Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Pettendorf 
 •  
 • Margarethenstr. 4 
 • 93186 Pettendorf 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 24,60 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.393 (29.08.2002)

Pettendorf

Pettendorf ist eine junge Gemeinde mit großer Tradition. 1978 wurde im Rahmen der Gebietsreform aus den beiden ehemaligen selbständigen Gemeinden Pettendorf und Kneiting die neue Gemeinde Pettendorf gebildet. 19 Siedlungen gehören zur Gemeinde Pettendorf. Die meisten Orte sind bereits im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Steinerne Zeugen einer bedeutenden Vergangenheit sind das ehemalige Schloss und die romanische Anlage der Pfarrkirche in Pettendorf, das frühere Kloster Adlersberg, die beiden Kirchen in Kneiting und die heute noch von vielen Pilgern aufgesuchte Wallfahrtskirche in Mariaort. Das im Nordwesten von Regensburg gelegene Gemeindegebiet gelangte erst in den letzten Jahrzehnten unter den Einfluss der angrenzenden Großstadt. Dabei wandelte sich das einst völlig landwirtschaftlich orientierte Gebiet durch die bis heute andauernde rege Bautätigkeit in eine beliebte Wohngegend. Dank einer umsichtigen Ausweisung von Bauland blieben Charakter und Schönheit der Landschaft weit gehend erhalten.

Pettendorf

Pettendorf je mladá obec s velkou tradicí. V roce 1978 byla v rámci reformy oblastní správy z dvou bývalých samostatných obcí Pettendorf a Kneiting vytvořena nová obec Pettendorf. K obci Pettendorf patří 19 oblastí osídlení. Většina těchto míst je v listinách zmiňována již ve 13. století. Kamennými svědky významné minulosti jsou bývalý zámek a románská stavba farního kostela v Pettendorfu, dřívější klášter Adlersberg, oba kostely v Kneitingu a poutní kostel v Mariaort, který je i dnes hojně vyhledáván poutníky. Území obce, položené na severozápadě od Řezna, se teprve v posledních desetiletích dostalo pod vliv sousedního velkoměsta. Přitom se tato kdysi výhradně zemědelsky orentovaná oblast přeměnila díky stále trvající čilé stavební aktivitě v oblíbenou obytnou zónu. Díky rozvážnému zacházení s půdou určenou k zástavbě si krajina uchovala svůj ráz a půvab.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Pettendorf 
 •  
 • Margarethenstraße 4 
 • 93186  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Do: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-pá: 08:00 - 12:00 hod.
  čt:14:00 - 18:00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,23 MB / 4,66 MB