Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rožmberk nad Vltavou 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 24,85 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 352 (01.01.2005)

Rožmberk nad Vltavou

Die Stadt Rosenberg liegt im malerischen Moldautal, 10 km von der österreichischen Grenze und 25 km von Krumau entfernt. Die unberührte Natur, das wunderschöne Moldautal und historische Sehenswürdigkeiten locken Touristen aus der ganzen Welt.

Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk leží v malebném údolí Vltavy, 10 km od rakouských hranic a 25 km od Českého Krumlova. Nedotčená příroda, nádherná pasáž toku řeky Vltavy a historické zázemí obce jsou velkými lákadly pro turisty z celého světa.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Rožmberk nad Vltavou

Die Stadt Rosenberg wurde in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet. Sie lag am Geschäftsweg von Krumau über die Grenze nach Linz und weiter nach Süden. Sie ist mit dem bedeutenden Adelsgeschlecht Rosenberg verbunden, die die Stadt und die Umgebung besiedelten und durch seine Aktivitäten brachten sie dem Ort Prosperität, das beweist die Annerkenung des Ortes als Stadt. Dieser Status wurde schon in der Vergangenheit den Rosenbergern verliehen und erst im Jahr 2006 wurde dieser wieder zurückgegeben. Im Jahr 1620 fiel Rosenberg in das Eigentum des französichen Adelgeschlechts Buquoy, die die wirtschaftlichen und kulturellen Traditionen entwickelten.

Rožmberk nad Vltavou

Město Rožmberk bylo založeno v polovině 13. století. Leželo na obchodní cestě vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince a dále na jih. Je spojeno s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu, o čemž svědčí statut města, který byl Rožmberku již v minulosti udělen a nyní opět v roce 2006 titul město vrácen. V roce 1620 připadlo rožmberské panství francouzské aristokracii Buquoyů. Ti pokračovali v rožmberských tradicích hospodářských i kulturních.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rožmberk nad Vltavou 
 •  
 • Rožmberk nad Vltavou 2 
 • 382 18  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:

Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB