Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Velhartice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 27,21 km²

Velhartice

Das Städtchen Velhartice liegt 16 km südwestlich von Klatovy am linken Ufer des Flusses Ostružná. 1992 war das Zentrum der Gemeinde zur städtischen Denkmalschutzzone erklärt worden. In Velhartice befinden sich Gemeindeamt, Grund- und Hauptschule, Post, Gesundheitszentrum und Gemeindebibliothek. Sehenswürdigkeiten: - Burg Velhartice – Anfang des 14. Jahrhunderts von Herrn Bušek aus Velhartice gegründet - Spätrenaissancepalast aus dem 17. Jahrhundert - Mariä-Himmelfahrt-Kirche aus dem Jahr 1240 - Kirche der Maria Magdalena aus dem 14. Jahrhundert - quadratischer Empire-Brunnen aus dem Jahr 1857 - Freilichtmuseum der Böhmerwälder Volksarchitektur

Velhartice

Městečko Velhartice leží 16 km jihozápadně od Klatov na levém břehu řeky Ostružné. V roce 1992 byl střed obce vyhlášen městskou památkovou zónou. Ve Velharticích se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotní středisko a obecní knihovna. Památky: - hrad Velhartice - založen poč. 14. stol. p. Buškem z Velhartic, - pozdně renesanční palác ze 17. stol., - kostel Nanebevzetí Panny Marie z r.1240, - kostel sv. Maří Magdaleny ze 14. stol., - empírová čtvercová kašna z r. 1857, - skanzen pošumavské lidové architektury.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Velhartice

Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt Velhartice stammt aus dem Jahr 1318. Ungefähr zur gleichen Zeit begann Herr Bušek aus Velhartice, hier eine Burg zu errichten, die sein Sohn fertig stellte. Die Gemeinde unterhalb der Burg wurde im 14. Jahrhundert zum Städtchen erhoben und unter der Regierung von König Wladislaw II. zur Bergstadt ernannt. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte Velhartice einige Male den Besitzer. Bereits Ende des 14. Jahrhunderts erwarben die Herren aus Hradec Velhartice und Umgebung. Am markantesten prägte die Geschichte des Geschlechts Hradec sicherlich Menhart von Hradec, der hier in der Burg Velhartice die böhmischen Krönungskleinodien versteckte. Mitte des 15. Jahrhunderts erwarb das Geschlecht Švihovský aus Riesenberg die Burg sowie das Städtchen. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kaufte Herr de Hoeff Huerta die Herrschaft. Er war Kaiseroberst und ließ hier während des Dreißigjährigen Krieges noch einen Renaissancepalast bauen. Ende des 18. Jahrhunderts erwarb das Grafengeschlecht Desfours die Herrschaft, das später in Velhartice den ersten Impuls zur Papierproduktion gab. 1864 wurde hier eine Papierfabrik und etwa fünf Jahre später ein Postamt errichtet.

Velhartice

První písemná zmínka o Velharticích pochází z roku 1318. Přibližně v této době tady začal pan Bušek z Velhartic, stavět hrad, jenž dokončil jeho syn Bušek z Velhartic ml. Obec v podhradí byla povýšena na městečko ve 14. století a horním městem se stala za vlády krále Vladislava II. V průběhu staletí se majitelé Velhartic několikrát vystřídali. Už koncem 14. století získal Velharticko rod pánů z Hradce. Do dějin se asi nejvýrazněji z Hradeckých zapsal Menhart z Hradce, který tady na Velhartickém hradě schoval české korunovační klenoty. V polovině 15. století získal hrad i městečko rod Švihovských z Rýzmberka. V 1. pol. 17. stol. koupil panství de Hoeff Huerta. Byl to císařský plukovník, který si tu nechal během třicetileté války přistavit renesanční palác. Koncem 18. století získal panství hraběcí rod Desfours, který později dal ve Velharticích první podnět k výrobě papíru. V roce 1864 tu byla postavena papírna a o pět let později zřízena pošta.

Wirtschaft • Hospodářství

Velhartice

In der Gemeinde sind folgende Unternehmen tätig: VESA VELHARTICE AG – Kartoffelanbau PLZEŇSKÉ DÍLO (Pilsner Werk) v. d. – Kunststoff- und Kunststoffpresserzeugnisse, Schreinerei Landwirtschaftliche Handelsgenossenschaft HLAVŇOVICE –Holzerzeugnisse, Bauschnittholz, Paletten und Tischlerarbeiten

Velhartice

V obci podnikají tyto firmy: VESA VELHARTICE,a.s. - šlechtění a množení brambor, PLZEŇSKÉ DÍLO, v. d. - výrobky z plastů, plastové lisované výrobky, truhlářství, Zemědělské obchodní družstvo HLAVŇOVICE - dřevovýroba, výroba stavebního řeziva, palet a truhlářských výrobků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Velhartice 
 •  
 • Velhartice 134 
 • 341 42  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.00-18.00 Uhr Di: 07.00-15.30 Uhr Do: 07.00-14.30 Uhr Fr: 07.00-14.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.00-18.00 h Út: 07.00-15.30 h Čt: 07.00-14.30 h Pá: 07.00-14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB