Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vilseck 
 •  
 • Marktplatz 13 
 • 92249 Vilseck 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Amberg-Sulzbach

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 64,71 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 6.426 (31.12.2009)

Vilseck

Die Stadt Vilseck liegt im nördlichen Bereich des Landkreises Amberg-Sulzbach. Sie gehört zur Region Oberpfalz-Nord und ist im Landesentwicklungsprogramm Bayern als Unterzentrum eingestuft. Das Stadtgebiet verteilt sich auf 35 Ortschaften und Weiler.

Im Norden grenzt Vilseck unmittelbar an den Truppenübungsplatz Grafenwöhr an. Zum Stadtbereich gehört auch das am Südrand des Truppenübungsplatzes gelegene Truppenlager der US Armee, das sogenannte "Südlager", das eine moderne Kleinstadt für sich bildet. Mehr als 10.000 Amerikaner leben und arbeiten dort, über 1.000 deutsche Arbeitnehmer sind dort beschäftigt. Ein großer Teil der amerikanischen Soldaten wohnen mit ihren Familienangehörigen im Stadtgebiet außerhalb des Südlagers, zur Zeit etwa 4.500. Sie sind als Armeeangehörige nicht meldepflichtig und somit auch in den offiziellen Einwohnerzahlen nicht enthalten. Die tatsächliche Einwohnerzahl der Stadt Vilseck liegt somit immer weit über der amtlich veröffentlichten Zahl.

Vilseck hat eine sehr gute überregionale Verkehrsanbindung im Osten an die A 93, im Südwesten über die B 14 an die A 6 und im Nordwesten über die B 85 an die Autobahn A 9. Über den an der DB-Hauptstrecke Weiden-Nürnberg gelegenen Vilsecker Bahnhof besteht direkter Anschluss an das Streckennetz der Deutschen Bahn. Seit 1997 ist Vilseck in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) integriert (günstigere Tarife!).

Vilseck

Město Vilseck leží v severní oblasti zemského okresu Amberg-Sulzbach. Patří k regionu Severní horní Falcko a v programu rozvoje spolkové země Bavorsko je zařazeno jako menší centrum. Oblast města sestává z 35 obcí a samot.

Na severu Vilseck bezprostředně hraničí s vojenským cvičištěm Grafenwöhr. K území města patří také vojenský tábor americké armády na jižním okraji vojenského cvičného prostoru, tzv. "Jižní tábor", který tvoří samostatné moderní malé město. Žije a pracuje tam více než 10.000 Američanů a je tam zaměstnáno více než tisíc německých pracovníků. Velká část amerických vojáků bydlí se svými rodinami ve městě mimo Jižní tábor, v současné době asi 4.500. Jako příslušníci armády nemají povinnost hlásit se k pobytu, takže nejsou zahrnuti v oficiálních statistikách o počtu obyvatel. Skutečný počet obyvatel města Vielseck je tedy stále vysoce nad úředně zveřejňovaným počtem.

Vilseck má velmi dobré dopravní spojení i mimo rámec regionu, na východě na dálnici A 93, na jihozápadě přes B 14 na dálnici A 6 a na severozápadě přes B 85 na dálnici A 9. Přes železniční stanici Vilseck ležící na hlavní trase DB mezi Weidenem a Norimberkem je přímé spojení na traťovou síť Německých železnic. Od roku 1997 je Vilseck integrován do dopravního spojení širší oblasti Norimberka (VGN) (výhodnější tarify !)

