Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Teublitz 
 •  
 • Marktplatz 2 - 6 
 • 93133 Burglengenfeld 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 38,25 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.463 (29.08.2002)

Teublitz

Teublitz liegt zentral in der mittleren Oberpfalz im Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte-Haidhof – Teublitz, mit einer eigenen Ausfahrt an der A 93 Regensburg – Hof. Die Stadt ist umgeben von ausgedehnten Wald- und Weihergebieten, die Erholungssuchende zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Reichhaltige Fischgewässer für Angelfreunde sind vorhanden. Des weiteren befinden sich in Teublitz ein großer Stadtpark und der Wildpark Höllohe mit zoo-ähnlicher Tierhaltung, die zum Erholungsangebot beitragen. Zudem kann die Stadt zwei kostenlose Naturbäder vorweisen, von denen eines erst kürzlich in großen Umfang neu saniert wurde. Die Stadt Blovice/Tschechien und die Stadt Baborow (Bauerwitz)/Polen sind Partnerstädte von Teublitz.

Teublitz

Teublitz leží centrálně ve středním Horním Falcku v trojúhelníku měst Burglengenfeld – Maxhütte – Haidhof – Teublitz, s vlastním dálničním výjezdem z A 93 Regensburg – Hof. Město je obklopeno rozlehlými lesy a oblastmi rybníků, které lákají všechny rekreanty k procházkám a sportovním aktivitám. Pro milovníky rybaření jsou zde po ruce toky bohaté na ryby. Dále se v Teublitz nachází velký městský park a divoký park Höllohe s chovem zvířat podobným ZOO, který přispívá k rekreační nabídce. Navíc město nabízí dvě bezplatná přírodní koupaliště, z nichž jedno bylo teprve nedávno rozsáhle restaurováno. Partnerskými městy Teublitz jsou města Blovice/Česká republika a Baborow/Polsko.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 4 von 4

Geschichte • Historie

Teublitz

Die Stadt Teublitz wurde erstmals urkundlich im Jahre 1230 erwähnt. Da sich Teublitz ursprünglich nicht im klösterlichen, sondern gräflichen Besitz befand, konnte es nicht in den Traditionsbüchern von Klöstern genannt werden; daraus erklärt sich die relativ späte urkundliche Erwähnung. Es wird vermutet – Name, Lage und Siedlungsgeschichte weisen darauf hin – dass der Ort wesentlich früher, möglicherweise schon um 800 bestanden hat. Teublitz wurde am 25.08.1939 zum Markt erhoben und erhielt gleichzeitig ein eigenes Wappen. Die Stadterhebung erfolgte am 09.08.1953. Viele Arbeiter des Eisenwerks Maximilianshütte, das im Jahre 1990 geschlossen werden mußte, errichteten damals in Teublitz ihren Wohnsitz. Heute ist Teublitz eine Stadt, die neben den üblichen Versorgungseinrichtungen auch auf sozialpolitischer und kultureller Ebene den Einwohnern in fast jeder Beziehung das bieten kann, was das Leben in unserer Zeit erforderlich macht.

Teublitz

První písemná zmínka o městě Teublitz pochází z roku 1230. Protože se Teublitz původně nenacházel ve vlastnictví kláštera, nýbrž hrabat, nemohl být zmiňován v tradičních knihách klášterů; tímto se vysvětluje relativně pozdní písemná zmínka. Domníváme se, – poukazuje na to jméno, poloha a vývoj osady – že město vzniklo podstatně dříve, možná už okolo roku 800. Teublitz byl 25.08.1939 povýšen na trh a získal zároveň svůj vlastní znak. Propůjčení statutu města se uskutečnilo 09.08.1953. Mnozí pracovníci železárny Maximiliánova huť, která musela být zavřena v roce 1990, se tehdy v Teublitz natrvalo usadili. Dnes je Teublitz městem, které může svým obyvatelům vedle zařízení k zásobování nabídnout také v sociálně-politické a kulturní rovině po všech stránkách to, co činí náročný život v dnešní době žádoucím.

Wirtschaft • Hospodářství

Teublitz

Das 1953 gegründete Eisenwerk Maximilianshütte war bis zu seiner Schließung im Jahre 1990 der größte Arbeitgeber in unserer Region. Noch im selben Jahr siedelte sich die Blechverarbeitungsfirma Läpple, in den verlassenen Hallen der Maxhütte an. Dieser Betrieb, der überwiegend für die Autoindustrie produziert, beschäftigt heute knapp 800 Mitarbeiter. Ansonsten sind in Teublitz ausschließlich mittelständische Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen ansässig, die alles bieten, was für das tägliche Leben gebraucht wird. Viele Einwohner haben als Auspendler ihren Arbeitsplatz in den benachbarten Industriegebieten gefunden und Teublitz ist immer mehr zu einer modernen Wohngemeinde geworden. Allerdings ist bereits ein neues Industriegebiet „Samsbacher Forst“ in Planung.

Teublitz

Železárna Maximiliánova huť, založená v roce 1953, byla až do jejího zavření roku 1990 největším zaměstnavatelem v našem regionu. Ještě ve stejném roce se usídlila v opuštěných halách Maxových hutí firma na zpracovávání plechu Läpple. Tento podnik, který vyrábí převážně pro automobilový průmysl, dnes zaměstnává téměř 800 pracovníků. Jinak mají v Teublitz své sídlo výhradně střední podniky řemesel a služeb, které nabízí vše, co je potřeba pro každodenní život. Mnoho obyvatel dojíždějících za prací si našlo své místo v sousedních průmyslových zónách a Teublitz se tak stále více měnil v obec, kde obyvatelé jen bydlí a za prací dojíždějí. Proto je nyní v plánu nová průmyslová zóna „Sambachský les“ (Sambacher Forst).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Teublitz 
 •  
 • Platz der Freiheit 7 
 • 93158  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
  Montag bis Mittwoch: 14.00 - 16.00 Uhr
  Donnerstag: 14.00 - 17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • pondělí až pátek: 08.00 - 12.00 hod.
  pondělí až středa: 14.00 - 16.00 hod.
  čtvrtek: 14.00 - 17.00 hod.
Rendert Time: 0,928 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB