Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Osek 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 18,07 km²

Osek

Die Gemeinde Osek liegt 4 km nördlich von Rokycany im Pilsener Bezirk. Die Gemeinde bilden die zwei Ortsteile Osek und Vitinka. Die Gemeinde Osek (das tschechische Wort "Osek" bedeutet zu Deutsch "Ausasten") hat in ihrem Wappen einen silbernen Stammbaum mit fünf Astknoten und Wurzeln im roten Schild über dem silbernen Fuß. In der Gemeinde gibt es Gemeindeamt, Grundschule, Post und Gemeindebibliothek. Im Ort sind mehrere Gewerbebetriebe verschiedener Handwerker tätig, es gibt hier drei Lebensmittel- und Kolonialwarengeschäfte, drei Restaurants und ein Industriewarengeschäft. Der Gemeinde hat 5 Seen mit 18 ha Fläche, die nach und nach für Erholungszwecke hergerichtet werden. In Vergangenheit lebten hier viele bedeutende Persönlichkeiten wie Jan Tadeas Lindacker, ThDr. Josef Tumpach, František Kavalír oder Vladislav Forejt. In der Gemeinde sind folgenfe Vereine und Sportclubs tätig: Feuerwehr, Tschechischer Kleingärtnerverband, Rentnerclub, Fischerverband, Handball- und Tischtennisclub. Denkmäler: - Kirche der Maria Himmelfahrt aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, - gotische Festung, die im 16. Jahrhundert zum Renässainceschloss umgebaut wurde, - Lustschloss Kamyk aus dem Jahre 1750, - Barockpfarrhaus aus dem Jahre 1768, - Statue von St. Isidor.

Osek

Obec Osek leží 4 km severně od Rokycan v Plzeňském kraji. Obec tvoří dvě místní části Osek a Vítinka. Osek má ve svém znaku stříbrný osekaný kmen stromu s pěti suky a kořeny v červeném štítě nad stříbrnou patou. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta a obecní knihovna. Podniká zde řada živnostníků různých řemesel, jsou zde tři obchody s potravinami a smíšeným zbožím, tři restaurační stravovací zařízení a obchod s průmyslovým zbožím. Obci patří 5 rybníků s celkovou plochou 18 hektarů, které se postupně upravují pro široké rekreační využití. V minulosti zde žilo i mnoho významných osobností jako Jan Tadeáš Lindacker, ThDr. Josef Tumpach, František Kavalír či Vladislav Forejt. V obci působí tyto spolky a sportovní kluby: Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Klub důchodců, Rybářský svaz, oddíl házené a oddíl stolního tenisu. Památky: - kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13. stol., - gotická tvrz, která byla renesančně přestavěna v 16. stol. na zámek, - létohrádek Kamýk z r. 1750, - barokní fara z roku 1768, - socha sv. Izidora.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Osek

Osek entstand um das Jahr 1240 durch die Kolonisationstätigkeit des Klosters in Plasy als ursprünglich gotische Festung. Die Gemeinde war im Besitz von mehreren Adelgeschlechtern, z.B. der Herren von Zeleznice in Osek oder Dobrohostovs von Hostaun. Dem tschechischen Name Osek liegen die Begriffe Abholzung, Waldnutzung zugrunde. Die Geschichte der Gemeinde ist mit einer fast 400 Jahre alten Tradition von Eisenerzgewinnung und Eisenindustrie verbunden, deren Anfänge nach Überlieferung auf das Jahr 1568 datiert sind. Osek hatte dafür ideale Bedingungen. Hier gab es ausgezeichnete Nahrungsquellen im ausgedehnten Teichfischwirtschaftsgebiet - 16 Teiche mit einer Fläche um die 100 ha - und reiche Wälder für Holzkohlegewinnung, die für Eisenhütten notwendig war. Die Teiche wurden nach und nach zu den Wiesen umgewandelt und aus den Waldbeständen, die nicht wiederaufgeforstet wurden, entstand landwirtschaftlicher Boden. Im Jahre 1673 standen in Osek ein Hochofen und zwei Schmiedehämmer, 10 Jahre später wurde hier auch eine Grube geöffnet, weil das hiesige Eisenlager mächtig und hochwertig war. Hier arbeiteten bis 1816, als die Eisenproduktion stillgelegt wurde, 3 Hämmer. Das Schmiedhandwerk hatte in der Gemeinde eine bedeutende Tradition. Das Eisenerz wurde bis 1850, als der Vorrat ausgegangen ist, gefördert.

Osek

Osek vznikl kolem roku 1240 kolonizační činností plaského kláštera jako původní gotická tvrz. Obec postupně vlastnila celá řada šlechtických rodů např. Páni ze Železnice na Oseku nebo Dobrohostové (Hostounští). Jméno Osek se odvozuje od vykácení, osekání lesa. Historie obce je spojena s téměř čtyřistaletou tradicí těžby železa a železářství, jehož počátky se tradují kolem roku 1568. Osek měl proto ideální podmínky. Byl zde výborný zdroj energie v rozsáhlé rybníkářské oblasti (16 rybníků) o rozloze kolem 100 hektarů) a bohaté lesy pro pálení dřevěného uhlí potřebného k tavení železa. Rybníky se postupem času změnily v louky a z lesních porostů, které nebyly obnovovány, vznikla zemědělská půda. Roku 1673 stála v Oseku vysoká pec a dva kujné hamry, o deset let později zde byl otevřen také důl, protože zdejší ložisko železné rudy bylo mohutné a velmi kvalitní. Až do roku 1816, kdy byla výroba železa zastavena, zde pracovaly 3 hamry. Kovářské řemeslo mělo v obci významnou tradici. Ruda se těžila až do vyčerpání v roce 1850.

Wirtschaft • Hospodářství

Osek

In der Gemeinde sind folgende Firmen tätig: Landwirtschaftliche Handelsgesellschaft Osek AG - Pflanzen- und Tierproduktion, Landgut Osek - landwirtschaftliche Produktion, Houdek und Houdek, GmbH - Schlosserei, BASTEELOOS, GmbH - Maschinenbau, ELEKTROZ Jaroslav Fuja - Schaltanlagen und -Mechanismen, Maschinenproduktion HBH - Maschinenbau, BOHEMIA TRANS Jaroslav Peroutka - Reisebüro, Busverkehr, APOLLON GmbH - Servis für LKW und Busse.

Osek

V obci působí tyto firmy: Osecká zemědělská obchodní společnost, a.s. - rostlinná a živočišná výroba, Statek Osek - zemědělská výroba, Houdek a Houdek, s.r.o. - zámečnictví, BASTEELOOS, s.r.o. - strojírenství, ELEKTROZ Jaroslav Fuja - rozvaděče a spínací mechanismy, Strojírenská výroba HBH - strojírenství, BOHEMIA TRANS Jaroslav Peroutka - cestovní kancelář, autobusová doprava, APOLLON s.r.o. - servis nákladních automobilů a autobusů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Osek 
 •  
 • Osek 18 
 • 338 21  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo,Di: 08.00-11.15 und 12.30-15.00 Uhr Mi: 08.00-11.15 und 12.30-17.00 Uhr Do: 08.00-11.15 und 12.30-14.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po,Út: 08.00-11.15 a 12.30-15.00 hodin St: 08.00-11.15 a 12.30-17.00 hodin Čt: 08.00-11.15 a 12.30-14.00 hodin
Rendert Time: 0,867 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB