der zukünftigen A 6). Neben der guten wirtschaftlichen Struktur von Wernberg-Köblitz reihen sich eine Menge an interessanten Sehenswürdigkeiten. Eine Patenschaft besteht seit über 25 Jahren mit der Gemeinde Wernberg in Kärnten.

Wernberg-Köblitz

Půvabná kopcovitá krajina Hornofalckého lesa, nedaleká hornofalcká oblast jezer a příkladně renovovaný hrad Wernberg na hradní hotel - to vše nadchne návštěvníky a hosty. Okolí bohaté na lesy láká k dlouhým procházkám a výletům. Nabízí se řada výletů do této oblasti nebo do sousedních Čech. Městys Wernberg-Köblitz (v nadmořské výšce 380 - 600 m) s asi 6.000 obyvateli leží z hlediska dopravy výhodně u dálnice A 93 a spolkové silnice B 14 (budoucí A 6). Vedle dobré hospodářské struktury Wernbergu-Köblitz je zde i velké množství zajímavých pamětihodností. Již více než 25 let udržuje obec partnerské vztahy s obcí Wernberg v Korutanech.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 6 von 6

Geschichte • Historie

Wernberg-Köblitz

Die langjährige Geschichte ist maßgeblich durch die Burg Wernberg und der Lage an den Handelsstraßen geprägt. Der Markt Wernberg entstand im Schatten der Burg an den alten Handesstrassen Nürnberg-Prag und Regensburg-Hof. Wernberg ist erstmals 1280 urkundlich erwähnt. Das Marktrecht wurde Wernberg 1583 verliehen. Bis zum 30-jährigen Krieg (1618 - 1648) zeigte Wernberg eine langsame, aber ständige Aufwärtsentwicklung. Der Ortsteil Oberköblitz (westlich der Naab) dürfte auf eine Slavensiedlung des 8. Jahrh. zurückgehen. Oberköblitz liegt an einer seit der späten Römerzeit bedeutenden Handelsstraße, die von Regensburg über das Fichtelgebirge zur Ostsee führte. Diese Straße hatte durch das ganze Mittelalter hindurch Bestand. Die Gemeinde Oberköblitz wurde 1828 aus Oberköblitz und Unterköblitz gebildet. Wenige Jahre vor dem 2. Weltkrieg änderte sich die ländliche Struktur der Gemeinde, als mit der Ansiedlung der Siglawerke erstmals Industrie ansässig wurde. Nach 1945 setzte eine weitere Industrialisierung ein. Schließlich vereinigten sich am 01.01.1974 der Markt Wernberg und die Gemeinde Oberköblitz zur Marktgemeinde Wernberg-Köblitz.

Wernberg-Köblitz

Dlouholetá historie je rozhodující měrou určována hradem Wernbergem a polohou u obchodních cest. Městys Wernberg vznikl ve stínu hradu na starých obchodních cestách Norimberg - Praha a Řezno - Hof. Wernberg je poprvé zmiňován v listinách teprve v roce 1280. Tržní právo obdržel Wernberg v roce 1583. Až do třicetileté války (1618-1648) vykazoval Wernberg pomalý, ale stálý vývoj vpřed. Počátky části obce Oberköblitz (západně od řeky Naab) spadají do slovanského osídlení v 8. století. Oberköblitz leží na obchodní cestě, která byla významnou od pozdní římské doby a vedla z Řezna přes Fichtelgebirge k Baltskému moři. Tato cesta byla využívána po celý středověk. Obec Oberköblitz byla vytvořena v roce 1828 z Oberköblitzu a Unterköblitzu. Několik málo let před druhou světovou válkou se změnila zemská struktura obce, když se zde s usídlením závodu Siglawerke poprvé začal rozvíjet průmysl. Po roce 1945 pokračovala další industrializace. Nakonec se 1. 1. 1974 sloučily městys Wernberg a obec Oberköblitz v městys Wernberg-Köblitz.

Wirtschaft • Hospodářství

Wernberg-Köblitz

Dank der Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten und der guten Verkehrsanbindung in alle Himmelsrichtungen stellt Wernberg-Köblitz einen hervorragenden Standort für die Wirtschaft und Industrie dar. Das Industrie- und Gewerbegebiet Wernberg-Köblitz liegt ver- kehrsgünstig an der A 93 (Regensburg – Hof) und der B 14 (Nürnberg – Prag), der zukünftigen A 6, die sich momentan im Bau befindet. Der Markt Wernberg-Köblitz bietet zukunftsorientierten Indus- trie- und Gewerbebetrieben Flächen von 2.000 m2 bis 30.000 m2 zum Kauf an, welche sofort zur Bebauung zur Verfügung stehen.

Wernberg-Köblitz

Díky rozvoji průmyslových a řemeslných oblastí a doprého dopravního spojení do všech světových stran představuje Wernberg-Köblitz skvělé místo pro hospodářství a průmysl. Průmyslová zóna Wernberg-Köblitz leží výhodně u dálnice A 93 (Řezno - Hof) a u spolkové silnice B 14 (Norimberk - Praha), budoucí dálnice A 6, která je v současné době ve výstavbě. Městys Wernberg-Köblitz nabízí průmyslovým a řemeslným firmám s plány do budoucna ke koupi pozemky od 2.000 m2 do 30.000 m2, které jsou okamžitě k dispozici pro zastavění.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Wernberg-Köblitz 
 •  
 • Nürnberger Straße 124 
 • 92533  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Donnerstag: 08:00-11:30 Uhr und 13:30-15:30 Uhr Freitag: 08:00-12:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až čtvrtek: 8.00 - 11.30 a 13.30 - 15.30 hodin
  Pátek: 8.00 - 12.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB