Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Obertraubling 
 •  
 • Josef-Bäuml-Platz 1 
 • 93083 Obertraubling 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 24,82 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.200 (27.08.2002)

Obertraubling

Am Rande des Oberzentrums Regensburg bietet die Gemeinde Wohnqualität im ländlichen Raum mit einem breit gefassten Angebot an Freizeiteinrichtungen. Das Bemühen um eine ständige Verbesserung der Lebensqualität betrachtet Obertraubling als eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Das reichhaltige kulturelle Leben wird hauptsächlich von den Aktivitäten einer Vielzahl örtlicher Vereine geprägt. Durch die Gemeindegebietsreform 1972 ist aus der ehemaligen Gemeinde Obertraubling eine Großgemeinde am Stadtrand von Regensburg entstanden, das die früheren Gemeinden Gebelkofen, Oberhinkofen und Niedertraubling umfasst.

Obertraubling

Na okraji horního centra Řezna nabízí obec kvalitní bydlení ve venkovském stylu s širokou nabídkou zařízení pro trávení volného času. Snahu o stálé zlepšování kvality bydlení považuje Obertraubling za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů. Zásluhu na bohatém kulturním životě mají hlavně aktivity četných místních spolků. Reformou obecní správy v roce 1972 vznikla z bývalé obce Obertraubling velká obec na okraji města Řezna, která zahrnuje dřívější samostatné obce Gebelkofen, Oberhinkofen a Niedertrabling.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 5 von 5

Geschichte • Historie

Obertraubling

Das Obertraublinger Umland ist seit mindestens 50.000 Jahren besiedelt. Die Römer durchzogen und besiedelten das heutige Gemeindegebiet ca. 70 bis 400 nach Christus. „Traubling“ wurde zu Beginn des 6. Jahrhunderts von den Baujuwaren gegründet. In der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts kam es zur Unterscheidung von Obertraubling und dem Gemeindeteil Niedertraubling. Die ersten urkundlichen Nachrichten des Ortsteils Piesenkofen stammen aus dem Jahre 1135. der Ortsteil Gebelkofen wurde erstmals 1185 erwähnt. In einer Urkunde aus dem 13. Jahrhundert wird erstmals Oberhinkofen als „Hunenkofen“ erwähnt. Im Jahre 1852 fuhr der erste Zug durch Obertraubling.

Obertraubling

Okolí Obertraublingu je již osídleno nejméně 50.000 let. Římané tudy procházeli a osídlili oblast dnešní obce zhruba 70 až 400 let n. l. "Traubling" byl založen na počátku 6. století Baujuwary. V první polovině 9. století došlo k rozlišení částí Obertraubling a Nieder-traubling. První písemné zprávy o části obce Piesenkofen pocházejí z roku 1135, část obce Gebelkofen byla poprvé zmíněna v roce 1185. V jedné listině ze 13. století je poprvé zmiňován Oberhinkofen jako "Hunankofen". V roce 1852 projížděl Obertraublingem první vlak.

Wirtschaft • Hospodářství

Obertraubling

Ca. 2.000 Arbeitsplätze werden in den Gewerbebetrieben von Obertraubling angeboten

Obertraubling

Průmyslové podniky Obertraublingu nabízejí přibližně 2.000 pracovních míst.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Obertraubling 
 •  
 • Josef-Bäuml-Platz 1 
 • 93083  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Di: 13.30 - 17.00 Uhr
  Do: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, St, Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Út: 13.30 - 17.00 hod.
  Čt: 14.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 1,006 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB