Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rejštejn 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 30,44 km²

Rejštejn

Rejštejn liegt im Tal des Flusses Otava, 10 km südlich von Sušice. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, ein Postamt und eine Gemeindebibliothek. Die Anreise führt über die Straße Nr. 169, die Sušice mit Horská Kvilda verbindet. Die Gemeinde war in der Vergangenheit vor allem durch die Goldwäsche bekannt. Später förderte man hier auch goldhaltige Erze. 1836 wurde in Rejštejn die Glashütte Klášterský Mlýn gegründet, die sich auf die Herstellung von farbigem, mit Lasuren geschmücktem Glas konzentrierte. Ein Teil der Glashütte steht heute unter Denkmalschutz. Gegenwärtig leben in Rejštejn mit seiner malerischen Umgebung weniger als 300 Einwohner. In der Gemeinde gibt es einige Pensionen und einen Campingplatz. Sehenswürdigkeiten: - Burg Kašperk - Kirche St. Bartholomäus aus dem 16. Jh., 1792 im Barockstil umgebaut - ehemalige Glashütte Klášterský Mlýn (Klostermühle)

Rejštejn

Rejštejn leží v údolí Otavy 10 km jižně od Sušice. V obci se nachází obecní úřad, pošta a obecní knihovna. Příjezd je možný po silnici č. 169 ze Sušice na Horskou Kvildu. Obec byla v minulosti známá především rýžováním zlata a později se rozvinulo dobývání zlatonosných rud. R. 1836 zde byla založena sklárna Klášterský Mlýn, která se zaměřila na produkci barevného skla zdobeného listry a lazurami. Část objektů požívá ochrany jako technická památka. Dnes v obci s půvabným okolím žije méně než 300 obyvatel, je zde několik penzionů a kemp. Památky: - hrad Kašperk, - kostel sv. Bartoloměje ze 16. stol., barokně přestavěn r. 1792, - bývalá sklárna Klášterský Mlýn.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Rejštejn

Die Siedlung Rejštejn entstand im Zusammenhang mit der Goldwäsche in den Ablagerungen des Flusses Otava. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1337. Aufgrund der Erträge der Bergwerke ernannte Kaiser Rudolf II. Rejštejn 1584 zur königlichen Bergstadt. Durch den Niedergang der Förderung im 17. Jahrhundert wurde die Stadt jedoch arm und verlor ihre Bedeutung. Der Bergbau konnte teilweise durch die Glashüttenproduktion ersetzt werden. Die Benediktiner aus Klatovy gründeten hier 1836 die Glashütte Klášterský Mlýn, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen wurde. Der Schriftsteller Karel Klostermann hielt sich gerne in Rejštejn bei seinem Bruder, einem Pfarrer, auf.

Rejštejn

Osídlení vzniklo v souvislosti s rýžováním zlata v říčních nánosech Otavy. První zmínka pochází z roku 1337. Díky výnosu z dolů povýšil císař Rudolf II. Rejštejn v roce 1584 na královské horní město. Následkem úpadku těžby v 17. stol. však město zchudlo a ztratilo význam. Hornictví zčásti nahradila sklářská výroba.Benediktini z Klatov tu založili v roce 1836 sklárnu Klášterský Mlýn. Po 2. světové válce sklárna zanikla. V Rejštejně u svého bratra - faráře rád pobýval spisovatel Karel Klostermann.

Wirtschaft • Hospodářství

Rejštejn

Die Gemeinde lebt vor allem vom Touristenverkehr während der Sommermonate.

Rejštejn

V letním období především turistický ruch.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rejštejn 
 •  
 • Náměstí Svobody 1 
 • 341 92  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-17.00 h Di: 07.00-11.00 h Mi: 07.00-11.00 h Do: 07.00-11.00 h Fr: 07.00-11.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-17.00 h Út: 07.00-11.00 h St: 07.00-11.00 h Čt: 07.00-11.00 h Pá: 07.00-11.00 h
Rendert Time: 1,416 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,78 MB