Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nová Včelnice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 10,10 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.347 (01.01.2012)

Nová Včelnice

Dieses pittoreske historische Städtchen, in dem über 2 300 Menschen leben, liegt am Fluss Kamenice 12 km nordöstlich von Jindřichův Hradec (Neuhaus). Die erste schriftliche Erwähnung über eine Festung mit Dorf namens Včelnice datiert ca. auf das Jahr 1360. Die Stadt ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen und Radwanderungen (Land der Seen und unberührten Natur, Schmalspurbahn Obrataň - Jindřichův Hradec) und bietet mit seinen Sportanlagen ausgedehnte Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung.

Nová Včelnice

Toto malebné historické městečko, ve kterém trvale žije přes 2 300 obyvatel, leží na řece Kamenici 12 km severovýchodně od Jindřichova Hradce. První písemná zpráva o tvrzi a vesnici jménem Včelnice je datována kolem roku 1360. Město nabízí ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku (kraj rybníků a čisté přírody, úzkokolejná dráha Obrataň - Jindřichův Hradec) a rozsáhlé možnosti sportovního vyžití v místním sportovním areálu.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Nová Včelnice

Die Anfänge der Stadt reichen bis zur Jahrhundertwende vom 13. zum 14. Jahrhundert zurück, als die Festung und das Dorf Včelnice entstanden, das seinen Namen von den fürstlichen Bienengärten (včelí zahrady) erhielt (ab 1654 umbenannt in Nežárka). Das Gebiet gehörte zur Fürstenkrone. Die Besitzer von Festung und Dorf waren die "Ritter von Včelnice". Später folgten verschiedene Besitzer, von denen die Herren Vencelíkové z Vrchovišť am längsten blieben (1467-1649)

1649 kaufte der spanische Adelige Bartholomäus Paradys de la Saga den Herrschaftssitz. Seine Frau Hippolita Gräfin von Lodron ließ 1662 nach ihrer Errettung aus einer Hochwasserflut eine Kapelle errichten. Ihr Sohn Bernard Franz ließ um diese Kapelle 54 Häuser errichten, die er an Handwerker verkaufte und so an dem einstigen Wallfahrtsort die Grundlage für das Handwerks-, Handels- und Industriestädtchen Neuötting - Nový Etynk schuf. Das Städtchen gelangte rasch zur Blüte und bereits 1728 wurden die Zunftordnungen für die Tischler-, Schuhmacher-, Schneider-, Kürschner- und vor allem die Tuchmacherzunft festgelegt.

1786 wurde die Kirche Mariä Himmelfahrt um die bestehende Kapelle errichtet, die in der Kirche als Sakristei aufging. 1790 wurde das Städtchen zum Marktflecken Etynk Nový - Včelnice (Neuötting - Vtschelnitz) erhoben und ein Stadtwappen und -siegel erteilt. 1884 wurde Nový Etynk zur Stadt.

Nový Etynk übertraf das angrenzende Dorf Včelnice nicht nur an Fläche und Einwohnerzahl, sondern auch in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Bereits 1789 wurde eine allgemeinbildende Schule gegründet.

Der Status der Stadt wurde in den dreißiger Jahren zum Marktflecken Nový Etynk - Včelnice geändert. Bei der Zusammenlegung beider Orte im Jahr 1950 wurde der Name zu Nová Včelnice geändert, aber der Status des Marktfleckens wurde nicht erteilt. Mit Wirksamkeit ab dem 1. Juni 1998 wurde dreizehn Gemeinden der Tschechischen Republik der Stadtstatus verliehen. Darunter befand sich auch, als eine der größten, Nová Včelnice. Damit fanden die fünfzig Jahre dauernden Bemühungen zur Wiederherstellung des Stadtstatus ein Ende.

Nová Včelnice

Počátky města sahají do přelomu 13. – 14. století, kdy vznikla tvrz a vesnice Včelnice, která dostala své jméno podle knížecích včelích zahrad (od roku 1654 přejmenována na Nežárku). Toto území patřilo knížecí komoře. Držitelé tvrze a vsi byli "rytíři ze Včelnice". Poté se střídali různí držitelé, z nichž nejdéle tu byli Vencelíkové z Vrchovišť 1467 - 1649.

Roku 1649 koupil panství španělský šlechtic Bartoloměj Paradys de la Saga. Jeho manželka hraběnka Hypolity z Ladronu postavila za své zachránění při povodni kapli a roku 1662. Její syn Bernard František postavil při této kapli 54 domků, které prodal řemeslníkům a vytvořil z již poutního místa základ řemeslnického, obchodního a průmyslového městečka Nový Oeting - Nový Etynk. Městečko se rychle rozrůstalo a tak již roku 1728 byl založen cechovní řád pro cechy truhlářský, ševcovský, krejčovský, kožešnický, ale především soukenický.

Roku 1786 byl postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie ze stávající kaple, která byla v něm ponechána jako sakristie. V roce 1790 bylo městečko povýšeno na městys Etynk Nový - Včelnice a udělen mu městský znak a pečetidlo. Od roku 1884 se Nový Etynk stal městem.

Nový Etynk přerostl přilehlou obec Včelnici nejen rozlohou a počtem obyvatel, ale i po stránce kulturní a společenské. Již roku 1789 byla zřízena obecná škola.

Statut města byl ve třicátých letech změněn na městys Nový Etynk - Včelnice. Při sloučení obou obcí v jednu roku 1950 bylo provedeno odsouhlasení názvu na Novou Včelnici, ale statut městyse nebyl udělen. S účinnosti od 1. června 1998 byl třinácti obcím České republiky udělen statut města. Mezi nimi, jako jedna největších, byla i Nová Včelnice. Dovršilo se tak padesátileté úsilí o navrácení statutu města.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nová Včelnice 
 •  
 • Komenského 386, 
 • 378 42  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,947 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB