Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Spálené Poříčí 
 •  
 • námětí Svobody 138 
 • 335 61 Spálené Poříčí 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 54,52 km²

Spálené Poříčí

Die Stadt Spálené Poříčí liegt zu Füßen des Brdy-Gebirges, südöstlich von Pilsen, im Flusstal der Bradava. 1992 wurde der Stadtkern zur Denkmalschutzzone erklärt. In Spálené Poříčí gibt es ein Stadtamt, eine Grund- und Hauptschule, eine kirchliche ökologische Fachschule, eine Stadtbibliothek, ein Postamt und eine Poliklinik. Bedeutende Persönlichkeiten der Stadt sind der Heilpraktiker Pater František Ferda, der General Václav Šára und der Maler Josef Hodek. Baudenkmäler: - Schloss Spálené Poříčí aus dem Jahr 1617 - heute sind hier ein ethnographisches Museum und die kirchliche Fachschule untergebracht - Dekanatsgebäude - für die Öffentlichkeit leider nicht zugänglich - Kirche St. Nikolaus aus dem 14. Jahrhundert - Haus des Josef Byron, Konskriptionsnr. 159

Spálené Poříčí

Podbrdské město Spálené Poříčí leží asi 25 km jihovýchodně od Plzně v povodí říčky Bradavy. V roce 1992 byl střed obce vyhlášen městskou památkovou zónou. Ve Spáleném Poříčí se nachází městský úřad, základní škola, církevní ekologická střední škola, městská knihovna, pošta a zdravotnické středisko. Z místních významných osobností jmenujme lidového léčitele pátera Františka Ferdu, generála Václava Šáru a malíře Josefa Hodka. Památky: - zámek Spálené Poříčí z r. 1617 - dnes je zde umístěno muzeum s etnografickou expozicí a Církevní střední škola, - Budova děkanství - objekt veřejnosti nepřístupný, - Kostel sv. Mikuláše ze 14. stol, - Dům Josefa Byrona č.p. 159.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 15
Seite 1 von 2
1 2

Geschichte • Historie

Spálené Poříčí

Das ehemalige Marktdorf entstand durch die Kolonisierungsbemühungen der Herren von Rožmitál im 13. Jahrhundert. 1239 verkaufte Budislav von Rožmitál das Dorf an das Kloster Kladruby. 1360 wird Bohuslav von Švamberk als der hiesige Herr erwähnt. Später war Spálené Poříčí jeweils kurz im Besitz von Václav von Svaté pole, der Herren Pešík von Komárov, Jindřich von Lipno, Petr von Nekmíř und Mikuláš von Dlouhá Ves und Pokonice. Friedrich von Donina, Herr von Vlčtejn, verkaufte Poříčí 1506 an Jan Roupovský von Roupov. Das Geschlecht Roupov herrschte hier bis 1587, als Kryštof der Ältere von Roupov Poříčí das Städchen und die Festung an Karel Kokořovec von Kokořov in Šťáhlavy verkaufte. Das Jahr 1620 markierte für das Städtchen einen tragischen Wendepunkt. Das kaiserliche Heer unter Führung von General Buquoy setzte nach fünftägigem Aufenthalt bei seinem Abmarsch das ganze Städtchen in Brand. In das vollständig vernichtete Poříčí, seit jener Zeit Spálené Poříčí (= Verbranntes Poříčí) genannt, wurden von der Obrigkeit Juden berufen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ein außerordentliches Ereignis erlebte Spálené Poříčí 1756, als der Schatz des St.-Veits-Doms vorübergehend vor Soldaten im Schloss versteckt wurde.

Spálené Poříčí

Původní tržní ves vznikla kolonizací pány z Rožmitálu ve 13. stol. R. 1239 prodal Budislav z Rožmitálu vesnici Poříčí kladrubskému klášteru. R. 1360 zde je pánem připomínán Bohuslav ze Švamberka. V držení se pak rychle vystřídali Václav ze Sv. Pole, Pešíkové z Komárova, Jindřich z Lipna, Petr z Nekmíře a Mikuláš z Dlouhé Vsi a Pokonic. Fridrich z Donína, pán na Vlčtejně, prodal Poříčí r. 1506 Janovi Roupovskému z Roupova. Roupovští zde vládli až do r. 1587. Tehdy Kryštof starší z Roupova prodal Poříčí, městečko a tvrz Karlu Kokořovcovi z Kokořova na Šťáhlavech. Rok 1620 znamenal pro městečko tragický mezník. Císařské vojsko pod vedením generála Buquoye po pětidenním pobytu při odchodu celé městečko podpálilo. Do zcela zničeného Poříčí, zvaného od těch dob Spáleného, byli vrchností povoláni Židé, aby pozvedli jeho hospodářství. Mimořádnou idálostí se r. 1756 stalo dočasné ukrytí svatovítského chrámového pokladu před vojáky v zámku.

Wirtschaft • Hospodářství

Spálené Poříčí

Im Gebiet von Spálené Poříčí sind vor allem kleinere Firmen und Geschäfte tätig, die hauptsächlich Dienstleistungen für die Einwohner der Stadt gewährleisten. Zu den größeren Firmen, die die industrielle Basis des Gebietes darstellen, gehören: Interieur Říčany AG Spálené Poříčí - Möbelherstellung Západokámen AG, Betrieb Mítov - Schotterförderung Staatswälder der Tschechischen Republik, staatliches Unternehmen - Anbau- und Förderungstätigkeit Paleta GmbH Lipnice - Produktion von zerealienhaltigen Nahrungsmitteln H-P mont GmbH - Komplettierungsarbeiten für die Automobilindustrie

Spálené Poříčí

V oblasti Spáleného Poříčí působí převážně malé živnostenské firmy a maloobchody, zajišťující převážně služby pro obyvatelstvo. Mezi větší firmy, představující průmyslovou základnu oblasti, patří: Interier Říčany a.s. Spálené Poříčí - výroba nábytku, Západokámen a.s. provozovna Mítov - těžba štěrku, Lesy České republiky s.p. - pěstební a těžební činnost, CE WOOD a.s. - pěstební a těžební činnost, Paleta spol. s r.o. Lipnice - výroba cereálních potravin, H - P mont s.r.o. - kompletační práce pro automobilový průmysl.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Spálené Poříčí 
 •  
 • náměstí Svobody 132 
 • 335 61  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo - Fr: 08.00-11.30 12.00-16.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po - Pá: 08.00-11.30 12.00-16.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,68 MB