Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nečtiny 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 52,51 km²

Nečtiny

Nečtiny liegt 12 km von der Straße Pilsen-Karlsbad entfernt, etwa 37 km nördlich der Stadt Pilsen. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grundschule, ein Postamt und eine Gemeindebibliothek. Die Gegend um Nečtiny ist landschaftlich sehr reizvoll. Man trifft dort auf viele wunderschöne Naturflecken, interessante Landschaftselemente und auch historische Sehenswürdigkeiten. Die herrliche Umgebung des Schlosses eignet sich vor allem für Fahrradausflüge, bietet jedoch auch zahlreiche interessante Ziele für Wanderungen, beispielsweise die Stadt Manětín - die Perle des westböhmischen Barocks, den unter Naturschutz stehenden Tafelberg Kozelka und die mittelalterliche Stadt Rabštejn nad Střelou. Sehenswürdigkeiten: - Ruine Preitenštejn - gegründet 1330 zur Unterstützung der königlichen Macht - Schloss Nečtiny - erbaut im 16. Jahrhundert, 1855/56 im neugotischen Stil umgebaut, für die Öffentlichkeit ist nur der Schlosspark zugänglich - Gruft der heiligen Teresia - pseudoromanische Gruft der Familie Mensdorf-Pouilly aus dem Jahre 1858 - Kirche St. Jakob

Nečtiny

Nečtiny leží 12 km od silnice Plzeň - Karlovy Vary a asi 37 km severně od města Plzně. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta a obecní knihovna. Oblast Nečtinska je turisticky velmi atraktivní a vyznačuje se množstvím krásných přírodních zákoutí, zajímavých krajinných prvků i historických památek. Překrásné okolí zámku je vhodné zejména pro výlety na kolech, ale nabízí i řadu zajímavých turistických cílů pro pěší výlety, jako jsou Manětín - barokní perla západních Čech, stolová hora Kozelka (chráněný přírodní útvar) a středověké město Rabštejn nad Střelou. Památky: - Preitenštejn(zřícenina) - založen r.1330 na podporu královské moci, - zámek Nečtiny - postaven v 16.stol., v letech 1855-56 novogoticky přestavěn, veřejnosti je přístupný pouze zámecký park, - hrobka sv. Terezie - jedná se o pseudorománskou rodinnou hrobku Mensdorfů-Pouilly z roku 1858, - kostel sv. Jakuba.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Nečtiny

Nečtiny wird zum erstmals 1169 in einer Urkunde von König Vladislav II. erwähnt. Damals gehörte es den Herren Wladika von Nečtiny, die in der Festung ihren Sitz hatten. Der nächste Herr von Nečtiny war Oldřich Pluha, Besitzer des nahen Rabštejn nad Střelou. Er ließ um 1330 oberhalb des Dorfes die Burg Preitenštejn bauen und erhob Nečtiny 1396 zur Stadt. Die Burg Preitenštejn sollte die königliche Macht festigen, da sie an der bedeutenden Verbindungsstraße zwischen Prag und Nürnberg lag. Im Jahre 1434 ließ Zbyněk von Kočov die Burg mit großem Aufwand renovieren und befestigen. Die Burg war damals als Pfand in seinem Besitz. Durch einen Streit zwischen Zbyněk und Brada von Nekmíř wurde die Burg teilweise zerstört. Nach 1441 ließen die Herren Gutštejn die Burg wieder herstellen und machten sie zu ihrem Hauptsitz. Mitte des 16. Jahrhunderts war die Burg bereits verwahrlost. In den Jahren 1547-1623 gehörte das Herrschaftsgut von Nečtiny den Herren Gryspek von Gryspach, die südlich des Städtchens unter der verlassenen Burg ein Renaissance-Schloss bauten. Letzter Feudalbesitzer war in den Jahren 1838-1945 die Familie Mensdorf-Pouilly, ein kosmopolitisches belgisch-französisches Adelgeschlecht.

Nečtiny

Nečtiny jsou poprvé zmiňovány r. 1169 v listině krále Vladislava II. Tehdy náležely vladykům z Nečtin, kteří sídlili na zdejší tvrzi. Od nich přešly majiteli nedalekého Rabštejna nad Střelou Oldřichu Pluhovi, který postavil nad vsí kolem r. 1330 hrad Preitenstein a ves pod ním povýšil r. 1396 na městečko. Hrad sloužil jako opora královské moci, neboť ležel na významné spojnici mezi Prahou a Norimberkem. V r. 1434 hrad nákladně opravil a opevnil Zbyněk z Kočova, mající jej v zástavě. Při sporu Zbyňka s Bradou z Nekmíře byl hrad pobořen. Po r. 1441 jej Gutštejnové obnovili a učinili z něj své hlavní sídlo. V polovině 16. století byl již hrad velmi zpustlý. V letech 1547 - 1623 náleželo nečtinské panství Gryspekům z Gryspachu, kteří postavili jižně od městečka pod opuštěným hradem renesanční zámek. Posledními feudálními vlastníky byli v letech 1838 - 1945 členové rodu Mensdorf - Pouilly, kosmopolitní belgicko-francouzská šlechta.

Wirtschaft • Hospodářství

Nečtiny

In der Gemeinde ist kein größeres Produktionsunternehmen ansässig. Einige örtliche Gewerbetreibende sind jedoch im Bereich des Tourismus tätig.

Nečtiny

V obci se nenachází žádná větší výrobní firma. Podniká zde pouze několik živnostníků v turistickém ruchu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nečtiny 
 •  
 • Nečtiny 82 
 • 331 63  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-17.00 Uhr Mi: 07.00-17.00 Uhr Fr: 07.00-15.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-17.00 h St: 07.00-17.00 h Pá: 07.00-15.00 h
Rendert Time: 1,228 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB