Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Veselí nad Lužnicí 
 •  
 • náměstí T.G.Masaryka 25 
 • 391 81 Veselí nad Lužnicí 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 29,56 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 6.455 (01.01.2012)

Veselí nad Lužnicí

Die Stadt liegt am Zusammenfluss der Flüsse Lužnice und Nežárka, etwa 30 km nordöstlich von Budweis, im ehem. Kreis Tabor. Die ursprünglich nahe beieinander gelegenen zwei Städte Veselí nad Lužnicí und Mezimostí nad Nežárkou haben sich im Jahr 1947 unter neuem gemeinsamen Namen Veselí nad Lužnicí vereinigt.

Zu den bedeutendsten architektonischen Denkmälern gehören Renaissance-Häuser auf dem Marktplatz. Das Rathaus aus dem Jahr 1579 und Blatské Museum im Weis-Haus sind Dominanten der nördlichen Seite des Masaryk-Stadtplatzes. Bemerkenswert ist sicher auch das Haus Nr. 22 an der westlichen Platzseite mit drei Renaissance-Hausgiebeln. Die Kirche der Erhebung des Hl. Kreuzes aus dem 13. Jahrhundert wurde mehrmals umgebaut. Am interessantesten ist der Renaissance-Anbau am Eingang, dessen Konzeption typische Elemente der südböhmischen Region trägt. Ein bedeutendes Denkmal ist auch Sokolovna (Haus des Turnvereins Sokol), im Jahre 1905 im Jugendstil erbaut.

In der Sichtweite der Stadt erstreckt sich das interessante Naturgebiet Veselské pískovny (Sandgruben von Veseli), das für die Sommererholung und aktive Bewegung in gesunder Luft wie geschaffen ist. Erwähnenswert ist auch der Lehrpfad Veselské pískovny, der die Besucher auf einem 7 km langen Rundweg mit der Entstehung, Ausnützung, Flora und Fauna der Sandseen bekannt macht. In Umgebung der Stadt befinden sich auch weitere touristische Ziele: Schloss Červená Lhota, Schloss Bechyně, Schloss Hluboká, Chýnov-Grotte, Kurort Třeboň. Im Monat Juni wird das Stadtfest Veselské slavnosti veranstaltet.

Veselí nad Lužnicí

Město leží na soutoku řek Lužnice a Nežárky asi 30 km severovýchodně od Českých Budějovic v okrese Tábor. Původně souměstí dvou měst, Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou, se v roce 1947 spojila v jedno se společným jménem Veselí nad Lužnicí.

K nejvýznamějším architektonickým památkám patří renesanční domy na náměstí. Radnice z roku 1579 a Blatské muzeum ve Weisově domě jsou dominantou severní strany náměstí T. G. Masaryka. Za pozornost jistě stojí i dům č. 22 na západní straně náměstí se třemi renesančními štíty. Kostel Povýšení sv. Kříže pochází ze 13. století, prošel několika přestavbami, z nichž je nejzajímavější renesanční vstupní přístavek, jehož pojetí nezapře jihočeský region. Významnou památkou je i secesní sokolovna z roku 1905.

Na dohled od města se rozkládá zajímavá přírodní lokalita Veselské pískovny, jako stvořená pro letní odpočinek a aktivní pohyb na zdravém vzduchu. Nelze pominout i naučnou stezku Veselské pískovny, seznamující návštěvníky na sedmikilometrovém okruhu se vznikem, využitím, flórou a faunou pískových jezer. V okolí města se nachází i další turistické cíle: zámek Červená Lhota, zámek Bechyně, zámek Hluboká, Chýnovská jeskyně, lázeňské město Třeboň. V červnu pořádá město Veselské slavnosti.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Veselí nad Lužnicí

Die ersten schriftlichen Erwähnungen von Veselí sind auf das Jahr 1259 datiert. Damals gehörte Veselí zur Rosenberger Herrschaft. Später ging sie in Besitz des Königs über und Karel IV. erhob Veseli im Jahr 1362 zur Stadt. Im Jahr 1468 wurde die Stadt niedergebrannt. Seit 1401 ist Veselí wieder im Besitz von Rosenbergs. Im Jahre 1660 wurde die Stadt vom Kaiser den Schwarzenbergs geschenkt und der Herrschaft Třeboň (Wittingau) angeschlossen. Zu einem größeren Aufschwung der Stadt kam es erst nach dem Bau der Eisenbahn im Jahre 1871, als die Stadt zu einem wichtigem Eisenbahnknotenpunkt wurde.

Veselí nad Lužnicí

První zmínky o Veselí pocházejí z roku 1259. Tehdy patřilo k rožmberskému panství. Později přešlo do majetku krále a Karel IV. jej v roce 1362 povýšil na město. V roce 1468 bylo město vypáleno. Od roku 1491 bylo Veselí opět majetkem Rožmberků. V roce 1660 bylo císařem darováno Schwarzenbergům a připojeno k třeboňskému panství. K většímu rozvoji města došlo až po zavedení železnice v roce 1871, kdy se stalo důležitým železničním uzlem.

Wirtschaft • Hospodářství

Veselí nad Lužnicí

In Veselí nad Lužnicí sind folgende Firmen beheimatet: Jihotvar, Produktionsgenossenschaft - Beton- und Keramikproduktion, South Bohemia Star s.r.o. - Produktion von Papierverpackungen, TEXPLET, s.r.o. - Produktion von Strümpfen und Strumpfhosen, VITON s.r.o. - Produktion und Verkauf von Anstrichstoffen.

Veselí nad Lužnicí

Ve Veselí nad Lužnicí působí tyto firmy: Jihotvar, výrobní družstvo - betonářská a keramická výroba, South Bohemia Star s.r.o. - výroba papírových obalů, TEXPLET, s.r.o. - výroba ponožek a punčocháčů, VITON s.r.o. - výroba a prodej nátěrových hmot.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Veselí nad Lužnicí 
 •  
 • Náměstí T. G. Masaryka 26 
 • 391 81  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB