Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Plánice 
 •  
 • Náměstí 180 
 • 340 34 Plánice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 85,93 km²

Plánice

Das Städtchen Plánice liegt oberhalb des Tals des Flüsschens Bradlavy, 15 km östlich von Klatovy. In Plánice gibt es sehr saubere Luft, eine schöne Gegend mit vielen Teichen und Wäldern, zwei Campingplätze (Hnačov und Valcha), zwei Pensionen (Nicov und Bližanovy) mit einem soliden touristischen Angebot und viele Kulturdenkmäler. Deshalb bietet sich die Plánicer Region als natürliches Fremdenverkehrszentrums an. Die Stadt Plánice besitzt eine sehr reiche kulturhistorische Tradition und ist Geburtsstadt oder war Wirkungsstätte vieler bedeutender Persönlichkeiten aus Kunst oder Wissenschaft. Am bekanntesten ist der Erfinder und Unternehmer Dr. Ing. František Křižík. Er erlektrifizierte Böhmen, hat die Bogenlampe erfunden und die erste elektrische Straßenbahn in Prag gebaut. Das František Křižík Museum befindet sich in seinem Geburtshaus. Die Ausstellung erinnert durch die ursprünglichen Möbel, Dokumente und weitere Originale an das Leben und Werk dieses berühmten Landsmannes. Plánice selbst bietet eine Reihe Freizeitmöglichkeiten. Seit dem Jahr 2000 steht ein neues Mehrzweck-Sportgelände auf höchstem Sportniveau für die Öffentlichkeit bereit, das ganzjährig betrieben wird. Denkmäler: - Im Empirestil gestaltetes altes Rathaus auf dem Rathausplatz - Schloss, im 17. Jahrhundert im Barockstil umgebaut - Barockkirche des hl. Blasius aus dem Jahr 1755.

Plánice

Městečko Plánice se rozkládá nad údolím Bradlavy, 15 km východně od Klatov. Na Plánicku je velmi čisté ovzduší, krásná krajina s mnoha rybníky a lesy, dva autocampinky (Hnačov a Valcha), dva penziony Nicov a Bližanovy se solidní nabídkou služeb a mnohé kulturní památky. Snahou je proto vytvořit z plánického regionu přirozené centrum turistického ruchu. Město Plánice má bohatou kulturně historickou tradici a je rodištěm nebo působištěm řady významných osobností umění a vědy. Mezi nimi přední místo právem patří vynálezci a podnikateli Dr. Ing. Františku Křižíkovi, průkopníku rozvoje elektrifikace v Čechách, vynálezci plynule svítící obloukové lampy, tvůrci první pražské elektrické tramvaje. Muzeum Františka Křižíka se nachází v jeho rodném domku. Expozice připomíná prostřednictvím původního nábytku, dokumentů a originálů život a dílo tohoto slavného rodáka. Samotná Plánice nabízí řadu možností aktivního využití volného času. Od r. 2000 slouží veřejnosti víceúčelový sportovní areál, který má celoroční provoz, na špičkové sportovní úrovni. Památky: - empírově upravená stará radnice na náměstí, - zámeček, který byl v 17. století barokně přestavěn, - barokní kostel sv. Blažeje z roku 1755.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Plánice

In der Geschichte des Städtchen Plánice, das erstmals 1144 im Zusammenhang mit dem Zisterziensenkloster in Nepomuk genannt wurde, haben sich viele böhmische Adelsgeschlechter als Besitzer abgewechselt: die Švamberker, die Štenberker, die Rosentaler und die Martinitzer. Auf Bestellung eines der Martinitzer, Adolf Branald, hatte Anfang des 18. Jahrhunderts K. I. Dientzenhofer die Wohlfahrtskirche Maria Geburt entworfen und sie dann in den Jahren 1717 – 1726 in der Siedlung Nicov gebaut, das ca. 2 km östlich von Plánice liegt. Die wunderbare Nicover Basilika mit einer zweitürmigen Stirnwand, einer Kuppel und einem Lichthof übertrifft weit mit ihrer Größe und architektonischen Qualitäten die üblichen Maßstäbe bei Ortskirchen. In ihrer Nähe ist der Brunnen mit radonhaltigem Wasser -es werden zahlreiche Wunderheilungen überliefert. Das architektonisch und historisch interessantesten Bauwerke in Plánice sind die ursprünglich gotische und nun barocke Pfarr- und Dekankirche St. Blasius sowie die Mariensäule mit einem korinthischen Kapitell der heiligen Dreifaltigkeit vom Anfang des 18. Jahrhunderts im östlichen Teil des Plánicer Platzes.

Plánice

V historii městečka Plánice, které je poprvé zmiňováno roku 1144 v souvislosti s cisterciáckým klášterem v Nepomuku, se jako majitelé střídaly mnohé přední české šlechtické rody - Švamberkové, Štenberkové, Rožmitálští a Martinicové. Na objednávku jednoho z Martiniců, Adolfa Branalda, vyprojektoval na počátku 18. století K. I. Dientzenhofer poutní kostel Narození P. Marie a v letech 1717 - 1726 ho vystavěl v osadě Nicov, ležící necelé dva km východně od Plánice. Skvělá nicovská centrální bazilika s dvouvěžovým průčelím, kopulí a lucernou velikostí i architektonickými kvalitami vysoko přesahuje měřítka obvyklá u vesnických kostelů. V její blízkosti je studánka s radioaktivní vodou opředená pověstmi o mnoha zázračných uzdraveních. Architektonicko-historickou zajímavostí je i plánický farní děkanský kostel sv. Blažeje rovněž barokní, ale gotického původu a mariánský sloup zakončený korintskou hlavicí se sousoším nejsvětější trojice z počátku 18. století, stojící ve východní části plánického náměstí.

Wirtschaft • Hospodářství

Plánice

Weil Plánice den Schwerpunkt im Tourismus hat, gibt es im Ort keine produzierende Unternehmen. Seit dem Jahr 2000 steht ein neues Mehrzweck-Sportgelände auf höchstem Sportniveau für die Öffentlichkeit bereit, das ganzjährig betrieben wird. Er umfasst drei Plätze mit Kunstrasen und Flutlicht für 8 verschiede Ballspielarten, weiter Asphaltflächen für Skateboard, Streetball, Inlines und Bikes, eine Laufbahn, eine Tennisübungswand und ein Gebäude für Sportler und den Hausmeister.

Plánice

Vzhledem k tomu, že se Plánice orientuje na rozvoj cestovního ruchu, tak zde nepůsobí žádný výrobní podnik. Od r. 2000 slouží veřejnosti víceúčelový sportovní areál,, který má celoroční provoz, na špičkové sportovní úrovni. Jeho součástí jsou tři kurty s umělým povrchem a umělým osvětlením pro osm druhů míčových her, dále asfaltové plochy pro skateboard, streetball, jízdu na kolečkových bruslích a kolech, běžecká dráha, cvičná tenisová stěna a zázemí pro správce objektu a odpočinek sportovců.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Plánice 
 •  
 • Náměstí 180 
 • 340 34  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Montag: 13.00-17.00 Uhr Mittwoch: 14.00-17.00 Uhr Freitag: 12.00-15.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí: 13.00-17.00 hodin Středa: 14.00-17.00 hodin Pátek: 12.00-15.00 hodin
Rendert Time: 1,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB