Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Mladá Vožice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 31,58 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.715 (01.01.2012)

Mladá Vožice

Mit seiner Umgebung, der Berglage und besonders mit seiner "Burg", einer Anhöhe, auf der in früheren Zeiten eine richtige Burg als königlicher Landsitz und Landfeste stand, ähnelt Mladá Vožice (Jung Woschitz) einem alpinen Erzbischofssitz.

Mladá Vožice

Svým okolím, horskou polohou a zejména i svým "Hradem", návrším, na němž v dobách dřívějších stával skutečný hrad jako sídlo královského statku a spolu zemská pevnost, připomíná Mladá Vožice alpské sídlo arcibiskupské.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Mladá Vožice

Die Stadt entstand als Vorburg an einem Bergeshang und bereits zu Beginn der Herrschaft Karls IV. wird es als Städtchen mit zwei Kirchen erwähnt. Jüngere örtliche Quellen datieren den Ursprung Mladá Vožices weitaus früher, bringen ihn in Zusammenhang mit dem Fürsten Spytihněv II., der die Woschitzer Burg zur Lagerung des Silbers aus den umliegenden Minen gebaut hat.

Mladá Vožice war in Besitz des Königs Karl IV., der die Burg einmal mit seinem Hof besuchte (08.09.1352). Von 1318 bis 1425 lösten sich folgende Adelshäuser als Besitzer ab: die Herren von Landstein, von Janowitz, von Orlík nad Vltavou, von Prag und von Ronow (von letzteren hielt Materna Mladá Vožice). Im September des Jahres 1425 belagerte der Heerführer Jan Hvězda z Vícemilic (genannt Bzdinka) die Woschitzer Burg für 5 Wochen. Die Burg wurde eingenommen und bis auf die Grundmauern zerstört.

Im Jahr 1579 gelangte Mladá Vožice in den Besitz Michal Špaňovskýs z Lisova, der den Einwohnern die freie Wohnortwahl, das Recht auf Weinausschank, den Eisenhandel und andere Rechte gewährte und auch die ortsansässigen Zünfte mit Privilegien versah. Sein Sohn Jáchym verkaufte Mladá Vožice an Bernard Fünfkirchner.

Anschließend regierte hier einige Zeit der kaiserliche General Baltasar von Marradas, der sich um die Wiederherstellung des katholischen Glaubens bemühte und die Stadtbücher in Ordnung brachte. 1678 ging die Herrschaft an die Herren von Küenburg über, die zahlreiche kleine Landgüter in der Umgebung an die Herrschaft anschlossen und es als Fiedeikommissbesitz neu ordneten.

Mladá Vožice

Město vzniklo jako podhradí na svahu návrší a již na počátku vlády Karla IV. je připomínáno jako městečko se dvěma kostely. Dle značně mladých místních pramenů je původ Mladé Vožice velmi starého data, až se vztahem ke knížeti Spytihněvovi, který měl Vožický hrad vystavět pro uschování stříbra z nedalekých dolů.

Král Karel IV. držel Vožici pro svou potřebu a jednou byl se svým dvorem na zdejším hradě (8. 9. 1352). Od roku 1318 do roku 1425 se v držení Vožice vystřídaly tyto rody: páni z Landštejna, z Janovic, Hulerové z Orlíka, z Prahy a z Ronova, z nichž držel Vožici Materna. V září roku 1425 dobýval přední vojevůdce Jan Hvězda z Vícemilic - zvaný Bzdinka vožický hrad 5 týdnů. Hrad byl dobyt a rozbořen do základů.

Roku 1579 získal Ml. Vožici Michal Špaňovský z Lisova, který povolil Vožickým výsadu volního stěhování, šenk vína, obchod železem, právo volně nakládati s odumřelým statkem a také místní cechy obdařil výsadami. Jeho syn Jáchym prodal Ml. Vožici Bernartu Fünfkirchnerovi.

Poté zde nějaký čas vládl císařský generál Baltazar de Marradas, jenž se staral o obnovení víry katolické a o pořádek v městských knihách. Roku 1678 přešlo panství do rukou Küenburgů, kteří k němu připojili četné drobné statky v okolí a zřídili z nich "svěřenecké" panství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Mladá Vožice 
 •  
 • Žižkovo náměstí 80 
 • 39143  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB