Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rabí 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 14,30 km²

Rabí

Rabí liegt 7 km südwestlich von Horažďovice am linken Ufer des Flusses Otava. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, einen Kindergarten, eine Grundschule, ein Postamt und eine Gemeindebibliothek. 1992 wurde die Dorfmitte zur städtischen Denkmalschutzzone erklärt. Oberhalb des südlichen Ortsteiles steht am Kalksteinfelshügel die Ruine der größten tschechischen gotischen Burg Rabí. Ihren Kern bildet der riesige prismenförmige Wohnturm vom Beginn des 14. Jahrhunderts, um den sich weitere Gebäude gruppieren. Die spätgotische Außenbefestigung mit 5 m dicken Mauern und Artilleriebollwerken wurde um 1500 unter Půta von Švihov errichtet. Vor dem ersten Tor steht eine spätgotische Dreifaltigkeitskirche aus dem Jahr 1498. Weitere Baudenkmäler: - neugotisches mehrstöckiges Rathaus - Barockhäuser auf dem Dorfplatz - spätbarocke Friedhofskirche St. Nepomuk - jüdischer Friedhof aus dem 18. Jahrhundert

Rabí

Obec Rabí leží 7 km jihozápadně od Horažďovic nad levým břehem Otavy. V obci se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, pošta a obecní knihovna. Od roku 1992 prohlášeno centrum obce za městskou památkovou zónu. Nad jižním okrajem obce stojí na vápencovém skalnatém návrší zřícenina největšího českého gotického hradu Rabí. Jádro tvoří mohutná hranolovitá obytná věž z poč. 14. stol., kolem další budovy. Vnější pozdně gotické opevnění s 5 m silnými hradbami a dělovými baštami postavenými za Půty Švihovského r. 1500. Před první bránou pozdně gotický kostel Nejsvětější Trojice z r. 1498. Další památky: - novogotická patrová radnice, - barokní domy na návsi, - pozdně barokní hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého, - židovský hřbitov z 18. stol.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Rabí

1380 - erste schriftliche Erwähnung des Dorfes Rabí 1420 - erste Belagerung der Burg durch die Hussiten 1421 - zweite Belagerung der Burg durch die Hussiten, Jan Žižka verlor dabei sein zweites Auge 1498 - Einweihung der Dreifaltigkeitskirche der Burg 1499 - Rabí wird Stadt 1502 - Versammlung der tschechischen Adeligen in Rabí 1559 - Vilém Vok von Rožmberk erwirbt Rabí 1570 - Rabí wird Teil des Besitzes von Adam Chanovský von Dlouhá Ves 1619/20 - Burg und Stadt werden von fremden Heeren geplündert 1708 - Jan Filip, Graf von Lamberk wird neuer Herr von Rabí 1720 - Burg Rabí brennt aus und wird unbewohnbar 1864 - Fertigstellung der Stadtbibliothek in Rabí 1869 - Errichtung des Postamts 1919 - Verkauf der Burg an den Verein zur Erhaltung historischer Denkmäler durch die Herren Lamberk

Rabí

1380 - první písemná zmínka o obci Rabí, 1420 - první obléhání hradu Husity, 1421 - druhé obléhání Husity,Jan Žižka přišel o své druhé oko., 1498 - vysvěcení hradního kostela Nejsvětější Trojice, 1499 - povýšení Rabí na město, 1502 - sněm české šlechty na Rabí, 1559 - zakoupení Rabí Vilémem Vokem z Rožmberka, 1570 - Rabí kupuje Adam Chanovský z Dlouhé Vsi, 1619 - 1620 vydrancování hradu a města cizími vojsky, 1708 - zakoupení rabí Janem Filipem,,hrabětem z Lamberka, 1720 - hrad Rabí vyhořel a stal se neobyvatelným, 1864 - zřízena městská knihovna v Rabí, 1869 - zřízen poštovní úřad, 1919 - prodávají Lamberkové hrad Rabí Spolku pro zachování historických památek.

Wirtschaft • Hospodářství

Rabí

In der Gemeinde ist kein größeres Produktionsunternehmen ansässig. Durch seine historischen Sehenswürdigkeiten und die herrliche Umgebung bietet Rabí ideale Bedingungen für Urlaub und Erholung, daher sind viele örtliche Gewerbetreibende im Bereich des Tourismus tätig. Die meisten Einwohner pendeln aber nach Horažďovice oder Sušice.

Rabí

V obci nepůsobí žádná větší výrobní firma. Díky historickým památkám a krásnému okolí nabízí Rabí ideální podmínky pro odpočinek a rekreaci, a proto mnoho místních živnostníků podniká v turistickém ruchu. Většina obyvatel za prací dojíždí do Horažďovic nebo Sušice.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rabí 
 •  
 • Rabí 15 
 • 341 61  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
Rendert Time: 0,846 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB