Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Starý Plzenec 
 •  
 • Smetanova 932 
 • 332 02 Starý Plzenec 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 18,38 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 4.179 (11.08.2004)

Starý Plzenec

Starý Plzenec befindet sich 9 km südöstlich von der Stadtmitte Pilsens, im Flusstal der Úslava, an der internationalen Straße E49 (Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice). Durch den Ort führt die Eisenbahnstrecke Plzeň - České Budějovice (Nr. 190). In Starý Plzenec gibt es ein Postamt, eine Grund- und Hauptschule, eine Handels- und Handwerksfachschule, ein Ärztezentrum, eine Autowerkstatt, eine Filiale der Tschechischen Sparkasse, eine Pension, eine Gaststätte, ein Freibad, eine Turnhalle, einen Fußballverein, einen Handballspielplatz, Tennisplätze und das Museum der freiwilligen Feuerwehr Sedlec. Sehenswürdigkeiten: - romanische Rotunde St. Peter aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts - Burgruine Radyně aus dem Jahr 1361 - Ruinen der Kirchen St. Vavřinec und Heilig Kreuz aus dem 11. Jahrhundert - Kirche St. Johannes der Täufer aus dem 14. Jahrhundert - romanische Maria-Himmelfahrts-Kirche, im 14. Jahrhundert im gotischen Stil umgebaut - Rathaus mit Türmchen und Uhr aus dem Jahr 1851

Starý Plzenec

Starý Plzenec se nalézá 9 km jihovýchodně od středu Plzně v údolí řeky Úslavy u mezinárodní silnice E49 (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice). Obcí prochází železniční trať Plzeň – České Budějovice č.190. Obyvatelstvo má k dispozici veškeré inženýrské sítě, je zde pošta, základní škola, Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, zdravotnické zařízení, autoservis, Česká spořitelna, penzion, restaurace, koupaliště, sokolovna, fotbalový klub, házená, tenisové kurty a muzeum Sboru dobrovolných hasičů v Sedlci. Památky: - románská rotunda sv. Petra z 2. pol. 10. stol. - zřícenina hradu Radyně z roku 1361, - ruiny kostelů sv. Vavřince a sv. Kříze z 11. stol., - kostel sv. Jana Křtitele ze 14. stol., - románský kostel Nanebevzetí P.Marie, goticky přestavěný ve 14.stol, - budova radnice s věžičkou a hodinami z r. 1851.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 21
Seite 1 von 3
1 2 3

Geschichte • Historie

Starý Plzenec

Die örtliche Burganlage wird erstmals 976 im Zusammenhang mit der Niederlage Bayerns gegen das tschechische Heer unter Kaiser Ota II. erwähnt. Ab dem 10. Jahrhundert hatte die Burganlage am Hügel Hůrka die Funktion eines Verwaltungszentrums. Die Ansiedlung unterhalb der Burg lebte von Handel und Handwerk und entwickelte sich rasch. In den schriftlichen Quellen werden bis 1266 acht Kirchen und Kapellen erwähnt. Unter der Regierung von Fürst Jaromír wurde hier ein Münzhaus betrieben. Nach der Gründung der besser gelegenen Königsstadt Pilsen im Jahr 1295 verließen einige Einwohner Starý Plzenec und der Ort verlor an Bedeutung. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Städtchen sehr in Mitleidenschaft gezogen, verwüstet und niedergebrannt. Quellen geben an, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg nur mehr fünf bis sechs Familien in Starý Plzenec lebten. 1845 wurde Starý Plzenec zur Marktstadt ernannt, 1902 zur Stadt. 1868 wurde der Ort an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Eine Übersicht der Besitzer: - Geschlecht Šternberk (15. Jh.) - Geschlecht Kokořovský (1561-1710) - Geschlecht Černín (1710-1816) - Geschlecht Waldstein (1816-1648)

Starý Plzenec

První zmínka o místním hradišti pochází z r. 976 v souvislosti s porážkou Bavorů císaře Oty II. českým vojskem. Od 10. stol. plnilo hradiště na vrchu Hůrka funkci správního střediska. Podhradí těžilo z obchodu i řemesel a čile se rozvíjelo. Z písemných pramenů lze do r. 1266 napočítat zmínky o osmi kostelech nebo kaplích. Za knížete Jaromíra zde pracovala mincovna. Po založení lépe situovaného královského města Plzně r. 1295 mnozí obyvatelé sídlo opustili a jeho význam upadal. Městečko mimořádně trpělo za třicetileté války, kdy bylo vypáleno a zpustošeno. Prameny uvádějí, že po třicetileté válce zůstalo ve Starém Plzenci asi jen pět nebo šest rodin. V roce 1845 byl Starý Plzenec povýšen na městečko a roku 1902 na město, v roce 1868 sem dorazila železnice. Přehle majetelů: - Šternberkové (15.stol.), - Kokořovští (1561 - 1710), - Černínové (1710 - 1816), - Valdštejnové (1816 - 1848)

Wirtschaft • Hospodářství

Starý Plzenec

Die wichtigsten Industriezweige in Starý Plzenec sind Maschinenbau, Weinproduktion und Möbelherstellung. In der Stadt sind folgende Firmen tätig: Bohemia Sekt AG - Schaumweinproduzent Serw GmbH - Maschinenbau PRONAP GmbH - Möbelhalbfabrikate Kanalizace a vodovody Starý Plzenec AG - Wasserleitungen und Kanalisation Český nakladatel GmbH - Flugblätter, Plakate, Broschüren, Ansichtskarten, Verlag

Starý Plzenec

Hlavními průmyslovými odvětvími jsou vinařství, strojírensví a nábytkářství. Ve městě působí tyto firmy: Bohemia Sekt,a.s. - vinařské závody, Serw spol.s.r.o. - strojírenská výroba, PRONAP s.r.o. - výroba nábytkových polotovarů, Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. - provozování vodovodů a kanalizací, ČESKÝ NAKLADATEL spol. s.r.o. - tisk letáků, plakátů, brožur, pohlednic, vydavatelství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Starý Plzenec 
 •  
 • Smetanova 932 
 • 332 02  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo,Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 Uhr Di: 08.00-12.00 13.00-15.00 Uhr Do,Fr: 08.00-12.00 13.00-14.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po,St: 08.00-12.00 13.00-17.00 h Út: 08.00-12.00 13.00-15.00 h Čt,Pá: 08.00-12.00 13.00-14.00 h
Rendert Time: 0,968 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB