Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Stod 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 20,02 km²

Stod

Stod liegt in einer leichten Senke entlang des Flusses Radbuza, 18 km südwestlich von Plzen. Die Stadt liegt an der Strasse Nr. 26, die von Pilsen nach Domažlice führt und auch an der Eisenbahnlinie Nr. 180 Pilsen-Domažlice. In Stod befinden sich Grundschule, Kunstschule, integrierte Oberschule und Lehranstalt, Post, Bibliothek, Freibad und Krankenhaus mit Poliklinik. Heute leben hier etwa 3.600 Einwohner. Stod verfügt über ein dichtes Netz an Geschäften, Dienstleistungsanbietern und Gaststätten. In der Gemeinde sind holzverarbeitende Industrie und eine Ziegelfabrik ansässig. Sehenswürdigkeiten: - Empirekirche hl. Maria Magdalena aus dem Jahr 1843 - Spitalskapelle St. Nepomuk aus dem Jahr 1647 - historisches Gebäude der alten Post (Nr. 12) aus dem Jahr 1747

Stod

Stod leží v mírném údolí podél řeky Radbuzy 18 km jihozápadně od Plzně. Město leží na silnici č. 26 z Plzně do Domažlic a na železniční trati č. 180 Plzeň - Domažlice. Ve Stodu se nachází základní škola, základní umělecká škola, Integrovaná střední škola a učiliště Stod, pošta, městská knihovna, koupaliště a nemocnice s poliklinikou. Dnes zde žije asi 3 600 obyvatel a město má vybudovanou síť obchodů, služeb a restaurací, rozvinut je cihlářský a dřevozpracující průmysl. Památky: - empírový kostel sv. Máří Magdaleny z r. 1843, - špitální kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1617, - historická budova staré pošty čp. 12 z r. 1747.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Stod

Das Dorf Stod wurde erstmals 1235 erwähnt, als es König Vaclav I. dem Prämonstratenserkloster in Chotěšov schenkte. 1315 wurde es auf Antrag des Klosters zum Markt erhoben. Zu Beginn der Hussitenkriege standen die Einwohner auf der katholischen Seite. Als aber die Hussiten unter der Führung von Jan Žižka im Januar 1421 das Kloster Chotěšov eroberten, liefen viele auf die Seite der Hussiten über. Nach den Hussitenkriegen wurde Stod oft verpfändet. 1782 wurde das Kloster Chotěšov aufgelöst und sein Vermögen, zu dem auch Stod gehörte, an Fürst Karl Alexander von Thurn und Taxis verkauft. Seine Erben hielten die Chotěšover Herrschaft bis 1925. 1850 wurde Stod zur Stadt ernannt.

Stod

Ves Stod je poprvé zmíněna r. 1235, kdy ji král Václav I. daroval klášteru premonstrátek v blízkém Chotěšově. V r. 1315 byla na žádost kláštera povýšena na městečko. Na počátku husitských válek stáli obyvatelé městečka na katolické straně, ale když husité vedeni Janem Žižkou dobyli v lednu 1421 chotěšovský klášter, mnoho jich přešlo na stranu husitů. Po husitských válkách byl Stod často zastavován. V roce 1782 byl klášter zrušen a jeho majetky, mezi nimiž nalézáme i Stod, koupil kníže Karel Alexandr Thurn-Taxis, jehož dědicové drželi Chotěšovské panství až do roku 1925. Roku 1850 byl Stod povýšen na město.

Wirtschaft • Hospodářství

Stod

In Stod gibt sind folgende Unternehmen ansässig: REMONT Stod GmbH - Elektroinstallation, Schaltschränke, Montage von Blitzableitern, Wartung von Elektroinstallationen Transform Stod AG - Recycling von Kunststoffabfällen Vaclav Mikes Automoto Stod - PKW-Zubehör- und Ersatzteilverkauf Ceske Cihelny GmbH - Ziegelbrennerei

Stod

Ve Stodu působí tyto firmy: REMONT Stod,s.r.o. - montáž elektroinstalace, výroba rozvaděčů, montáž hromosvodů, revize elektroinstalací, Transform Stod a.s. - recyklace separovaného plastového odpadu, Václav Mikeš Automoto-Stod - prodej náhradních dílů a příslušenství, ČESKÉ CIHELNY s.r.o. - výroba cihel.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Stod 
 •  
 • Nám. Čs. armády 294 
 • 333 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB