Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Plasy 
 •  
 • Pivovarská 5 
 • 331 01 Plasy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 57,16 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.671 (01.01.2018)

Plasy

Die Stadt Plasy liegt etwa 20 km nördlich von Pilsen im Tal des Flusses Střela im Kaznějov-Hügelland. Plasy wurde erst 1960 Stadt. Seit 1996 besteht hier das Landschaftsschutzgebiet Plasko.

Plasy ist ein bedeutendes kulturelles und historisches Zentrum des ehemaligen Bezirks Pilsen. Das bedeutendste örtliche Baudenkmal ist der Klosterkomplex, an dessen Aufbau die herausragendsten europäischen Barockbaumeister wie J.B. Mathey, G. Santini und die Gebrüder Dienzenhofer beteiligt waren. Der Wert dieses Barockbaus ist in ganz Europa einzigartig.

Baudenkmäler:

 • Klosterkomplex - bestehend aus Konvent, Kirche , Prälatur, Getreidekammer mit zweistöckiger Kapelle des hl. Wenzels und der hl. Maria Magdalena, weitläufiges Wirtschaftsgebäude
 • Eisenhütte - technisches Denkmal
 • Kirche St. Václav - Barocksäule des heiligen Bernard
 • Barockbrunnen
 • Empire-Gußeisenbrunnen 


Anreise:

 • Straße Nr. 27 aus Richtung Pilsen
 • Eisenbahnstrecke Pilsen - Žatec

Plasy

Město Plasy leží cca 20 km severně od Plzně v údolí Střely v Kaznějovské pahorkatině. Plasy získaly statut města až v r. 1960. V roce 1996 zde byla vyhlášena krajinná památková zóna Plasko.

Město je významným kulturním i historickým centrem Plzeňského kraje, nejvýznamější místní památkou je klášterní komplex. Na výstavbě se podíleli nejlepší barokní evropští stavitelé, jako J. B. Mathey, G. Santini a bratři Dienzenhoferové. Hodnota tohoto barokního areálu je v Evropě ojedinělá.

Památky:

 • klášterní komplex - skládá se z konventu, kostela, prelatury, sýpky s gotickou dvoupatrovou kaplí sv. Václava a sv. Máří Magdaleny, rozsáhlý hospodářský dvůr
 • železářská huť - technická památka
 • kostel svatého Václava
 • barokní sloup svatého Bernarda
 • barokní kašna
 • empírová litinová kašna.  


Dopravní spojení:

 • silnice č.27 z Plzně
 • železnice Plzeň - Žatec

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Plasy

Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt Plasy steht mit der Gründung des Klosters in Zusammenhang. Das Zisterzienserkloster wurde 1144 durch den Fürsten Vladislav II. gegründet, als Teil der Kolonisierungsbemühungen der Přemysliden in den unbewohnten Gebieten des Tschechischen Staates. Den größten Entwicklungsschub erlebte das Kloster unter der Regierung von König Václav I.. 1421 wurde es von Hussiten niedergebrannt. Das 15. und 16. Jahrhundert stellten eine Zeit des tiefen Niedergangs dar. Nach der Schlacht auf Bílá Hora verbesserten sich die Vermögensverhältnisse des Klosters und es bekam den größten Teil seines früheren Vermögens zurück. Im 17. Jahrhundert wurden die Barockbauten des Konvents, der Prälatur und des Speichers errichtet und andere Gebäude umgebaut. 1785 wurde das Kloster aufgelöst. 1826 wurde Kanzler K.L. Metternich von Winneuburg sein neuer Besitzer. Die Familie Metternich besaß den Klosterkomplex bis 1945. Heute sind die einzelnen Gebäude des Klosterkomplexes Eigentum des Staates, der Gemeinde und privater Besitzer.

Plasy

První písemné zmínky o Plasích se váží k založení kláštera. Cisterciácký klášter založil kníže Vladislav II. v roce 1144. Založením kláštera vyústila snaha Přemyslovců o kolonizaci neosídlených území Českého státu. Největší rozvoj zaznamenal klášter za vlády krále Václava I. V roce 1421 byl dokonce husity vypálen. Celé 15. a 16. století pak znamená dobu hlubokého úpadku. Po bitvě na Bílé hoře dochází ke zlepšení majetkových poměrů kláštera a vrací se mu větší část majetku, který vlastnil. V 17. stol. dochází k výstavbě barokních staveb konventu, prelatury, sýpek a přestavbě dalších objektů. V druhé polovině 18. století roku 1785 byl klášter zrušen. Roku 1826 se stává majitelem kancléř K. L. Metternichov z Winneuburgu. Metternichové vlastnili klášterní komplex až do roku 1945. Dnes jsou jednotlivé budovy klášterního areálu ve vlastnictví státu, obce a soukromých vlasníků.

Wirtschaft • Hospodářství

Plasy

Da Plasy ein bedeutendes kulturelles und historisches Zentrum ist, ist hier keine größere Produktionsfirma ansässig und die Stadt konzentriert sich auf den Bereich des Tourismus. Viele örtliche Gewerbetreibende sind daher im Dienstleistungsbereich tätig.

Plasy

Vzhledem k tomu, že Plasy jsou významným kulturním a historickým centrem, nepůsobí zde žádná větší výrobní firma a město se orientuje na turistický ruch. Proto celá řada místních živnostníků podniká ve službách.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Plasy 
 •  
 • Plzeňská 285 
 • 331 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Juni, Juli, August: 09:00-17:00 Uhr
  Mai, September: 09:00-16:00 Uhr
  April, Oktober: 09:00-15:00 Uhr

 • Otevírací doba:
 • Červen, červenec, srpen: 09:00-17:00 h od
  Květen, září: 09:00-16:00 hod
  Říjen, duben: 09:00-15:00 hod

Rendert Time: 0,256 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,69 MB