Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Stachy 
 •  
 • Stachy 422 
 • 384 73 Stachy 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 28,13 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.197 (01.01.2012)

Stachy

Die kleine Bergstadt Stachy ist Zentrum des ausgedehnten Erholungsgebietes, das durch das Becken Stašská kotlina zwischen den Höhenzügen Javorník und Churáňov gebildet wird. Stachy liegt an der Grenze des LSG Šumava (Böhmerwald), 740 m über dem Meeresspiegel, 12 km nordwestlich der Stadt Vimperk. In der Gemeinde blieben viele Beispiele der Architektur Böhmerwalds von städtischem Typ aus dem 18. und 19. Jh. erhalten. Für diese Zimmermannskonstruktionen aus Rundblockholz ist typisch, dass der Wohnteil und der wirtschaftliche Teil als Ganzes verbunden sind.

Im Gebäude des ehemaligen Renaissancepfarrhauses am Hauptplatz, das später umgebaut wurde, befindet sich das Rathaus. Im Feuerwehrhaus ist das Böhmerwald - Feuerwehrmuseum untergebracht, das der Verein der Feuerwehrgeschichte betreibt. Auf dem Hauptplatz steht auch die ursprünglich Barockkirche Mariä Heimsuchung, die bis zur Spätempiregestalt 1842 – 1849 umgebaut wurde. Die Friedhofskirche der Schmerzensreichen Jungfrau Maria wurde 1781 im Spätbarockstil errichtet. Eine sehr bekannte Besonderheit der Gemeinde ist das sog. Hexenpilzreservat auf dem Hauptplatz.

Im Park wachsen frei Hexenpilze. Jeder Hexenpilz bekommt ein Schildchen mit dem Datum seines Wuchses und man lässt ihn bis zu seinem natürlichen Untergang stehen. Südwestlicher der Gemeinde befindet sich die Talstation der Sesselbahn, die Sie zum Gipfel des Berges Churáňovský vrch führt. Auf diesem Berghang sind Abfahrtsbahnen mit Schleppliften aufgebaut. Am östlichen Fusß des Bergers befindet sich in der Gemeinde Zadov das Skilanglauf-Areal. Das Städtchen ist Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von markierten Wanderwegen zu den Gipfeln der Böhmerwald-Berge und in die malerischen Täler.

Stachy

Pohorské městečko Stachy je centrem rozlehlé rekreační oblasti, kterou tvoří Stašská kotlina mezi Javorníkem a Churáňovem. Leží na hranici CHKO Šumava v nadmořské výšce 740 m 12 km severozápadně od města Vimperka v okrese Prachatice. V obci jsou zachovány četné ukázky pošumavské architektury městského typu z 18. a 19. století. Pro tato stavení roubená z oblých klád je typické spojení obytné a hospodářské části v jeden celek.

V budově bývalé renesanční fary na náměstí, později přestavěné, je dnes radnice. V budově hasičské zbrojmice je umístěno Pošumavské hasičské muzeum, které provozuje Sdružení historie hasičstva. Na náměstí stojí také původně barokní kostel Navštívení Panny Marie, který byl do současné pozdně empírové podoby přestavěn v letech 1842 - 1849. Hřbitovní kostel Bolestné Panny Marie byl vystavěn v období pozdního baroka v roce 1781.

Známou zajímavostí obce je tzv. hřibová rezervace na náměstí. V parku zde volně rostou hřiby koloděje. Každý z nich je opatřen štítkem s datem vzrůstu a ponechán až do přirozeného zániku. Jihozápadním směrem od obce je spodní stanice sedačkové lanovky, která Vás vyveze k vrcholku Churáňovský vrch. Na úbočí tohoto vrcholku jsou vybudované sjezdové trati s vleky. Na východním úpatí Churáňova je běžecký lyžařský areál v obci Zadov. Městečko je výchozím bodem celé řady turistických značených tras, po kterých se můžete vydat na vrcholky Šumavských kopců a do malebných údolí.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Stachy

Die Gegend wurde ziemlich spät besiedelt, wahrscheinlich erst am Anfang des 16. Jh. Damals wurde hier bei einer Glashütte die Ortschaft Stachy gegründet. Sie war eines der acht Häuser von Freibauern, die erstmals 1614 erwähnt wurden. Das Dorf hatte von 1671 an viele Privilegien, die mit Dekret des Kaisers Matthias bestätigt wurden.

Stachy

Na území dnešního městečka pracovala sklárna, kde se vyráběly skleněné korálky do růženců. Kolem sklárny vznikla v 15. a 16. století osada. Stávala tu jedna z osmi královských rychet a první zmínka o nich je z roku 1614. Obec měla od roku 1671 mnoho privilegií, které byly potvrzeny dekretem císaře Matyáše.

Wirtschaft • Hospodářství

Stachy

Stachy ist ein bedeutendes Erholungszentrum Böhmerwalds. Die Besucher erwartet ein breites Angebot von Erholungseinrichtungen: Hotels, Pensionen und Wochenendhäusern.

Stachy

Stachy jsou významným rekreačním centrem Šumavy a návštěvníci si zde mohou vybrat ze široké nabídky rekeačních zařízení: hotelů, penzionů a rekreačních chat.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Stachy 
 •  
 • Stachy 200 
 • 384 73  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,79 MB