Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Žihobce 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 25,81 km²

Žihobce

Žihobce liegt etwa 10 km östlich von Sušice. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, einen Kindergarten, eine Grundschule, ein Postamt, ein Ärztezentrum und eine Gemeindebibliothek. Die Umgebung des Ortes bietet ausgezeichnete Erholungsmöglichkeiten. Die freiwillige Feuerwehr Žihobce sorgt nicht nur für den Brandschutz im Ort, sondern nimmt auch regelmäßig an Feuerwehrwettbewerben teil. 1901 wurde hier der Theaterverein Tyl gegründet, der viele Jahre lang in der Gemeinde aktiv war. Eine wichtige historische Persönlichkeit ist Herr Jakub aus Žihobce, "Magister und Doktor für Dekrete" an der Karlsuniversität. Sehenswürdigkeiten: - Barockschloss, 1688 durch den Umbau der ursprünglich mittelalterlichen Festung entstanden - Kirche, gebaut in den Jahren 1872-76

Žihobce

Žihobce leží asi 10 km východně od Sušice. V obci se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, pošta, zdravotnické zařízení a obecní knihovna. Okolí obce nabízí výborné rekreační podmínky. Ze sportovních spolků jmenujme Sbor dobrovolných hasičů Žihobce, kteří dbají na požární ochranu v obci a pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží. Roku 1901 byl zde založen Divadelní spolek Tyl, který v obci dlouhá léta působil. Z historických osobností jmenujme p. Jakuba ze Žihobce, který byl "Mistrem a doktorem dekretů" Univerzity Karlovy. Památky: - barokní zámek přestavěný z původní středověké tvrze roku (1688), - kostel postavený v letech 1872-76.

Geschichte • Historie

Žihobce

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1045. Damals hieß sie Sivohibice und der böhmische Fürst Břetislav schenkte sie dem Kloster Břevnov bei Prag. Im 13. Jahrhundert wurde sie vom Kloster verkauft. Es ist jedoch nicht geklärt, wann genau und an wen, da Žihobce und Umgebung häufig den Besitzer wechselten. Die örtliche mittelalterliche Festung wurde im Frühbarock in beeindruckender Weise zum Schloss umgebaut. Der kaiserliche Offizier Ferdinand Iselin von Lanau beendete 1688 den Umbau. 1709 erwarb Fürst Philip von Lamberg, Kardinal und Bischof von Passau, Žihobce. Sein Familiengeschlecht besaß Žihobce und Umgebung mehr als 200 Jahre lang. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden im Schlosspark eine Reitschule und ein Gewächshaus errichtet. 1921 entstand in Žihobce die erste dörfliche Bürgerschule der Region Sušice.

Žihobce

První zmínka o obci pochází z roku 1045. Tenkrát se jmenovala Sivohibice a český kníže Břetislav ji daroval klášteru v Břevnově u Prahy. Ve 13. stol. byla klášterem prodána. Neví se přesně kdy a komu. Střídal se zde dlouhý seznam pánů, co vládli v Žihobcích a okolí. Místní středověká tvrz byla výrazným způsobem přestavěna v ranném baroku na zámek. Přestavbu dokončil v roce 1688 císařský důstojník Ferdinand Iselin z Lanau. V roce 1709 koupil Žihobce kníže Filip z Lambergu, kardinál a biskup Pasovský. Tento rod vlastnil Žihobce a okolí více jak 200 let. V první pol. 19. stol. byla postavena v zámeckém parku jízdárna a skleník. Roku 1921 zde byla zřízena první venkovská měšťanská škola na Sušicku.

Wirtschaft • Hospodářství

Žihobce

ARGO GmbH - Installateurarbeiten, Verkauf von Elektrogeräten und Wasserboilern LEMA - Sägewerk und Holzverarbeitung

Žihobce

ARGO spol. s r.o. - instalatérská činnost, prodej elektrospotřebičů a ohřívačů vody, LEMA - pila a dřevovýroba.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Žihobce 
 •  
 • Žihobce 20 
 • 342 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-17.00 Uhr Mi: 07.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-17.00 hodin St: 07.00-17.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,77 MB