Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Žinkovy 
 •  
 • Žinkovy 84 
 • 335 54  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 20,46 km²

Žinkovy

Die Gemeinde Žinkovy liegt 6,5 km westlich von Nepomuk. Sie ist weit von den Indusriezentren entfernt und bietet daher ideale Bedingungen für Sommer- und Winterurlaub. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Grundschule, Post, Gesundheitszentrum, Sportzentrum und Bibliothek. In der Vergangenheit wirkten hier der Theologe J. Bohac (1724), die Schriftstellerin B. Rusova (1907) und der Lehrer Jiri Pomahac (1904), der auch das Heimatmuseum in Žinkovy gründete. Sehenswürdigkeiten: - Schloss Žinkovy aus dem 17. Jahrhundert, das an der Stelle einer ehemaligen Festung entstand und 1897 im Pseudo-Renaissancestil umgebaut wurde. Neben dem Schloss breitet sich ein Park mit dem großen See Labut aus. - Die ursprünglich gotische St.-Wenzels-Kirche wurde 1734 nach einem Brand im Barockstil umgebaut. - Auf dem Platz vor der Kirche befindet sich eine Barocksäule mit einer Marienfigur aus dem Jahr 1768. Sie steht auf einem hohen, ovalen Sockel, der mit Engelchen, Rocaille und Ornamenten geschmückt ist. - Heimatmuseum Žinkovy (Nr. 84)

Žinkovy

Obec Žinkovy leží 6,5 km západně od Nepomuku. Je vzdálená ode všech průmyslových center a nabízí ideální prostředí pro letní i zimní dovolenou. V Žinkovech se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotnické zařízení, sportovní areál, a obecní knihovna. V minulosti zde působili teolog J.Boháč(1724), spisovatelka B. Rusová 1907) a učitel Jiří Pomahač(1904), který zde založil vlastivědné muzeum. Památky: - zámek Žinkovy ze 17. stol. - vznikl v místech původní tvrze, r. 1897 přestavěn do pseudorenesanční podoby. U zámku se rozprostírá park a velký Žinkovský rybník Labuť, - kostel Sv. Václava - původně gotický kostel, přebudovaný barokně po požáru v r. 1734, - barokní sloup s P. Marií z r. 1768 - nachází se na náměstí před kostelem. Na vysokém válovém soklu bohatě vyzdobena andílky, rokaji a znaky, - Muzeum „Vlastivědná sbírka Žinkovska č.p. 84.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Žinkovy

Die Gemeinde Žinkovy wird erstmals 1318 erwähnt. Im 13. Jahrhundert wurde hinter dem Dorf die Burg Potstejn errichtet, auf der die Herren von Potstejn ihren Sitz hatten. Sie herrschten hier bis 1437. 1419 fand am Berg Bzi eine große Versammlung der Hussiten unter Führung des Predigers Koranda statt. 1437-1712 war die Gemeinde in Besitz der Herren von Klenova. In dieser Zeit wurde hier ein Schloss im Frühbarockstil gebaut. Später wechselte die Gemeinde noch einige Male den Besitzer: - Herren von Vrtby (1712-1830) - Karel Wesely (1830-1916) - Industriedynastie Škoda (1916-1945)

Žinkovy

Obec poprvé připomínána roku 1318. V pol. 13. stol. byl za vsí postaven hrad Potštejn, kde sídlili pánové z Potštejna. Ti zde vládli až do roku 1437. Roku 1419 se na vrchu Bzí konalo velké shromáždění husitů vedené kazatelem V. Korandou. V letech 1437 až 1712 panství v držení pánů z Klenové, za nichž byl v podhradí postaven raně barokní zámek. Jako další majitelé se vystřídali: - pánové z Vrtbů (1712-1830), - arch. Karel Weselý (1830-1916), - průmyslnická rodina Škodů(1916-1945).

Wirtschaft • Hospodářství

Žinkovy

Die Gemeinde bemüht sich die ausgezeichneten Erholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, daher ist in Žinkovy kein größeres Produktionsunternehmen ansässig. Die örtlichen Gewerbetreibenden sind im Bereich des Tourismus tätig.

Žinkovy

Obec se snaží využívat svých výborných rekreačních možností, a proto zde nemá provozovnu žádná větší výrobní firma. Místní živnostníci podnikají v turistickém ruchu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Žinkovy 
 •  
 • Žinkovy 84 
 • 335 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Di - Do: 09.00–16.00 h Fr: 09.00–14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Út - Čt: 09.00–16.00 h Pá: 09.00–14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB