Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nebílovy 
 •  
 • Masarykovo náměstí 311 
 • 334 01 Přeštice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 5,26 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 312 (01.04.2008)

Nebílovy

Die Gemeinde Nebílovy liegt im südlichen Teil der Pilsener Region, 16 km südlich von Pilsen, 11 km nordöstlich von von Přeštice und 11 km nordwestlich von Blovice. Die Dominante der Gemeinde bildet ein bedeutsames Kulturdenkmal - Schloss Nebílovy. Das Schloss wurde im Jahr 1706 an der Stelle der ehemaligen Festung im Barockstil gebaut. Das Schloss ist neu rekonstruiert und seit 1998 ist es zusammen mit der Installation des Barock- und Rokokomobiliars der Öffentlichkeit zugänglich. Südwestlich von Nebílovy liegt die Ortschaft Prusiny, die sich rund um die Friedhofskirche Hl. Jacob ausbreitet. In Nebílovy befinden sich ferner eine Gemeindebibliothek und ein Mehrzweck-Sportgelände. In der Gemeinde sind folgende Organisationen aktiv: Sportklub TJ Nebílovy und die Freiwillige Feuerwehr. Im Jahr 2006 wurde der Lehrpfad Nebílovy, der zu örtlichen Denkmälern führt, eröffnet.

Nebílovy

Obec Nebílovy leží na jižním Plzeňsku, 16 km jižně od Plzně, 11 km severovýchodně od Přeštic a 11 km severozápadně od Blovic. Dominantou obce je významná kulturní památka - Zámek Nebílovy. Zámek byl postaven v roce 1706 v barokním stylu na místě bývalé tvrze. Zámek je nově zrekonstruován a od roku 1998 je s instalací barokního a rokokového mobiliáře zpřístupněn veřejnosti. Jihozápadně od Nebílov leží osada Prusiny, rozložená kolem hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího. V Nebílovech se dále nachází obecní knihovna a víceúčelový sportovní areál. V obci působí tyto zájmové organizace: TJ Sokol Nebílovy a Sbor dobrovolných hasičů. V roce 2006 byla otevřena naučná stezka Nebílovy, která vede po místních památkách.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Nebílovy

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde gibt es aus dem Jahr 1327, als die Gemeinde samt Festung (dem heutigem Schloss) ein gewisser Racek von Nebílov besaß. Während der Hussitenkriege wurde die Gemeinde geplündert. Im Jahr 1705 entschloss sich der damalige Herrschaftsbesitzer - der wohlhabende General Graf Adam von Steinau - die Festung zum Barockschloss umzubauen. Der Bau wurde 1706 begonnen. In den Jahren 1784 - 1789 wurde das Schloss baulich erneut umgestaltet. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Nebílovy mit öffentlichen Bussen mit Pilsen verbunden. Diese Verbindung wurde zwar in der Zeit des 1. Weltkrieges unterbrochen, aber im Jahr 1923 wieder aufgenommen. Während des zweiten Weltkrieges, im Jahr 1943, bekam die Gemeinde Anschluss ans das Telefonnetz. Nebílovy wurde am 7. Mai 1945 durch die amerikanische Armee befreit und ein Ortsnationalausschuss gebildet. In den fünfziger Jahren wurden im Schlossobjekt die Amtsräume und die der LPG (gegr. 1953) untergebracht. Weiter wurde der Badeplatz eröffnet und das Feuerwehrgerätehaus gebaut. In den Jahren 1964 - 1990 fiel Nebílovy unter die Verwaltungskompetenz von Netunice.

Nebílovy

První písemná zmínka o obci je z roku 1327, kdy obec i s tvrzí (dnešním zámkem) vlastnil jakýsi Racek z Nebílova. Za husitských válek byla obec zpustošena. V roce 1705 se tehdejší majitel panství - zámožný generál hrabě Adam ze Steinau rozhodl, že tvrz přestaví na barokní zámek. Stavba byla zahájena r. 1706. V letech 1784 - 1789 byl zámek opět stavebně upravován. Již počátkem 20. století byly Nebílovy spojeny autobusovou dopravou s Plzní. Toto spojení bylo sice přerušeno v období 1. světové války, ale v roce 1923 bylo opět obnoveno. Za druhé světové války, v roce 1943, získala obec telefonní spojení. Nebílovy byly osvobozeny 7. května 1945 americkou armádou. Byl vytvořen Místní národní výbor. V 50. letech se do objektu zámku přesunuly kanceláře MNV, JZD (zal. 1953), otevřeno bylo koupaliště a postavena požární zbrojnice. V letech 1964 - 1990 spadaly Nebílovy pod Mětský národní výbor Netunice.

Wirtschaft • Hospodářství

Nebílovy

In der Gemeinde sind folgende Firmen aktiv: Ladislav Stehlík - Autotransporte, Lukrena, AG - Diagnostik, Prüfung und Beratung im Bereich Pflanzenschutz. Autoservis - Reifendienst Josef Škoula.

Nebílovy

V obci působí tyto firmy: Ladislav Stehlík - autodoprava. Lukrena, a.s. - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v oblasti ochrany rostlin. Autoservis - Pneuservis Josef Škoula.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nebílovy 
 •  
 • Nebílovy 101 
 • 332 04  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 08.00 - 16.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 08.00 - 16.30 hodin
Rendert Time: 0,920 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB