Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rabštejn nad Střelou 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 4,71 km²

Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou ist die kleinste mittelalterliche Stadt in der Tschechischen Republik und liegt etwa 7 km nördlich von Manětín. Heute leben hier ständig etwa 26 Einwohner, die meisten Gebäude dienen jedoch Erholungszwecken. Rabštejn hat nicht nur eine reizvolle Lage, sondern auch eine Reihe touristisch attraktiver Gebäude zu bieten. 1992 wurde hier eine städtische Denkmalschutzzone errichtet. Auf einem hohen Felsvorsprung befindet sich das Burg- und Schlossareal mit folgenden Baudenkmälern: Überreste der gotischen Burg, Ruinen des Renaissanceschlosses, Barockkloster der Serviten aus dem Jahr 1666, Kirche hl. Maria der sieben Leiden und ein Barockschloss aus dem Jahr 1705, in dessen großem Saal man ein Deckenfresko aus dem 18. Jahrhundert findet. Weitere Baudenkmäler sind Fachwerkhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert in Rabštejn nad Střelou und eine steinerne Brücke über den Fluss Střela aus dem 14. Jahrhundert. In der Umgebung von Rabštejn befinden sich das Naturschutzgebiet Střela und der Naturpark Horní Střela.

Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou je nejmenším městečkem v ČR středověkého charakteru a leží asi 7 km severně od Manětína. Dnes tu žije asi 26 stálých obyvatel, většina objektů slouží rekreačním účelům. Rabštejn má nejen půvabnou polohu, ale i řadu turisticky atraktivních staveb. Městská památková zóna zde byla vyhlášena v roce 1992. Na vysokém skalnatém ostrohu se nachází hradní a zámecký areál. V tomto areálu jsou tyto památky: zbytky gotického hradu, ruiny renesančního zámku, barokní klášter servitů z roku 1666, kostel Panny Marie Sedmibolestné a barokní zámek z r. 1705, ve kterém je ve velkém sále nástropní freska z 18. stol. Dalšími památkami jsou roubené domy v městečku z 18. a 19. stol. a kamenný most ze 14. stol. přes řeku Střelu. V okolí Rabštejna se nachází přírodní rezervace Střela a přírodní park Horní Střela.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Rabštejn nad Střelou

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts hat Oldřich Pluh aus Rabštejn hier eine gotische Burg gegründet, von der Ruinen zweier runder Türme und ein Erker erhalten sind. 1357 wurde die Burg vom königlichen Heer besetzt. Auch Karl IV. verweilte hier gerne. Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert war die Burg im Besitz der Herren Gutštejn, Šlik und Kolovrat. In den Jahren 1665-1714 war sie Eigentum des Geschlechts Pötting, ab 1748 Teil der Herrschaft der Herren Lažanský aus Manětín. In der Vergangenheit wurde hier Dachschiefer abgebaut, der beim Bau der Burg Karlštejn (Karlstein) und des St.-Veits-Doms in Prag verwendet wurde.

Rabštejn nad Střelou

Počátkem 14. stol. zde založil Oldřich Pluh z Rabštejna gotický hrad, z něhož se dochovaly zříceniny dvou kulatých věží a arkýř. V roce 1357 obsazen královským vojskem, rád zde pobýval i Karel IV. V 15. až 17. stol. v držení Gutštejnů, Šliků a Kolovratů. V letech 1665 - 1714 v majetku Pöttingů, od roku 1748 součástí manětínského panství Lažanských. V minulosti těžba kvalitní pokrývačské břidlice, která byla použita při stavbě Karlštejna a chrámu sv. Víta.

Wirtschaft • Hospodářství

Rabštejn nad Střelou

In Hinblick auf die vielen historischen Baudenkmäler und auf die romantische Natur in der Umgebung des Städtchens konzentriert sich die örtliche Bevölkerung auf den Fremdenverkehr.

Rabštejn nad Střelou

Vzhledem k množství historických památek a romantické přírodě v okolí městečka se místní obyvatelstvo orientuje na cestovní ruch.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rabštejn nad Střelou 
 •  
 • Rabštejn nad Střelou (MÚ Manětín) 
 • 331 62  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo - Fr: 08.00-16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po - Pá: 08.00-16.00 h
Rendert Time: 0,915 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB