Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nalžovské Hory 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 51,30 km²

Nalžovské Hory

Die Gemeinde Nalžovské Hory liegt in der malerischen Landschaft des Böhmerwaldvorlandes, westlich von Horažďovice. Die Geschichte dieses Dorfes ist mit der Förderung von Metallen, vor allem Silber, aber auch Blei und Zinn in Stříbrné Hory verbunden. Das darunter liegende Dorf Nalžovy wurde 1952 zusammen mit Stříbrné Hory zur Gemeinde Nalžovské Hory. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grundschule, ein Postamt und eine Bibliothek. Zu den bedeutenden Persönlichkeiten, die hier geboren wurden, gehören der Schriftsteller Karel Klostermann und der Archäologe Emanuel Šimek. Sehenswürdigkeiten: - alte Festung aus dem 14. Jahrhundert - Renaissance-Schloss aus dem Jahr 1630 - kunstvolle Ruine der Burg Ballymotte (Irland) - Kapelle St. Antonín - Kirche St. Katharina aus den Jahren 1721-23 mit einer hinreißenden Barockstatuen-Galerie und einem großen Kruzifix

Nalžovské Hory

Obec Nalžovské Hory leží v malebné krajině šumavského podhůří západně od Horažďovic. Historie této obce je spjata s těžbou kovů, především stříbra, ale i olova a cínu, které se těžily ve Stříbrných Horách. Pod nimi ležící Nalžovy s nimi byly sloučeny do jedné obce pod názvem Nalžovské Hory v roce 1952. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta a knihovna. K významným rodákům patří spisovatel Karel Klostermann a archeolog Emanuel Šimek. Památky: - stará tvrz ze 14. stol., - renesanční zámek z roku 1630, - umělá zřícenina hradu Ballymotte(Irsko), - kaple sv.Antonína, - kostel svaté Kateřiny postavený v letech 1721-23 s úchvatnou galerií barokních soch a velkým krucifixem.

Geschichte • Historie

Nalžovské Hory

Das Dorf Nalžovy wird erstmals 1380 erwähnt, als es im Besitz von Hrabiš und Jan von Paběnice war. Schon damals wurde hier wahrscheinlich eine Festung erbaut. 1473 kaufte Svojše von Velhartice das Herrschaftsgut von Nalžovy und erhielt 1521 das Schürfrecht. Im gleichen Jahr gründete er auf dem Hügel über Nalžovy die Bergbaukolonie Stříbrné Hory zur Silberförderung. 1530 wurde die Gemeinde zur Stadt erhoben. 1591 erwarben die Herren von Švihov Nalžovy. Bedřich von Švihov ließ hier das Renaissance-Schloss bauen, das erstmals 1630 erwähnt wird. Das altböhmische Geschlecht Švihov starb 1718 mit Jaroslav von Švihov aus. Das verschuldete Herrschaftsgut Nalžovy erwarben noch im gleichen Jahr die Grafen von Potting, die dem Schloss seinen barocken Charakter verliehen. Das berühmteste Kapitel der Geschichte von Nalžovy schrieb sicherlich das irische Adelgeschlecht Taaf, das 1769 Besitzer des Herrschaftsgutes wurde. Von den unternehmerischen und baulichen Bemühungen der Familie zeugen eine Reihe von Baudenkmälern.

Nalžovské Hory

Ves Nalžovy se poprvé připomíná v roce 1380, kdy ji drželi Hrabiše a Jan z Paběnic. Patrně již tehdy zde byla postavena tvrz. V roce 1473 koupil nalžovské panství Svojše z Velhartic. Svojše získal v roce 1521 kutací právo. V témže roce zakládá na návrší nad Nalžovy hornickou osadu Stříbrné hory k těžbě stříbra. Roku 1530 je obec povýšena na město. V roce 1591 Nalžovy získal rod pánů Švihovských. Bedřich Švihovský zde postavil renesanční zámek, který se poprvé připomíná v roce 1630. Staročeský rod Švihovských vymřel Jaroslavem v roce 1718. Zadlužené nalžovské panství koupili v témže roce hrabata z Pottingu. Pottingové dali zámku barokní ráz. Nejslavnější kapitolu v dějinách Nalžov jistě napsal původně irský šlechtický rod Taaffů, kteří se stali majiteli panství v roce 1769. Na panství nalžovském se Taffové snažili hospodářsky podnikat a stavět, což dokládá celá řada památek.

Wirtschaft • Hospodářství

Nalžovské Hory

Die Gemeinde konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Touristenverkehrs.

Nalžovské Hory

Město se orientuje na rozvoj cestovního ruchu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nalžovské Hory 
 •  
 • Nalžovské Hory 104 
 • 341 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-17.00 Uhr Mi: 08.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-17.00 h St: 08.00-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB