Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sezimovo Ústí 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 9,53 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.315 (01.01.2012)

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí liegt im gleichnamigen ehemaligen Landkreis, am rechten Ufer des Flusses Lužnice, auf 400 m ü.NN, etwa 3 km von Tábor entfernt. Die Stadt erstreckt sich auf einer Fläche von 845 Hektar entlang der Verbindungsstraße Prag / Budweis, beidseites der E 55. Diese bedeutende Verkehrs- und Verbindungsstrasse für den internationalem Tourismus trennt die Stadt in zwei Teile - den historischen Teil, genannt Sezimovo Ústí 1 und den neueren Teil, genannt Sezimovo Ústí 2. In der Nähe befindet sich die Burgruine Kozí Hrádek, wo Meister Jan Hus gepredigt hatte.

Am Rande von Sezimovo Ústí 1 steht inmitten eines ausgedehnten Parks die Sommervilla des zweiten Präsidenten der ČR, Eduard Beneš, der hier oft anwesend war und auch gestorben ist. Sein Grabmal im unteren Parkteil ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Zum Besuch locken auch Natur-Sehenswürdigkeiten: das Naturdenkmal Luční, die Grotte von Chýnov, der Botanische Garten in Tábor oder der Lehrpfad Borkovická blata.

Sezimovo Ústí ist eine moderne Stadt mit drei Grundschulen, einer Mittelschule, zwei Kinos, Geschäften, moderner Infrastruktur und guter Erreichbarkeit. In der Stadt gibt es ein Dreisterne-Hotel mit Swimmingpool, einen Rasthof, eine Kolonie von Wochenendhäusern, einen Fußball- und Handballplatz, Tennisplätze, Sauna und Kegelbahn.

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí leží asi 3 km jižně od Tábora ve stejnojmenném okrese na pravém břehu řeky Lužnice v nadmořské výšce 400 m. Město se rozkládá se na ploše 845 ha na spojnici mezi Prahou a Českými Budějovicemi po obou stranách mezinárodní silnice E 55. Tato významná dopravní i turistická mezinárodní spojka rozděluje město na dvě části. Část historickou, zvanou Sezimovo Ústí 1 a část novější, nazývanou Sezimovo Ústí 2. V jeho blízkosti se nachází zřícenina Kozího hrádku, kde kázal mistr Jan Hus.

Na okraji Sezimova Ústí I. stojí uprostřed rozlehlého parku letní vila druhého prezidenta ČR Edvarda Beneše, jenž sem často zajížděl a také tu zemřel. Jeho hrob je veřejnosti přístupný v dolní části parku. K návštěvě lákají i přírodní zajímavosti - Přírodní památka Luční, Chýnovská jeskyně, Botanická zahrada v Táboře nebo naučná stezka Borkovická blata.

Dnešní Sezimovo Ústí je moderní město se třemi základními školami, střední školou, dvěma kiny, obchody, moderní infrastrukturou a dopravní dostupností. Ve městě je tříhvězdičkový hotel s bazénem, motorest, chatová osada, fotbalové i házenkářské hřiště, tenisové kurty, sauna a kuželky.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Sezimovo Ústí

Die Stadt besteht aus zwei Teilen. Sezimovo Ústí I. liegt näher am Fluss Lužnice und seine Geschichte ist älter als die Geschichte des jüngeren Sezimovo Ústí II. Sezimovo Ústí I. wurde zum ersten Mal als Ústí bereits 1262 urkundlich erwähnt. Später wurde sie mit Sezema aus dem Geschlecht Vítek in Zusammenhang gebracht und daher Sezimovo Ústí genannt. 1420 wurde das Dorf von seinen Hussiteneinwohnern zerstört, die in die neugegründete Ortschaft Tábor umzogen.

Die ursprüngliche Gemeinde wurde erst 1827 erneuert. Sezimovo Ústí II. entstand erst im Jahr 1939 an der Stelle des ehemaligen Stadthofes. Damals begann der Aufbau des großen Industriebetriebs MAS (später Kovosvit). In seiner Nachbarschaft wuchs eine kleine Stadt, die zu Sezimovo Ústí I. angegliedert wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zur Entwicklung der Gemeinde durch den Aufbau von anderen Industriebetrieben.

Sezimovo Ústí

Město je rozděleno do dvou částí. Sezimovo Ústí I. leží blíže k Lužnici a jeho historie je mnohem starší než historie mladšího Sezimova Ústí II. Sezimovo Ústí I. bylo prvně uváděno jako Ústí již v roce 1262. Později bylo dáváno do souvislosti se Sezemou z rodu Vítkovců, a proto bylo nazýváno Sezimovým Ústím. V roce 1420 ves zničili její husitští obyvatelé a přešli do nově zakládaného Tábora.

Původní obec byla obnovena až v roce 1827. Sezimovo Ústí II. vzniklo až v roce 1939 na místě bývalého městského dvora. Tehdy byla zahájena výstavba velkého průmyslového závodu MAS (později Kovosvit), v jehož sousedství vyrostlo městečko, které bylo připojeno k Sezimovu Ústí I. Po druhé světové válce došlo k rozvoji obce zejména budováním dalších průmyslových závodů.

Wirtschaft • Hospodářství

Sezimovo Ústí

In der Stadt sind folgende Firmen ansässig: - Iqap Czech, s.r.o. - Produktion von Plasten-Halbwaren, - Vladimír Kos - Wasser- und Heizungsinstallationen, - Silon, a.s. - Produktion und Verkauf von PES Fasern, Vlies-Stoffen, Plasten, Verarbeitung und Recycling von PET Flaschen, - DBD Control Systems, s.r.o. - Mess- und Regeltechnik, Automatisierung, Wasseraufbereitung, Heizung, Kühlung, Lufttechnik, Produktionsmaschinen, - Kovosvit, a.s. - Produktion von Bearbeitungsmaschinen und Abgüssen.

Sezimovo Ústí

Ve městě působí tyto firmy: - Iqap Czech, s.r.o. - výroba plastových polotovarů, - Vladimír Kos - Vodoinstalace - instalatérské a topenářské práce, - Silon, a.s. - výroba a prodej PES vláken, roun, plastů, zpracování a recyklace PET lahví, - DBD Control Systems, s.r.o. - měřičí a regulační technika, automatizace, úprava vod, topení, chlazení, vzduchotechnika, výrobní stroje, - Kovosvit, a.s. - výroba obráběcích strojů a odlitků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sezimovo Ústí 
 •  
 • Dr.E.Beneše 21 
 • 391 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,902 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB