Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Neutraubling 
 •  
 • Regensburger Straße 9 
 • 93073 Neutraubling 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 9,75 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 12.972 (26.08.2002)

Neutraubling

Die moderne Stadt offeriert ihren Bürgern und Besuchern viele kulturelle Attraktionen: Das seit dem Jahr 2000 bestehende Museum der Stadt Neutraubling zur ortgeschichtlichen Dokumentation soll an die Pionierzeit der jungen Gemeinde Neutraubling und an den Aufbauwillen der Menschen von damals erinnern. Darum steht nicht politische Geschichte im Mittelpunkt, sondern Geschichte aus erster Hand, festgemacht an Dokumenten, Fotos, und einfachen Gegenständen des Alltags aus den ersten Jahren Neutraublings. Alle Ausstellungsstücke, improvisiert, selbstgebaut oder unter Opfern erworben sind "Zeichen der Not" und mit persönlichen Erinnerunngen und Schicksalen verbunden. Sie machen die Geschichte Neutraublings zu einer authentischen Erlebnisreise in die Vergangenheit. Die Stadthalle bietet den idealen Rahmen sowohl für klassische Konzerte als auch für Rock- und Popveranstaltungen. Wechselnde Bilder- und Skulpturenausstellungen sowie Autorenlesungen sind fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm des Rathauses. Theaterfreunde kommen bei den Aufführungen anspruchsvoller Bühnenwerke der Gruppe "Theatraubling" im Kultursaal auf ihre Kosten.

Neutraubling

Moderní město nabízí svým občanům a návštěvníkům mnoho kulturních atrakcí: V roce 2000 založené Muzeum města Neutraubling pro dokumentaci místní historie má upomínat na průkopnickou dobu mladé obce Neutraubling a na vůli tehdejších obyvatel k budování. Proto nestojí v centru zájmu politické dějiny, ale dějiny z první ruky, zachycené v dokumentech, fotografiích a prostých předmětech všedního dne z prvních let Neutraublingu. Všechny exponáty, improvizované, vlastní výroby nebo obětavě získané jsou "známkami nouze" a jsou spojeny s osobními zkušenostmi a osudy. Dělají z historie Neutraublingu autentickou cestu do minulosti plnou zážitků. Městská hala skýtá ideální prostor jak pro koncerty klasické hudby tak i pro akce populární hudby a rocku. Měnící se výstavy obrazů a soch jakož i autorská čtení jsou nedílnou součástí v programu kulturních akcí radnice. Přátelé divadla si přijdou na své při představeních náročných scénických děl skupiny "Theatrabling" v kulturním sále.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Neutraubling

Die Stadt Neutraubling blickt auf eine kurze, aber bewegte Vergangenheit zurück: 1936-1938 entstand nordlich von Obertraubling ein Flugplatz der deutschen Luftwaffe. Ab 1940 produzierten die Messerschmitt-Werke hierden "Giganten" und die "Me 262", das erste Düsenflugzeug der Welt. Durch Luftangriffe waren zu Kriegsende die Produktionsstätten beinahe gänzlich zerstört. Nach 1945 siedelten sich nach und nach Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Gebieten Osteuropas an. Sie begannen mit einfachsten Mitteln und dem Material aus der Kriegszeit zu produzieren. Dank ihres Know-How und ihrer Zielstrebigkeit entstand rasch eine blühende Industriegemeinde. Am 1. April 1951 wurde Neutraubling offiziell als 4. Vetriebenengemeinde Bayerns gegründet und am 13. Juni 1986 zur Stadt erhoben. Heute zählt Neutraubling über 12.000 Einwohner und ist mit einer hervorragend ausgebauten Infrastruktur der wirtschaftlich bedeutendste Ort im Landkreis Regensburg. Darüberhinaus bietet die Stadt einen hohen Wohn- und Ferizeitwert mit einem vielseitigen Kulturangebot und breit gefächerten Einkaufsmöglichkeiten.

Neutraubling

Město Neutrabling má krátkou, ale pohnutou historii: V letech 1936-1938 vzniklo severně od Horního Traublingu letiště německé Luftwaffe. Od roku 1940 se zde v závodech Messerschmitt vyráběly "Giganty" a "Me 262", první tryskové letadlo na světě. Leteckými nálety byly ke konci války výrobní továrny skoro úplně zničeny. Po roce 1945 se zde postupně usidlovali další a další uprchlíci z bývalých německých oblastí ve východní Evropě. Začali vyrábět nejjednoduššími prostředky a s materiálem z válečné době. Díky jejich know-how a jejich cílevědomosti vznikla rychle kvetoucí průmyslová obec. 1. dubna 1951 byl Neutraubling oficiálně založen jako čtvrtá bavorská obec odsunutých Němců a 13. června 1986 byl povýšen na město. Dnes má Neutraubling více než 12.000 obyvatel a je díky své skvěle vybudované infrastruktuře hospodářsky nejvýznamnějším místem v okrese Řezno. Kromě toho město poskytuje vysokou úroveň bydlení a trávení volného času díky všestranné kulturní nabídce a širokým nákupním možnostem .

Wirtschaft • Hospodářství

Neutraubling

Die Stadt Neutraubling ist ein herausragender Gewerbestandort in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Regensburg. Von den ca. 9.500 Beschäftigten in Neutraublinger Betrieben kommen über 6.000 von außerhalb der Stadt. Allein in den letzten 10 Jahren sind 3.155 neue Arbeitsplätze (+51%) geschaffen worden. Wirtschaft in Neutraubling, d.h. Qualität und Vielfalt: 34 Industrieunternehmen, 29 Handwerksbetriebe, 86 Einzelhandelsgeschäfte und 169 Dienstleister.

Neutraubling

Město Neutraubling je výjimečné průmyslové místo v bezprostředním sousedství města Řezna. Z přibližně 9.500 zaměstnanců podniků v Neu- traublingu je jich více než 6.000 dojíždějících odjinud. Jen v posledních deseti letech bylo vytvořeno 3.155 nových pracovních míst (+51 %). Ekonomika v Neutraublingu, to znamená kvalitu a rozmanitost: 34 průmyslových podniků, 29 řemeslných podniků, 86 maloobchodů a 169 firem zajišťujících služby.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Neutraubling 
 •  
 • Regensburger Straße 9 
 • 93073  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
  Di-Do: 08:00 - 18:00 Uhr
  Mittwoch geschlossen
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-pá: 08:00 - 12:00 hod.
  Út-čt: 08:00 - 18:00 Uhr
  Ve středu zavřeno
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB