Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nepomuk 
 •  
 • Nám. Augustina Němejce 126 
 • 335 01 Nepomuk 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 12,78 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.400 (14.05.2002)

Nepomuk

Die Stadt Nepomuk hat eine Fläche von 1278 ha und liegt in einer ökologisch reinen Landschaft 35 km südöstlich von Pilsen. In der Stadt befinden sich ein Postamt, eine Schule, ein Krankenhaus, eine Polizeistation, zwei Banken, ein Museum, eine Galerie sowie Sporteinrichtungen: eine Sporthalle, 2 Spielplätze und Tennisplätze.

Nepomuk

Město Nepomuk o celkové rozloze 1278 ha, leží v ekologicky čisté krajině 35 km jihovýchodním směrem od Plzně. Ve městě se nachází pošta, škola, zdravotnické zařízení, policie, 2 banky, muzeum, galerie, sportovní zařízení - sportovní hala, 2 hřiště, tenisové kurty.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Nepomuk

Die Geschichte des Ursprungs der Stadt ist mit der Gründung des nahe gelegenen Klosters im Jahre 1144 verbunden. Damals befanden sich hier zwei Siedlungen - Přesanice und Pomuk, die im Jahre 1384 vereinigt wurden. Von dieser Zeit an verwendete man offiziell den Namen Nepomuk. Im 13. und 14. Jahrhundert wurden hier Gold und Silber gewonnen. Viele Handwerker und Bauer ließen sich hier nieder, neue Betriebe wurden gegründet und der Handel entwickelte sich. Im Jahre 1254 wurde Nepomuk zum Marktdorf ernannt, seit 1250 gab es auch ein Gericht. Im Jahre 1413 ernannte König Václav IV. Nepomuk zur Stadt.

Nepomuk

Počátky historie města jsou spojeny se založením nedalekého kláštera roku 1144. Tehdy zde byly dvě osady - Přesanice a Pomuk, které byly spojeny roku 1384. Od té doby se začal oficiálně používat název Nepomuk. Ve 13. a 14. století se zde dolovalo zlato a stříbro. Usazovalo se zde mnoho řemeslníků i zemědělců, byly za kládány různé živnosti a rozvíjel se obchod. Již roku 1254 je Nepomuk jmenován trhovou vsí. Od roku 1250 v Nepomuku sídlil soud. Roku 1413 povýšil král Václav IV. Nepomuk na město.

Wirtschaft • Hospodářství

Nepomuk

In der Stadt wirken ca. 460 Unternehmer. Die Hauptwirtschaftszweige in der Region sind: Holzgewinnung und -verarbeitung, Schottergewinnung, Metallindustrie, Plastikerzeugung, Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft.

Nepomuk

Ve městě působí cca 460 podnikatelských subjektů. Hlavní průmyslová odvětví v regionu jsou těžba a zpracování dřeva, těžba štěrku, kovovýroba, výroba plastů, potravinářství, zemědělství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nepomuk 
 •  
 • Nám. A. Němejce 63 
 • 335 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,81 MB