Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Regenstauf 
 •  
 • Dorfstrasse 2 
 • 93128 Regenstauf - Ramspau 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 99,55 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 14.990 (26.08.2002)

Regenstauf

"Schön bist du, lieblich und schroff zugleich." Besser läßt sich das Regental rund um Regenstauf nicht beschreiben. Wiesen und Wälder säumen das Flußtal, Hügelketten schmiegen sich an den Flußlauf und verleihen dem Regental seine unverwechselbare, wildromantische Ausprägung. Naturliebhabern erschließt sich die Schönheit des Regentales beim Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Reiten oder bei Ausflügen. Ganz besonders kommen Angler im Regental auf ihre Kosten. Bekannt und begehrt ist der "Waller", eine Raubfischart, die eine stattliche Größe von bis zu 2 Metern erreichen kann. Beliebte Sehenswürdigkeiten in der Gegend von Regenstauf sind Schloß Karlstein und Schloß Hirschling, das Schloß Ramspau und die Kirche St. Laurentius. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Burgruine Forstenberg bei Karlstein, die sagenumwobene Geisterburg Stockenfels bei Marienthal, die Kirche St. Michael in Heilinghausen mit dem steinernen Christopherus aus dem 15. Jahrhundert Sehenswürdigkeiten in Regenstauf sind der Schloßberg mit den Resten der Burg, der 90 m tiefe Burgbrunnen, die Lourdesgrotte und die Schloßkapelle im Schloß Spindlhof. Als lebendiges Zentrum zwischen den Städten Regensburg und Schwandorf ist Regenstauf als Wohnort mit seinen Ortsteilen und dank des umfassenden Kulturangebotes der vielen Vereine und Organisationen attraktiv für Bürger und Besucher. Herzlich willkommen zu einem Urlaubsaufenthalt im schönen Tal des Flusses Regen.

Regenstauf

„Jsi krásné, líbezné a strohé zároveň.“ Lépe už by se ani údolí řeky Regen (Regental) okolo Regenstaufu nedalo popsat. Údolí řeky lemují louky a lesy, pásy pahorků se vinou kolem toku řeky a propůjčují údolí řeky Regen nezaměnitelný, divoce romantický ráz. Milovníkům přírody se zde při putování, jízdě na horském kole, jízdě na koni nebo při výletech otevírá krása Regenského údolí. Obzvláště si v údolí řeky Regen přijdou na své rybáři. Známým a oblíbeným je „Waller“, druh dravé ryby, která může dosahovat až úctyhodné délky 2 m. Oblíbenými pamětihodnostmi v krajině kolem Regenstaufu jsou zámek Karlstein a zámek Hirschling, zámek Ramspau a kostel sv. Laurentia. Stejně tak se doporučuje navštívit zříceninu hradu Forstenberg u Karlsteinu, pověstmi opředený strašidelný hrad Stockenfels u Marienthalu, kostel sv. Michaela v Heilighausenu s kamenným Christopherem z 15. století. Pamětihodnosti v Regenstaufu jsou Zámecký vrch (Schloßberg) se zbytky hradu, 90 m hluboká hradní studna, Lourdská jeskyně (Lourdesgrotte) a zámecká kaple na zámku Spindlhof. Regenstauf je živým centrem mezi městy Řezno a Schwandorf. Díky své obsáhlé kulturní nabídce mnohých spolků a organizací je Regenstauf oblíbeným jak u občanů žijících v jeho čtvrtích, tak u návštevníků. Srdečně Vás přivítáme při prázdninovém pobytu v krásném údolí řeky Regen.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Regenstauf

Regenstauf kann auf eine über 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Bereits 970 wird Regenstauf erstmals als Ort genannt. Die Entstehung des Ortes ist auf die Burg "Stouff am Reng" und die Siedlung "Stouffa" am Fuße des Schloßbergs, dem heutigen Wahrzeichen, zurückzuführen. Wann und von welchem Geschlecht die Burg erbaut wurde, ist nicht bekannt. Die Burg wurde zweimal vollkommen zerstört. Übriggeblieben sind ein fast 90 m tiefer Burgbrunnen und Teile von Mauerresten. 1266 drang Böhmenkönig Ottokar II mit seinem Heere bis Regenstauf vor, wobei der Ort und Burg überberannt und eingeäschert wurden. Im Jahre 1326 wird Regenstauf zum Markt erhoben. Im Jahre 1470 erfolgt die Verleihung des Wappens durch Herzog Albrecht IV. von Bayern. Es zeigt im blauen Feld zwei gekreuzte Fische, worüber sich ein Regenbogen in den Farben Rot, Grün und Gold spannt. Unheil brachten die Hussiteneinfälle in den Jahren 1423, 1428 und 1433. Weitere Greuel erlebte Regenstauf im Dreißigjährigen Krieg und auch im spanischen Erbfolgekrieg, als es von den Österreichern besetzt war. In den Jahren 1547, 1781 und 1846 brannte der Markt beinahe vollkommen nieder. 1671 wurde die erste Poststrecke eröffnet. 1859 wurde das Bahnhofsgebäude eingeweiht. In dieser Zeit wurde die Bahnstrecke München-Regensburg-Hof-Dresden errichtet. Regenstauf weist heute eine gute Verkehrsanbindung auf mit Autobahnanschluß an die A 93, gut ausgebautem öffentlichen Nahverkehr und einen kleinen Flugplatz, der von Sport- und Kleinmaschinen angeflogen werden kann.

Regenstauf

Regenstauf se může ohlížet na více než tisíciletou historii. Již roce 970 byl Regenstauf poprvé zmiňován jako sídliště. Vznik sídliště se spojeje s hradem „Stouff am Reng“ a osadou „Stouffa“ na úpatí Zámeckého vrchu, dnešním charakteristickým symbolem města. Není známo kdy a který rod nechal hrad postavit. Hrad byl dvakrát naprosto zničen. Zbyly jen téměř 90 m hluboká studna a části zbytků zdí. V roce 1266 pronikl český král Přemysl Otakar II. se svým vojskem až k Regenstaufu, přičemž bylo sídliště a hrad dobity a obráceny v popel. V roce 1326 byl Regenstauf povýšen na městys a roku 1470 mu byl vévodou Albrechtem IV. Bavorským propůjčen znak – na modrém poli jsou dvě zkřížené ryby, nad nimiž se klene duha v červené, zelené a zlaté barvě. Vpády husitů v letech 1423, 1428 a 1433 přinesly pohromu. Další děs zažil Regenstauf v období Třicetileté války a ve španělské válce o dědictví, kdy byl obsazen Rakušany. V letech 1547, 1781 a 1846 lehl městys téměř popelem. Roku 1671 byla zahájena první poštovní stezka. Roku 1859 byla uvedena do provozu železniční budova. V této době se dokončila železniční trať Mnichov-Řezno-Hof-Drážďany. Regenstauf vykazuje dnes dobré dopravní napojení s připojením na dálnici A 93, dobře vybudovanou městskou dopravu a malé letiště, na kterém mohou přistávat sportovní a malá letadla.

Wirtschaft • Hospodářství

Regenstauf

Der Markt Regenstauf liegt 13 km nördlich von Regensburg im Landkreis Regensburg und ist mit seinen 15.000 Einwohnern und einer Fläche von 100 Quadratkilometern die größte Gemeinde des Landkreises Regensburg. Regenstauf ist der zentrale Ort des nördlichen Landkreises mit vorbildlichen Schulzentrum, Kindergärten mit Hort und zwei Altenheimen. Der Markt Regenstauf ist Standort für Maschinen- und Kesselbauwerke, Metall-, Glas- und Holzverarbeitung, Baugewerbe, Speditionen, Lagerhäuser, Druckerzeugnisse, Großbrüterei, Recycling, Kunstgewerbe, Großmarktauslieferung- und Mineralöllager, Pflanzendüngemittel, Textil und Bekleidungsgewerbe, Kreditinstitute, Ziegelwerk, Omnibusunternehmen, Gast- und Beherbergungsbetriebe. Von überregionaler Bedeutung sind die Unternehmen der Firmengruppe Dr. Eckert mit dem Berufsförderungswerk und der Rehabilitationsklinik, die nicht nur der größte Arbeitgeber mit über 1200 Arbeitsplätzen, sondern mir ihren über 3000 Umschülern und Rehabilitanden auch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in Markt Regenstauf sind.

Regenstauf

Městys Regenstauf leží 13 km severně od Řezna v okresu Řezno a je s 15.000 obyvateli a rozlohou 100 km2 největší obcí okresu Řezno. Regenstauf je centrální obcí severního okresu se vzorným centrem škol, školkami s družinou a dvěma domovy důchodců. Městys Regenstauf je stanovištěm pro strojírenský průmysl, výrobu kotlů, zpracování skla a dřeva, stavebnictví, spedice, sklady, tiskoviny, velkolíheň, recyklaci, umělecké řemeslo, velkosklady a sklady minerálního oleje, rostlinná hnojiva, textilní a oděvní průmysl, úvěrové instituty, cihlárny, autobusový podnik, podniky pohostinství a obytování. Nadregionální význam mají podniky firemní skupiny Dr. Eckert s podnikem na podporu v povolání a rehabilitační klinikou, které jsou nejen největším zaměstnavatelem s více než 1200 pracovními místy, ale jsou také díky více než 3000 přeškolených a rehabilitovaných zaměstnanců významným hospodářským faktorem v městyse Regenstauf.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Regenstauf 
 •  
 • Bahnhofstraße 15 
 • 93128  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Di, Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Di: 14.00 - 16.00 Uhr
  Do: 13.30 . 17.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, Út, St, Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Út: 14.00 - 16.00 hod.
  Čt: 13.30 . 17.30 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,33 MB / 4,86 MB