Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sinzing 
 •  
 • Fährenweg 4 
 • 93161 Sinzing 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 44,30 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.242 (27.08.2002)

Sinzing

Die Großgemeinde Sinzing liegt an den Flüssen Donau, Schwarze Laber und Naab vor den Toren Regensburgs. Durch die direkt vorbeiführende A 3 (Regensburg - Nürnberg) besitzt Sinzing eine sehr gute Verkehrsanbindung. Sinzing ist geprägt durch starke Wohnbautätigkeit, bedingt durch die Nähe zu Regensburg. Freizeitmöglichkeiten bietet Sinzing vor allem durch den Golfplatz, die Reiterhöfe in den Ortsteilen Bruckdorf und Dürnstetten und den Motor- und Wasserskiclub. Das Angebot an Wanderwegen ist vielfältig, insbesondere der "Alpine Steig" mit seinen bizarren Felsgebilden (Jurafelsen, Magerrasengebiet). Saint Georges de Mons/Frankreich, Les Ancizes-Comps/Frankreich sind zwei Partnerstädte der Gemeinde Sinzing.

Sinzing

Obec Sinzing leží na řekách Dunaj, Černá Labera a Naab před branami Řezna. Sinzing má velmi dobré dopravní spojení díky přímo kolem vedoucí dálnici A 3 (Řezno - Norimberk). Sinzing se vyznačuje silnou výstavbou obytných domů z důvodu malé vzdálenosti do Řezna. Možnosti využití volného času nabízí Sinzingpředevším na golfovém hřišti, v jezdeckých stájích v částech obce Bruckdorf a Dürnstetten a v motoklubu a klubu vodního lyžování. Rozmanitá je nabídka turistických cest, obzvláště "alpinský chodník" se svými bizarními skalními útvary (jurské skály, oblast s řídkým travním porostem). Obec Sinzing má dvě partnerská města ve Francii, a to Saint Georges de Mons a Les Ancizes-Comps.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 5 von 5

Geschichte • Historie

Sinzing

Funde in Höhlen weisen auf erste Besiedlungen in der Steinzeit von ca. 50.000 - 60.000 v. Chr. in der Gegend von Sinzing. Sinzing, das "Tor zum Labertal" wie es genannt wird, wurde im Jahr 1002 erstmals urkundlich erwähnt. Im Jahr 1080 nannten die Urkunden eine Grafschaft Heinrich von Sinzingen. Im Jahr 1145 wurde die Prüfeninger Fähre erstmals erwähnt. Sie ist auch heute noch in Betrieb. Über sie führte der Handelsweg bis ins Jahr 1485 von Regensburg nach Nürnberg. Die "Alte Kirche" von Sinzing, Patrozinium Maria Himmelfahrt, wurde im Jahr 1145 auf bischöflichem Grund genannt. Bei ihrer Renovierung im Jahr 1987 hat man die Grundmauern sämtlicher Vorgängerkirchen bis ins 8./9. Jahrhundert freigelegt. Auch gotische Fresken kamen zum Vorschein, Keramikfunde und Pfostenlöcher bestätigten, dass dieser Kirchenhügel schon 2.000 v. Chr. besiedelt war. Die ursprünglich gotische Kirche wurde im Jahr 1680 barockisiert und ist heute ein Kleinod unserer Gemeinde. Im Ortsteil Niederviehhausen erhebt sich noch der Turm einer Burganlage, die im 30jährigen Krieg weitgehendst zerstört wurde. Das Geschlecht der Rosenbusch baute nach der Zerstörung im Jahr 1654 das Schloss in Oberviehhausen. Großer Beliebtheit erfreut sich die schöne und barocke Wallfahrtskirche in "Mariaort" mit den Gnadenbild, eine frühgotische Madonna um 1400. Das Patrozinium Maria Himmelfahrt wird jährlich am 15. August mit ganztägigem Festbetrieb feierlich begangen.

Sinzing

Nálezy v jeskyních poukazují na první osídlení oblasti kolem Sinzingu v době kamenné zhruba 50.000 - 60.000 let př. n. l. Sinzing, nazývaný "brána k úkolí Labery", byl v listinách poprvé zmíněn v roce 1002. V roce 1080 se v listinách objevil název hrabství Heinricha von Sinzingen. V roce 1145 byl poprvé zmíněn Prüfeningerský přívoz. Ten je v provozu i dnes. Přes něj vedla obchodní cesta z Řezna do Norimberku až do roku 1485. "Starý kostel" v Sinzingu, zasvěcený Nanebevzetí Marie, byl v roce 1145 pojmenován biskupským gruntem. Při jeho renovaci v roce 1987 byly odkryty základní zdi veškerých předchozích kostelů až do 8./9. století. Objevily se také gotické fresky, nálezy keramiky a ostění dveří potvrdily, že tento vršek, na němž kostel stojí, byl osídlen již v roce 2.000 př. n. l. Původně gotický kostel byl v roce 1680 přeměněn na barokní a je dnes klenotem naší obce. V obecní části Niederviehhausen se tyčí věž hradu, který byl značně poničen během třicetileté války. Rod Rosenbuschových postavil po jeho zničení zámek v Oberviehhausenu v roce 1654. Velké oblibě se těší krásný barokní poutní kostel v Mariaort s obrazem milosrdenství, ranně gotickou madonou z doby kolem roku 1400. Svátek Nanebevzetí Marie je každoročně 15. srpna slaví při velké celodenní oslavě.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sinzing 
 •  
 • Fährenweg 4 
 • 93161  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Di: 14.00 - 16.00 Uhr
  Do: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, St, Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Út: 14.00 - 16.00 hod.
  Čt: 14.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB