Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Neualbenreuth 
 •  
 • Marktplatz 10 
 • 95698 Neualbenreuth 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Tirschenreuth

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 50,13 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.568 (29.08.2002)

Neualbenreuth

Neualbenreuth - staatlich anerkannter Erholungsort am Mittelpunkt Europas mit dem Kurmittelhaus Sibyllenbad und Heilquellen-Kurbetrieb Der historische Marktflecken Neualbenreuth (557 m.ü. NN) liegt am geographischen Mittelpunkt Europas in der waldreichen Mittelgebirgslandschaft des Nördlichen Oberpfälzer Waldes direkt an der böhmischen Grenze. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 5000 Hektar. Die Gemeinde hat ca. 1600 Einwohner in 12 Ortschaften. Neualbenreuth kann auf jahrhundertelange enge Verbindungen zum Egerland zurück blicken. Das sogenannte Fraischgebiet um Neualbenreuth gehörte von 1591 –1862 jährlich wechselnd zum Herrschaftsbereich des Stiftes Waldsassen (Bayern) und der freien Reichsstadt Eger (Böhmen). Zeugen aus dieser Zeit sind noch heute: Egerländer Fachwerk, Pfarrkirche, Egerer Stadtwald und die Sprache. Seit 1989 entwickelt sich das Sibyllenbad zum Oberpfälzer Gesundheitszentrum mit Kurmittelhaus, Badehaus Maiersreuth, BadeTempel, Therapiepfad und Kurpark. Dank Sibyllenbad ist Neualbenreuth heute der stärkste Tourismusort im Landkreis Tirschenreuth. Die Marktgemeinde unterhält als eigene Einrichtung eine Grund- und Teilhauptschule, einen zweigruppigen Kindergarten, Feuerwehren, Kläranlage, eigene Wasserversorgung, Bauhof, Kinderspielplätze, Gästeinformation, Heimatmuseum, 190 Kilometer Wanderwege, 30 ha Gemeindewald, Polizei- und Zolldienststellen sind am Ort.

Neualbenreuth

Neualbenreuth - státně uznávané rekreační místo uprostřed Evropy s lázněmi Sibyllenbad a lázeňským provozem léčivých pramenů. Historický městys Neualbenreuth (557 m.n.m.) leží v geografickém středu Evropy ve středohorské lesnaté krajině Severního hornofalckého lesa, přímo na české hranici. Oblast obce zahrnuje plochu 5000 hektarů. Obec má cca. 1600 obyvatel ve 12 osadách. Neualbenreuth se může ohlížet na staleté úzké vazby na Chebsko. Tzv. oblast Fraische kolem Neualbenreuthu patřila v letech 1591 - 1862 každým rokem střídavě k nadačnímu panství Waldsassen (Bavorsko)a k svobodnému říšskému městu Cheb (Čechy). Ještě dnes jsou svědky této doby: chebská hrázděná architektura, farní kostel, chebský městský les a jazyk. Od roku 1989 se Sibyllenbad rozvíjí na hornofalcké zdravotní centrum s domem lázeňských procedur, lázněmi Maiersreuth, koupací halou, terapeutickou stezkou a lázeňským parkem. Díky lázním Sibyllenbad je dnes Neualbenreuth turisticky nejsilnějším místem v okresu Tirschenreuth. Správní obec udržuje jako svá vlastní zařízení základní a dílčí hlavní školu, dvouskupinovou dětskou školku, hasičská zařízení, čističku odpadních vod, vlastní zásobování vodou, stavební dvůr, dětská hřiště, informační centrum pro hosty, vlastivědné muzeum, 190 km pěších turistických cest, 30 ha obecního lesa, v místě jsou také policejní a celní služebny.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Neualbenreuth

1284 erste urkundliche Erwähnung 1591 Beginn des Fraisch-Rezesses mit jährlich wechselnder Gerichtsbarkeit vom Stift Waldsassen zur Stadt Eger 1862 Ende der Fraisch 1930 Markterhebung 1989 Inbetriebnahme des Pilotprojektes Badehaus Maiersreuth als Keimzelle des Sibyllenbades 1996 Eröffnung des Kurmittelhaus Sibyllenbad 1997 Eröffnung Badetempel 1998 Anerkennung zum Heilquellen-Kurbetrieb 1998 Anerkennung zum staatl. anerkannten Erholungsort 1999 Eröffnung Heilwasserparcours mit Verdunstungsgrotte, Einweihung, Kurweg 1930 wurde die Gemeinde zum Markt erhoben und bekam das Wappen verliehen. In ihm erinnert das Leistengitter in der unteren Schildhälfte an die ehemalige Gerichtsbarkeit der Stadt Eger, in deren Reichsstadtwappen seit dem 13. Jh. das Schräggitter ununterbrochen vorkommt.

Neualbenreuth

1284 první písemná zmínka 1591 začátek tzv. Fraischského recesu s ročně se střídající soudní mocí mezi Nadací Waldsassen a městem Eger 1862 konec Fraische 1930 povýšení na město 1989 uvedení pilotního projektu lázeňského domu Maiersreuth jako zárodku lázní Sibyllenbad 1996 otevření domu lázeňských procedur Sibyllenbad 1997 otevření koupací haly 1998 uznání lázeňského provozu léčivých pramenů 1998 uznání jako státně uznávaného ozdravného místa 1999 otevření parkuru léčivých vod s odpařovací jeskyňkou a lázeňské stezky V roce 1930 byla obec povýšena na město a byl jí propůjčen znak. V něm připomíná lištová mříž ve spodní polovině štítu bývalou soudní pravomoc města Cheb, v jehož znaku se od 13. století vyskytuje šikmá mříž nepřerušeně.

Wirtschaft • Hospodářství

Neualbenreuth

In der Gemeinde Neualbenreuth können die Grundbedürfnisse des täglichen Bedarfs gedeckt werden. Der größte Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus mit ca. 250 Personen Beschäftigten. Im Gemeindegebiet liegen das Kurgebiet mit dem Kurmittelhaus Sibyllenbad, das Badehaus Maiersreuth (Saisonbetrieb), zwei Banken, ein landwirtschaftliches Lagerhaus, Kfz- und Landmaschinenwerkstatt, Schreinerei, Zimmerei, eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Blumen-geschäft, ein Sanitätshaus, zwei Einzelhandelsgeschäfte, Postagentur, einen Allgemeinarzt (Badearzt), einen Arzt für Naturheilkunde und traditionelle chinesische Medizin (Badearzt), ein Möbelhaus, vier Hotels, 13 Pensionen, 19 Gaststätten und drei Cafes. Bedeutend für die wirtschaftliche Entwicklung sind die nahegelegenen Grenzübergänge in Schirnding (30 km) für Pkw und Lkw, in Waldsassen/Eger (12 km) für Pkw und einheimische Lkw, Mähring (12 km)für Pkw und einheimische Lkw, 24 h und Neualbenreuth für Fußgänger und Radfahrer (01.04.-30.09. von 6.00-22.00 Uhr, 01.10.-31.03. von 8.00-18.00 Uhr)

Neualbenreuth

V obci Neualbenreuth je zajištěno poskytování základních denních potřeb. Největším hospodářským faktorem je turistický ruch se zhruba 250 zaměstanými osobami. Na území obce se nachází lázeňská oblast s lázeňským domem, koupací komplex Maiersreuth (sezónní provoz), dvě banky, zemědělský sklad, servisní dílna pro automobily a zemědělské stroje, truhlářství, nábytkářství, pekařství, řeznictví, květinářství, sanitární potřeby, dvě maloobchodní prodejny, poštovní agentura, všeobecný lékař, lékař pro přírodní lékařství a tradiční čínskou medicínu, dům nábytku, čtyři hotely, 13 penzionů, 19 restaurací a 3 kavárny. Pro hospodářský rozvoj jsou významné blízké hraniční přechody v Schirndingu (30 km) pro osobní a nákladní automobily, ve Waldsassenu/Chebu (12 km) pro osobní a domácí nákladní automobily, v Mähringu (12 km) pro osobní a domácí nákladní automobily a v Neualbenreuthu pro pěší a cyklisty (1.4. - 30.9. od 6:00-22:00 hodin, 1.10. - 31.3. od 8:00- 18:00 hodin.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Neualbenreuth 
 •  
 • Marktplatz 5 
 • 95698  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08.00-12.00 Uhr
  Donnerstag: 16.30-18.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 08.00-12.00 hod.
  Čtvrtek: 16.30-18.30 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB