Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Žihle 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 39,85 km²

Žihle

Die Gemeinde Žihle liegt nördlich von Pilsen, 10 km von Kralovice entfernt. In der Gemeinde befinden sich ein Gemeindeamt, eine Grundschule, ein Kindergarten, ein Gesundheitszentrum und eine Gemeindebibliothek. Etwa 1,5 km von Žihle entfernt, im Katastergebiet von Nový Dvůr, befindet sich das flächenmäßig kleine (0,03 ha) Naturschutzgebiet "U Báby - U Lomu" (Beim alten Weib - Beim Steinbruch), das sich über zwei getrennte Teilflächen erstreckt. Auf der ersten Teilfläche (U Báby) befinden sich zwei riesige runde Steinblöcke, Bába und Dědek (das Weib und der Alte) genannt, die durch die laibförmige Verwitterung und den Zerfall von biotischem Granit des Tissauer Massivs über dem angrenzenden Tal von Žihle, das mit weichen Karbon- und Permsedimenten gefüllt ist, entstanden. Die zweite Teilfläche des Naturschutzgebietes (U Lomu) befindet sich 1 km weiter westlich und besteht aus einer Gruppierung von kleineren Steinblöcken, die in gleicher Weise entstanden sind und an eine kleine Felsstadt erinnern. Sehenswürdigkeiten: - Torso eines Renaissance-Schlosses aus den Jahren 1555-1559 - Barockkirche St. Wenzeslaus aus den Jahren 1719-1731 - kleine Barockkirche St. Philipp und Jakob, 1776 umgebaut - Denkmal für die Opfer des Todesmarsches im Zweiten Weltkrieg

Žihle

Obec Žihle leží severně od Plzně 10 km od Kralovic. V obci se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, pošta, zdravotnické středisko a obecní knihovna. Asi 1,5 km severozápadně od Žihle na katastrálním území Nový Dvůr se nachází rozsahem (0,03 ha) malá přírodní rezervace "U Báby - U Lomu". Chráněné území zaujímá dvě oddělené plochy. Na první z nich (U Báby) se nacházejí dva obrovské žulové balvany, zvané Bába a Dědek, vzniklé bochníkovitým zvětráváním a rozpadem hrubozrnné biotické žuly tisského masivu nad sousední Žihelskou brázdu, vyplněnou měkkými permokarbonskými sedimenty. Druhá část (U Lomu) se nachází asi 1 km západněji a představuje seskupení menších balvanů, vzniklých stejným způsobem a vytvářejících podobu malého skalního města. Památky: - torzo renesančního zámku z let 1555 - 1559, - barokní kostel sv. Václava z let 1719 - 1731, - barokní kostelík sv. Filipa a Jakuba, přestavěný r. 1776, - památník obětem pochodu smrti z druhé světové války.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Žihle

Die Gemeinde Žihle entstand im 11. Jahrhundert als kleine Siedlung. Die Bezeichnung Žihle ist slawischen Ursprungs und besagt, dass die ersten Siedler Wald rodeten (tschechisch "vyžehli"), um Boden für Siedlung und Felder zu gewinnen. Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde Žihle stammt aus dem Jahr 1238. Damals überließ der tschechische König Wenzel I. Žihle dem Kloster Plasy im Tausch gegen das Dorf Kožlany und die angrenzenden Wälder. 1268 wird Žihle als Marktflecken erwähnt. Seit den Hussitenkriegen gehörte Žihle zur Herrschaft Rabštejn und 1559 wird sie durch Ferdinand I. von Habsburg zum Markt erhoben. Žihle bekommt ein Stadtwappen, darf Wochen- und Jahresmärkte abhalten, verfügt über niedere Gerichtsbarkeit und erhält 1595 das Braurecht für die herrschaftliche Bierbrauerei. Während des Dreißigjährigen Krieges wird Žihle zweimal, 1639 und 1645, durch schwedische Heere besetzt und niedergebrannt. Die Bürger hungerten und starben an Krankheiten. Graf Czernin, seit 1622 Besitzer des Städtchens Žihle, siedelte daher in der Stadt neue Familien an, zunächst aus der Herrschaft Chudenice und später deutsche Familien aus Horní Slavkov (Schlagenwald).

Žihle

Obec Žihle vznikla jako malá osada v dávných dobách v 11. stol. Název Žihle je slovanského původu a znamená, že první usedílci vyžehli vypálili) les, aby získali půdu pro osadu a pole. První písemná zmínka o Žihli je z roku 1238. Tehdy český král Václav I. směnou za ves Kožlany s lesem postoupil Žihli plaskému klášteru. Roku 1268 je Žihle uváděna jako trhové místo. Od husitských válek patří Žihle k rabštejnskému panství a na městečko byla povýšena r. 1559 Ferdinandem I. habsburským. Dostává městský znak, týdenní a výroční trhy, nižší soudnictví a roku 1595 právo vařit pivo v panském pivovaře. Za třicetileté války byla Žihle dvakrát, r. 1639 a 1645 obsazena švédským vojskem, vypálena, měšťané hladověli a zmírali nemocemi. Proto petrohradská vrchnost hraběte Černína, od roku 1622 majitele městečka Žihle, doplnila město novými rodinami, po prvé z panství v Chudenicích a po druhé německými rodinami z okolí Horního Slavkova.

Wirtschaft • Hospodářství

Žihle

In der Gemeinde sind folgende Unternehmen tätig: České Cihelny GmbH - Ziegelproduktion České Agrochemické služby CHB GmbH - Produktion von Düngemitteln Zihelský Statek AG - Landwirtschaft Eko Poradentství Reality - Immobilienbüro Autoopravna Kouba Rudolf - Reparatur von Motorfahrzeugen OH DATA software Huček - Verkauf von Software, Computerservice

Žihle

V obci podnikají tyto firmy: České Cihelny s.r.o. - výroba cihel, České Agrochemické služby CHB spol. s r.o. - výroba hnojiv, Zihelský Statek a.s. - rostlinná a živočišná výroba, Eko Poradentství Reality - realitní kancelář, Autoopravna Kouba Rudolf - opravy motových vozidel, OH DATA software Huček - prodej softwaru, počítačový servis.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Žihle 
 •  
 • Žihle 53 
 • 331 65  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-15.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-15.00 h
Rendert Time: 0,640 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB