Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Opařany 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 31,44 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.432 (01.01.2012)

Opařany

Die Gemeinde Opařany befindet sich im Bezirk Tábor in Südböhmen. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 3144 Hektar.

Opařany

Obec Opařany se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. Celková katastrální výměra obce činí 3 144 hektarů.

Geschichte • Historie

Opařany

Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Opařany geht auf das Jahr 1268 zurück, als Ottokar II. Přemysl die Festung Opařany und die Brauerei kaufte. Die Gemeinde Opařany bestand ursprünglich aus zwei Dörfern: Opařany und Opařanky. In der Hussitenzeit gehörte Opařany vorübergehend zu Tábor, danach Johann von Rosenberg und Matěj von Dubeč. Von 1437 bis 1547 gehörte es wiederum zu Tábor.

Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges wirkte sich auf die Gemeinde und die nähere Umgebung negativ in Form von Besiedelungsrückgang und Verwahrlosung von Grundstücken und Gebäuden aus. Nachdem Opařany kurzzeitig im Besitz Františka Zlatovás war, kaufte Anfang des 18. Jahrhunderts das Jesuitenkolleg St. Ignatius zu Prag das Anwesen und zwei Meierhöfe und die dazugehörigen Ländereien und verband sie mit den Herrschaften Dobronice und Bernartice. Nach dem Verbot des Ordens 1773 fielen die Güter dem Studienfonds zu und wurden schließlich (1825) von der Fürstenfamilie Paar gekauft. Schloss und Hof wurden 1887 vom Landesausschuss des Königreichs Böhmen erworben.

1727 errichteten hier ihre Residenz und später die Kirche St. Franz Xaver, die von Kilian Ignaz Dientzenhofer nach dem Vorbild der Kirche im Prager Clementinum gestaltet wurde. Nach dem Jesuitenverbot wurde 1785 eine Pfarre gegründet. Die Jesuitenresidenz wurde offenbar auf unterschiedliche Weise genutzt. Nach verschiedenen Quellen diente sie als Ausbildungszentrum für Prediger und Missionare. 1877 entschied der Landesausschuss des Königreichs Böhmen über die Nutzung des Objekts und richtete eine Heilanstalt für Geisteskranke ein. 1923 wurde dieser mit finanzieller Unterstützung durch Baron Karl Franz Bartos-Sturz Sattelberg in die Landesanstalt für geistig behinderte Kinder umgewandelt.


Opařany

První písemná zmínka o Opařanech se datuje do roku 1268, kdy tvrz Opařany spolu s pivovarem koupil Přemysl Otakar II. Obec Opařany se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. V husitské době náležely Opařany přechodně k Táboru, pak Janu z Rožmberka a Matěji z Dubče. Po roce 1437 zůstaly městu Táboru až do roku 1547.

Období třicetileté války se na obci i jejím nejbližším okolí negativně podepsalo úbytkem osídlení a zpustnutím pozemků a budov. Po krátkém vlastnictví Františky Zlatové začátkem 18. století koupila statek a dva poplužní dvory s příslušnými pozemky Jezuitská kolej sv. Ignáce v Praze a připojila ho k panství dobronickému a bernartickému. Po zrušení řádu v roce 1773 připadl majetek studijnímu fondu a byl posléze zakoupen knížecím rodem Paarů (v roce 1825), od něhož tzv. zámek a dvůr v roce 1887 získal Zemský výbor království českého.

Jezuité zde v roce 1727 vystavěli svou rezidenci a později i kostel sv. Františka Xaverského, který stavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, jako kopii kostela v pražském Klementinu. Po zrušení řádu jezuitů tu byla v roce 1785 založena fara. Jezuitská rezidence měla zřejmě řadu uplatnění. Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. V roce 1877 rozhodl Zemský výbor království českého o využití objektu ke zřízení ústavu pro choromyslné, v roce 1923 bylo zařízení za finanční pomoci barona Františka Bartos-Sturz Sattelberga přeměněno na Zemský ústav pro slabomyslné děti.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Opařany 
 •  
 • Opařany 30 
 • 391 61  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,930 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB