Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vejprnice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 10,29 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.411 (02.08.2004)

Vejprnice

Vejprnice liegt 8 km westlich von Pilsen im flachen Tal des gleichnamigen Bachs. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grund- und Hauptschule, ein Postamt, ein Ärztezentrum und eine Gemeindebibliothek. Vejprnice ist der Geburtsort des Malers Jakub Husník, der den Lichtdruck entwickelt hat. In Vejprnice ist vor allem die Barockkirche St. Vojtěch aus den Jahren 1722-1726 sehenswert, mit Fresken von J. Hager und J. Redelmayer im Schiff und von F.J. Lux im Chor. Interessant an dieser Kirche ist die Tatsache, dass sie gegen alle Gepflogenheiten nach Westen ausgerichtet ist. Dieser Rarität können sich sonst nur zwei weitere europäische Städte rühmen. Bei der Kirche kann man Statuen aus dem 18. Jahrhundert von L. Wildman aus Pilsen bewundern. Die Kirche St. Vojtěch ist durch eine Holzbrücke aus dem 18. Jahrhundert mit dem neu rekonstruierten Barockpfarrhaus verbunden. Das Kreuz im naheliegenden Steinbruch erinnert an die 29 hingerichteten Opfer der Heydrichiade im Jahr 1942. In der Umgebung lohnt die nur ein paar Kilometer entfernte Burgruine Buben einen Besuch.

Vejprnice

Vejprnice leží 8 km západně od Plzně v mělkém údolí Vejprnického potoka. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotnické zařízení a obecní knihovna. Vejprnice jsou rodištěm malíře Jakuba Husníka, vynálezce světlotisku. V obci si také můžete prohlédnout barokní kostel sv. Vojtěcha z let 1722 - 1726 s freskami J.Hagera a J. Redelmayera v lodi a F. J. Luxe v chóru. Zajímavostí tohoto kostela je skutečnost, že celá stavba je oproti zvyklostem orientována na západ. Touto raritou se mohou pochlubit už jen další dvě evropská místa. U kostela můžete obdivovat sochy z pol. 18. stol. od L. Wildmana z Plzně. Kostel sv.Vojtěcha je spojen dřevěným mostem z 18. stol. s nově zrekonstruovanou barokní farou. Kříž v nedalekém lomu připomína popravu 29 obětí haydrichiády v roce 1942. V blízkém okolí stojí za návštěvu jen několik kilometrů vzdálená zřícenina hradu Buben.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Vejprnice

Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 993 und steht in Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Břevnov durch den Fürsten Boleslav II. 1235 wurde das Privilegium durch König Přemysl Otakar II. bestätigt. Nächster Besitzer von Vejprnice wurde im 13. Jahrhundert das Kloster Chotěšov. 1308 beklagte sich Bohuslav von Vejprnice über Miroslav von Vochov, weil dieser die Festung von Vejprnice belagerte. Die Festung stand nach mündlicher Überlieferung im nordwestlichen Teil der Ortes, an der Stelle der Barockkirche St. Vojtěch. Die erste schriftliche Erwähnung dieser Festung stammt aus dem Jahr 1318 und nennt Bohuslav von Vejprnice als Herr. Während des folgenden Jahrhunderts wechselten sich die Junker von Vejprnice als Besitzer des Wladiken-Herrschaftsgutes ab. Neben diesem Herrschaftsgut gab es einen Ortsteil, der zunächst dem Kloster, später dann den Herren von Švamberk gehörte. Anfang des 15. Jahrhunderts wurden beide Teile verbunden und das Dorf als Ganzes der Burg Buben angeschlossen.

Vejprnice

První zmínka se datuje v roce 993 v souvislosti se zakládáním břevnovského kláštera knížetem Boleslavem II. Roku 1235 bylo privilegium potvrzeno králem Přemyslem Otakarem II. Dalším majitelem Vejprnic se stal ve 13. stol. chotěšovský klášter. Roku 1308 žaloval Bohuslav z Vejprnic Miroslava z Vochova za to, že oblehl vejprnickou tvrz. Tato tvrz v lidovém podání stávala v severozápadní části obce v místě barokního kostela sv. Vojtěcha. První zmínky o tvrzi jsou z roku 1318, kdy je uváděn Bohuslav z Vejprnic. Po celé století se v držení vladyckého statku střídali vejprničtí zemané. Současně s vladyckou částí existoval díl vsi náležící zprvu klášteru, poté pánům ze Švamberka. Na počátku 15. stol. byly části spojeny a ves jako celek připojena k hradu Bubnu.

Wirtschaft • Hospodářství

Vejprnice

In der Gemeinde sind folgende Firmen tätig: Š & L Geflügelhof Vejprnice GmbH - Legehennen- und Hühnerzucht Czechmont GmbH - Produzent von Trafos, Elektroinduktionsspulen und Netzquellen

Vejprnice

V obci působí tyto firmy: Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o. - chov nosnic a odchov kuřat, CZECHMONT, s.r.o. - výrobce transformátorů, elektroindukčních cívek, síťových zdrojů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vejprnice 
 •  
 • Mírová 17 
 • 330 27  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-11.00 12.00-17.30 h Mi: 08.00-11.00 12.00-17.30 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-11.00 12.00-17.30 h St: 08.00-11.00 12.00-17.30 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB