Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Soběslav 
 •  
 • Náměstí Republiky 1/I 
 • 392 01 Soběslav 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 19,98 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.215 (01.01.2012)

Soběslav

Die Stadt Soběslav liegt am Zusammenfluss der Flüsse Lužnice und Černovický Potok ca. 20 km südlich von Tábor. Die Stadt Soběslav ist mit zahlreichen Kultur-Denkmälern und schöner Natur attraktiv für Touristen und ist zugleich Zentrum der Region. Im 13. Jahrhundert wurde hier eine Burg gebaut, von der bis heute nur mehr der Wartturm mit Festungsresten erhalten geblieben ist.

Von den Stadtmauern sind Teile der äußeren und auch der inneren Festung mit Bastei erhalten. Auf dem Stadtplatz sind einige Renaissance-Häuser erhalten geblieben - das sog. Smrčka Haus und Rosenbergs Haus, in denen das Marschlands-Museum untergebracht ist. Auf der westlichen Seite des Stadtplatzes steht als Dominante der Stadt die Kirche der Hl. Peter und Paul aus dem 14. Jahrhundert. Aus der gleichen Zeit stammt auch die St. Veits Kirche. Auf dem ehemaligen Friedhof in der Vorstadt steht eine ursprünglich im Barockstil gebaute Markus - Kirche aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Diese Kirche dient heute als Galerie und Konzertsaal. In der Stadt befinden sich ein Kulturhaus, Kino und Stadtbibliothek.

Alljährlich findet hier im Juli das Internationale Festival der Blaskapellen "Kubešs Soběslav" statt. Die Folkloretradition der Stadt pflegt das Folkloreensemble " Soběslav Junges Gesinde". Zu den bedeutenden touristischen Zielen in der Umgebung gehören Dírná mit dem Schloss der Familie Wratislav, das Wasserschloss Červená Lhota, die Burgruine Choustník und der Lehrpfad "Marschlandpfad", der die Besucher über die hiesigen Moorgebiete informiert.

Soběslav

Město Soběslav leží na soutoku řeky Lužnice a Černovického potoka 20 km jižně od Tábora. Soběslav je turisticky atraktivní množstvím kulturních památek, krásnou přírodou a je také přirozeným centrem pro své okolí. Ve 13. století zde byl vystavěn hrad, z něhož se do současnosti zachovala pouze hláska se zbytky opevnění.

Z městských hradeb jsou zachovány části vnějšího i vnitřního opevnění s baštou. Na náměstí se dochovalo několik domů renesančního charakteru, tzv. Smrčkův a Rožmberský dům, ve kterých je dnes umístěno Blatské muzeum. Dominantou města je na západní straně náměstí stojící kostel svatého Petra a Pavla pocházející ze 14. století. Ze stejné doby je také nedaleký gotický kostel svatého Víta. Na bývalém hřbitově na předměstí stojí původně barokní kostel svatého Marka z poloviny 17. století. Tento kostel je bez zařízení a slouží dnes jako galerie a koncertní síň. Ve městě se nachází kulturní dům, kino a městská knihovna.

Každý rok v červenci se zde koná tradiční Mezinárodní festival dechových hudeb "Kubešova Soběslav". Folklórní tradici udržuje Folklórní soubor "Soběslavská chasa mladá". Mezi významné turistické cíle v okolí města patří Dírná se zámkem rodiny Wratislavů, vodní zámek Červená Lhota, zřícenina hradu Choustník a Naučná stezka "Blatská stezka", která seznamuje návštěvníky s místními rašeliništi.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Soběslav

Das Gebiet der heutigen Region von Soběslav wurde bereits in Urzeiten besiedelt. Soběslav selbst wird zum ersten Mal im Jahr 1293 erwähnt. Damals stand hier eine Burg und die Gemeinde gehörte zum Besitz des Hauses Rosenberg. Im Jahre 1390 wurde Soběslav zur Stadt erhoben und Stadtbefestigung erbaut. Im Jahr 1394 wurde in hiesiger Burg der König Wenzel IV. inhaftiert. Zur Zeit der Hussitenkriege wurde die Stadt zweimal niedergebrannt.

Einen Aufschwung von Soběslav brachte erst das 16. Jahrhundert, als sie Dank der günstigen Lage und den regelmäßigen Märkten zum bedeutendsten Wirtschaftszentrum der Rosenberger Herrschaft wurde. Im Jahr 1598 fiel die Stadt einer großer Feuersbrunst zum Opfer, der Niedergang setzte insbesondere während des Dreißigjährigen Krieges fort. Zur weiteren positiven Entwicklung der Stadt kam es erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Ausbau der Eisenbahn.

Soběslav

Oblast dnešního Soběslavska byla osídlena již v pravěku. Samotná Soběslav je poprvé připomínána v roce 1293. Tehdy zde stával hrad a obec patřila k majetku rodu Rožmberků. V roce 1390 byla Soběslav povýšena na město a bylo vybudováno městské opevnění. V roce 1394 byl na zdejším hradě vězněn král Václav IV.

Za husitských válek bylo město dvakrát vypáleno. Rozmach Soběslavi přineslo až 16. století, kdy se díky své výhodné poloze a pravidelným trhům stala nejvýznamnějším hospodářským centrem rožmberského panství. V roce 1598 zachvátil město velký požár a úpadek pokračoval i za třicetileté války. K dalšímu rozvoji města došlo až koncem 19. století po vybudování železnice.

Wirtschaft • Hospodářství

Soběslav

In der Stadt sind folgende bedeutende Firmen ansässig: Jihočeské dřevařské závody Soběslav, a.s. - Holzverarbeitende Industrie, Jitona Soběslav, a.s. - Möbelproduktion, Rašelina Soběslav, a.s. - Torfverarbeitung, Betonárna Soběslav,a.s. - Betonwerk.

Soběslav

Ve městě působí tyto významné firmy: Jihočeské dřevařské závody Soběslav, a.s. - dřevozpracující průmysl, Jitona Soběslav, a.s. - výroba nábytku, Rašelina Soběslav, a.s. - zpracování rašeliny, Betonárna Soběslav,a.s..

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Soběslav 
 •  
 • náměstí Republiky 59/I 
 • 392 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,929 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,69 MB