Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vohenstrauß 
 •  
 • Marktplatz 9 
 • 92648 Vohenstrauß 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 74,06 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.714 (22.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Stříbro (Mies)

Vohenstrauß

Die Stadt Vohenstrauß ist das wirtschaftliche, schulische und Verwaltungszentrum des südöstlichen Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab. Bis 1972 war Vohenstrauß Kreisstadt des ehemaligen kleinen Landkreis Vohenstrauß. Vohenstrauß erhofft sich durch den Ausbau der A 6 mit unmittelbarem Autobahnanschluss vor allem wirtschaftliche Impulse. Beindruckend ist die Gestalt des Markplatz. Viele stattliche Gebäude wurden im Rahmen der Stadtsanierung renoviert. Vohenstrauß hat seit 1992 mit Stříbro in der Tschechischen Republik und seit September 2002 mit Moncoutant in Frankreich per Vertrag geschlossenen Städtepartnerschaften. Mit Bernsbach in Sachsen besteht eine Städtefreundschaft.

Vohenstrauß

Město Vohenstrauss hospodářské, školské a správní centrum jihovýchodního zemského okresu Neustadt a. d. Waldnaab. Až do roku 1972 byl Vohenstrauss okresním městem tehdejšího malého zemského okresu Vohenstrauss. Vohenstrauss doufá výstavbou dálnice A 6 s bezprostředním připojením na dálnici především v nové hospodářské impulzy. Působivá je podoba hlavního náměstí. Mnoho nádherných budov bylo renovováno v rámci sanace města. Vohenstrauss uzevřelo smluvně partnerské vztahy s městem Stříbrem v České republice (v roce 1992) a s francouzským Moncoutant (v roce 2002). S městem Bernsbach v Sasku je pojí přátelství dvou měst.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Vohenstrauß

Im Jahr 1124 weihte Bischof Otto von Bamberg die Kirche zu "Vohendreze" im heutigen Altenstadt. In dieser Zeit gehörte Vohenstrauß mit Floß und Parkstein dem mächtigen Geschlecht der Grafen von Sulzbach. Nach dem Aussterben der Sulzbacher erwarben 1189 die Staufer deren Eigengüter in unserem Raum und gründeten die neue Marktanlage. Vohenstrauß war staufisches Reichsgut, möglicherweise auch Burgort, denn 1242 zeugt in einer Urkunde für das Kloster Tepl ein Wolfelin von "Vohendraz" inmitten lauter Reichsdienstmannen. Durch die Konradinische Erbschaft 1268/69 kam Vohenstrauß an die mit dem Königshaus verschwägerten bayerischen Wittelsbacher und wurde dem Teilherzogtum Niederbayern zugewiesen. 1378 verliehen die bayerischen Herzöge Otto V. und Friedrich der Weise von Bayern-Landshut ihren "Getreuen der Stadt Vohendres" einen Jahrmarkt am Sonntag nach St. Galli. Vohenstrauß wurde erstmals als Stadt erwähnt. Am 13. Oktober 1912 wurde Vohenstrauß wieder zur Stadt erhoben.

Vohenstrauß

V roce 1124 vysvětil biskup Otto von Bamberg kostel "Vohendreze" v dnešním starém městě. V této době patřil Vohenstrauss spolu s místy Floss a Parkstein mocnému rodu hrabat ze Sulzbachu. Po vymření Sulzbachů získali v roce 1189 jejich vlastnictví v našem regionu Stauferové, kteří zde založili nové tržiště. Vohenstrauss byl říšským majetkem Stauferů, možná také místo s hradem, o čemž svědčí v jedné listině pro klášter Teplá jakýsi Wolfelin z "Vohendraz" mezi samými říšskými služebníky. Konradských dědictvím přešel Vohenstrauss v letech 1268/69 do majetku bavorských Wittelsbacherů, kteří byli spřízněni s královskou rodinou, a byl přičleněn k vévodství dolnobavorskému. V roce 1378 udělili bavorští vévodové Otto V. a Friedrich Moudrý z bavorského Landshutu "svým věrným ve městě Vohendres" jarmareční právo na neděli po Sv. Galli. Vohenstrauss byl tehdy poprvé zmíněn jako město. 13. října 1912 byl Vohenstrauss znovu povýšen na město.

Wirtschaft • Hospodářství

Vohenstrauß

Vohenstrauß ist wirtschaftliches Zentrum mit einer guten Gewerbestruktur. Mit der für 2005 erwarteten Fertigstellung der A 6 verbinden sich Hoffnungen für eine Stärkung der wirtschaftlichen Zukunft.

Vohenstrauß

Vohenstrauss je hospodářské centrum s dobrou průmyslovou strukturou. Naděje na posílení hospodářské budoucnosti jsou spojeny s dokončením výstavby dálnice A 6, které se očekává v roce 2005.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vohenstrauß 
 •  
 • Marktplatz 9 
 • 92648  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mi: 14.00 - 16.00 Uhr
  Do: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hodin
  St: 14.00 - 16.00 hodin
  Čt:  14.00 - 18.00 hodin

Rendert Time: 0,940 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB