Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Švihov 
 •  
 • Náměstí Dr. E. Beneše 38 
 • 340 12 Švihov 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 27,45 km²
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Traitsching

Švihov

Die Stadt Švihov liegt im Flusstal der Úhlava, 10 km nördlich von Klatovy an der Eisenbahnlinie und der Landstraße I/27, die Pilsen mit Železná Ruda verbinden. Im Gebäude des Rathauses haben Postamt und Sparkasse ihren Sitz. In Švihov gibt es einen Kindergarten und eine Grund- und Hauptschule. Die Stadt betreibt außerdem ein Kulturhaus mit einem großen Festsaal. Unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt ist vor allem die Wasserburg Švihov erwähnenswert, die an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert an der Stelle der ehemaligen Festung erbaut wurde. Beteiligt war dabei auch der Baumeister Benedikt Rejt. Den Burgkern bilden zwei Wohnflügel, die den regelmäßigen Innenhof umgeben. Um die Burg herum stand die mit Bollwerken befestigte und mit einem weiteren Wassergraben umgebene Vorburg. Der Wassergraben bildete zusammen mit einigen anliegenden Teichen eine künstliche Insel. Burg Švihov gehörte mit ihrem Wasserbefestigungssystem zu den sichersten Festungen ihrer Zeit. Die Innenräume sollen dem Besucher das Leben auf der Burg im 16. Jahrhundert näher bringen. Die Stadt Švihov ist Mitglied der Euroregion Šumava - Böhmerwald und beteiligt sich aktiv an der Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Seit 1999 ist Traitsching (Lkr. Cham) Partnergemeinde von Švihov.

Švihov

Město Švihov leží v údolí řeky Úhlavy 10 km severně od Klatov na železnici a silnici I/27, které spojují Plzeň se Železnou Rudou. V budově radnice má své sídlo pošta a spořitelna. Město provozuje také kulturní dům se sálem. Je zde také základní a mateřská škola. Z památek jmenujme především vodní hrad Švihov, který byl postaven na přelomu 15. a 16. století na místě bývalé tvrze za účasti stavi-tele Benedikta Rejta. Jádro hradu tvoří dvě obytná křídla, která uzavírají vnitřní pravidelná nádvoří. Kolem obíhalo předhradí zpevněné baštami a obehnané dalším vodním příkopem, který spolu s několika přilehlými rybníky vytvářely umělý ostrov. Švihov se svým opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své doby. lnteriéry mají návštěvníkovi přiblížit život na hradě v 16. století. Město Švihov je členem Euroregionu Šumava-Bavorský les a aktivně se podílí na rozvíjení přeshraniční spolupráce. Od roku 1999 je partnerem obce Traitsching, okres Cham.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Švihov

Die älteste schriftliche Erwähnung von Švihov aus dem Jahr 1245 steht in Zusammenhang mit der hiesigen Junkerfestung. Aus der gleichen Zeit stammt auch die Kirche St. Jiljí, ein weiteres bedeutendes Baudenkmal der Stadt Švihov. 1501 erteilte Půta von Rýznberk Švihov die ersten Stadtprivilegien.

Švihov

Nejstarší písemná zmínka o Švihovu se vztahuje ke zdejší zemanské tvrzi z roku 1245. Z této doby pochází i kostel sv.Jiljí, který je další významnou švihovskou památkou. Roku 1501 udělil Půta z Rýznberka Švihovu první městská práva.

Wirtschaft • Hospodářství

Švihov

In Švihov sind nur zwei größere Firmen ansässig, die jeweils etwa 50 Mitarbeiter beschäftigen. Etwa 50 kleinere Betriebe sind im Dienstleistungs- und Gewerbesektor tätig. Es gibt noch ungenutztes Potential im Bereich des Tourismus, weshalb die Stadt hier unterstützend eingreift.

Švihov

Ve městě se rozvíjejí pouze dvě větší firmy, každá s asi 50 zaměstnanci a podniká zde přibližně 50 živnostníků v oblasti služeb a drobné výroby. Existuje ještě nevyužitý potenciál v oblasti služeb cestovního ruchu, a proto chce město podpořit tuto oblast.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Švihov 
 •  
 • Náměstí Dr. E. Beneše 38 
 • 340 12  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.30-17.00 h Di, Do: 07.30-16.00 h Fr: 07.30-14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.30-17.00 h Út, Čt: 07.30-16.00 h Pá: 07.30-14.00 h

Fotogalerie • Fotogalerie

Stadt Švihov mit der Wasserburg | Město Švihov s vodním hradem
Rathaus | Radnice
Kirche des Hl. Wenzel | Kostel sv. Václava
Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege in Švihov | Památník padlých v obou válkách ve Švihově
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,81 MB