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 4 von 4

Geschichte • Historie

Vilseck

Der Ort Vilseck liegt zu Füßen der Burg Dagestein. Die Geschichte der Stadt Vilseck ist über tausend Jahre alt. Das Stadtrecht bekam Vilseck 1331 verliehen. 1332 bis 1380 bauten sich die Vilsecker eine Stadtbefestigung und bekamen daraufhin ein Stadtwappen verliehen. Von kriegerischen Einflüssen und Ereignissen blieb Vilseck nicht verschont. Doch Vilseck überstand alles gut und wuchs beständig. Um 1800 zählte es fast 1.000 Einwohner. Nach dem 2. Weltkrieg schnellte sie, bedingt durch den Flüchtlichsstrom auf 2.200 hoch. Mit Wirkung vom 01. April 1971 wurden die umliegenden Gemeinden Gressenwöhr, Langenbruck, Schlicht und Sigl sowie Teile der Gemeinde Irlbach in die Stadt Vilseck eingegliedert. Die sog. „Großgemeinde" brachte es damals auf 5.700 Einwohner. Vilseck ist ein geschichtsträchtiger Ort mit turmbewehrten Befestigungsanlagen, einer tausendjährigen trutzigen Burg, jahrhundertealten stattlichen Bürgerhäusern, prächtigen Kirchen, schmucken Kapellen, verträumten Winkeln: Vilseck birgt die Beschaulichkeit einer im Mittelalter gewachsenen Kleinstadt, die bis zum heutigen Tag ein eindrucksvolles Altstadtgebilde vorweisen kann. Im Vogelturm ist das Erste Deutsche Türmermuseum beheimatet. Dem Ortsbild bescheinigen die Städtebauer "im Hinblick auf Kulturgeschichte und Kulturgut außerordentliche Qualitäten". Innerhalb der in weiten Bereichen noch erhaltenen Stadtbefestigung gruppieren sich 60 fast durchweg gut erhaltene Baudenkmäler. Die Denkmalpfleger schwärmen von einem außergewöhnlich dichten spätromanisch-gotischen Stadtensemble in einer Qualität, wie sie nur ganz selten in der Oberpfalz vorhanden ist.

Vilseck

Město Vilseck leží na úpatí hradu Dagestein. Historie města Vilseck je stará přes tisíc let. Městská práva byla Vilsecku propůjčena v roce 1331. V letech 1332 až 1380 postavili jeho obyvatelé městské opevnění, načež jim byl udělen městský znak. Vilseck nezůstal ušetřen vlivů a událostí válek. Všechno však zdárně překonal a stále rostl. Kolem roku 1800 měl skoro 1.000 obyvatel. Po druhé světové válce jejich počet vyšplhal na 2.200 díky vlně uprchlíků. S účinností od 1. dubna 1971 byly do města Vilseck začleněny okolní obce Gressenwöhr, Langenbruck, Schlicht a Sigl a také části obce Irlbach. Tzv. "velká obec" tehdy čítala na 5.700 obyvatel. Vilseck je místo s bohatou historií, s opevněním opatřeným obrannými věžemi, s tisíc let starým hradem, několik století starými velkými měšťanskými domy, okázalými kostely, vyzdobenými kapličkami, místo se zasněnými zákoutími: Vilseck v sobě skrývá klid malého města vyrostlého ve středověku, které i v dnešní době může předvést působivý obraz starého města. V Ptačí věži je umístěno První německé muzeum věží. V obrázku tohoto místa potvrzují stavitelé města "mimořádné kvality s ohledem na kulturní dějiny a kulturní dědictví". Uvnitř města se značně zachovaných opevněním je nakupeno 60 vesměs dobře udržovaných stavebních památek. Památkáři nadšeně hovoří o mimořádně bohatém souboru pozdně románských a gotických staveb ve městě, a to v kvalitě, která je v Horním Falcku zcela ojedinělá.

Wirtschaft • Hospodářství

Vilseck

Das wirtschaftliche Leben ist geprägt durch die Nähe des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr.

Vilseck

Hospodářský život je charakterizován blízkostí vojenského cvičného prostoru Grafenwöhr.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vilseck 
 •  
 • Marktplatz 13 
 • 92249  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag-Dienstag: 08.00 - 11.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr Mittwoch: 08.00 - 11.30 Uhr
  Donnerstag: 08.00 - 11.30 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr
  Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr

  Die Tourist-Information ermöglicht Stadtführungen durch die historische Altstadt, das Erste Deutsche Türmermuseum und den Bergfried der Burg Dagestein. Auch Kartenmaterial für Wanderer und Radfahrer, Unterkunftsverzeichnis und kostenlose Flyer für Gäste sind dort erhältlich.
 • Otevírací doba:
 • Pondělí-úterý: 8.00 - 11.30 hodin a 13.30 - 16.00 hodin
  Středa: 8.00 - 11.30 hodin
  Čtvrtek: 8.00 - 11.30 hodin a 13.30 - 17.30 hodin
  Pátek: 8.00 - 12.00 hodin

  Informační kancelář umožňuje prohlídky historickým městem, prvním německým muzeem věží a hradní věží hradu Dagestein. K dostání jsou také mapy pro turisty i cykloturisty, seznam s ubytováním a bezplatné letáky.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB