Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Moosbach 
 •  
 • Brunnenstraße 1 
 • 92709 Moosbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 63,75 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.479 (30.06.2010)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  ./.

Moosbach

Moosbach liegt im Naturpark "Oberpfälzer Wald" und ist ein noch ländlich gebliebener staatlich anerkannter Erholungsort. Der Markt Moosbach liegt in einer Talsenke, die von mehreren Fluß- und Bachläufen durchzogen wird.

Der Ortskern liegt 500 m über NN. Die umliegenden, bewaldeten Berge steigen bis zu 800 m an. Moosbach liegt unweit der A 6, die von Nürnberg kommend nach Pilsen und Prag in die Tschechische Republik führt. Wegen der Ruhe und der sauberen Luft wird der historische Marktort gerne als die "gemütliche Ecke des Oberpfälzer Waldes" bezeichnet.

Wohn- und Freizeitwert:
Staatlich anerkannter Erholungsort im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald - 8 ha großer Kurpark mit vielen Attraktionen - Ozonhallenbad - Haus des Gastes mit Massagepraxis - med. Bäderabteilung - 3 Naturfreibäder - 200 km Wanderwege - zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten - Fußball - Radfahren - Tennisplätze - Freisportanlagen - Kegel- und Schießanlagen - Langlaufloipen - Rodeln - Angelmöglichkeiten - Reiten - Sauna/Kneippen - Solarien - Minigolf - Spiel- und Bolzplätze.

Bildungseinrichtungen:
- Trautwein- Grund- und Mittelschule
- Kommunale Musikschule
- Kindergarten
- Moderne Bücherei

Historische Anlagen:
- Schloss Burgtreswitz (13. Jahrhundert)
- Wieskirche (Barock, 18. Jahrhundert)

Moosbach

Moosbach leží v přírodním parku "Hornofalcký les" a je státně uznaným rekreačním místem, které si pořád ještě zachovalo svůj venkovský charakter. Městys Moossbach leží v údolí, kterým protéká více řek a potoků.

Střed obce leží v nadmořské výšce 500 m. Okolní zalesněné vrchy stoupají až do výše 800 m. Moosbach leží nedaleko dálnice A 6, která ve směru od Norimberka vede do Plzně a Prahy do České republiky. Díky klidu a čistému vzduchu je historické tržiště rádo označováno jako "útulný kout Hornofalckého lesa".

Hodnota místa pro bydlení a volný čas: 
Státně uznané rekreační místo v Přírodním parku Severní Hornofalcký les - 8 ha velký lázeňský park s mnoha atrakcemi jako - ozónové kryté koupaliště - Dům hosta s masážními službami - lékařské oddělení lázní - 3 přírodní koupaliště - 200 km turistických stezek - četné možnosti pro sport a volný čas - fotbal - jízda na kole - tenisová hřiště - fitness zařízení - kuželna a střelnice - běžkařské stopy - sáňkování - možnosti rybaření - jízda na koni - sauna/knejpování - solária - minigolf - dětská a fotbalová hřiště.

Vzdělávací zařízení:  
- škola pro hydroterapii, základní a střední škola
- obecní hudební škola
- mateřská školka
- moderní knihovna
 
Historické objekty:  
- zámek Burgtreswitz (13. století)
- kostel Wieskirche (baroko, 18. století)

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Moosbach

Moosbach liegt am Oberlauf der Pfreimd in einer Landschaft, die früh vom Menschen erschlossen war. Zahlreiche Funde aus der Steinzeit deuten auf die Besiedlung durch den vorgeschichtlichen Menschen.

Mit "Reginboto de Mosebach", einem Ministerialen der Grafen von Sulzbach, beginnt 1144 die geschichtliche Zeit. Moosbach wird von alters her als Markt bezeichnet und war der Hauptort des Amts Treswitz. Bei dieser Verwaltungsform wurden Bürgermeister und Räte aus allen Orten des Gerichtsbezirks gewählt, jedoch hatten Bürgermeister und Rat ihren Sitz in Moosbach, wo auch das Marktrecht geübt wurde. Das Wappen, das 1543 dem Gericht Treswitz verliehen wurde, zeigt im Schilde die Symbole von Moosbach. Das herrschaftliche Marktrecht ging 1608 auf den Ort Moosbach über, wodurch dieser als wirtschaftlicher Mittelpunkt gestärkt wurde. Das Zunftwesen, das schon im 16. Jahrhundert gut ausgebaut war, bewirkte eine Förderung des Handwerks, um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatten alle Zünfte des Amts Treswitz ihren Sitz in Moosbach.

Im landwirtschaftlichen Bereich nahm die Viehzucht mit Tagesauftrieben von mehr als 1.000 Rindern einen bedeutenden Raum ein. Die Viehmärkte von Moosbach gehörten zu den bedeutendsten der nördlichen Oberpfalz.

Die Pfarrei wird 1297 erstmals erwähnt. Das weitläufige Pfarrgebiet verringerte sich 1300 durch die Abtrennung der Filialen Böhmischbruck und Etzgersrieth.

Moosbach

Moosbach leží na horním toku řeky Pfreimd v krajině, která byla velmi brzy využívána lidmi. Četné nálezy z doby kamenné dokládají osídlení předhistorickým člověkem.

S ministeriálem hrabat von Sulzbach, "Reginboto de Mosebach" začíná v roce 1144 historická doba. Moosbach je od pradávna označován jako tržiště a byl hlavním místem úřadu Treswitz. U této formy správy byli starostové a radní voleni ze všech míst soudního obvodu, ovšem starosta a radní měli své sídlo v Moosbachu, kde bylo také vykonáváno tržní právo. Znak, který byl soudu Treswitz propůjčen v roce 1543, ukazuje ve štítu symboly Moosbachu. Vrchnostenské tržní právo přešlo v roce 1608 na místo Moosbach, čímž toto bylo posíleno jako hospodářské centrum. Cechovnictví, které bylo dobře rozvinuto již v 16. století, ovlivnilo podporování řemesel, kolem poloviny 18. století měly všechny cechy úřadu Treswitz sídlo v Moosbachu.

V zemědělském sektoru zaujalo významný prostor dobytkářství s denním vypouštěním více než 1.000 kusů hovězího dobytka. Dobytčí trhy Moosbachu patřily k nejvýznamnějším v Horní Falci.

Farnost je poprvé zmiňována  v roce 1297. Rozsáhlá farní oblast se zmenšila v roce 1300 oddělením poboček Böhmischbruck a Etzgersrieth.

Wirtschaft • Hospodářství

Moosbach

In Moosbach sind einige mittlere Betriebe und eine Anzahl von Kleinbetrieben angesiedelt. Neben der Landwirtschaft kommt dem Tourismus eine große Bedeutung zu. Für Gewerbeansiedlungen stehen direkt an der A6 attraktive Gewerbeflächen zur Verfügung.

Moosbach

V Moosbachu je usídleno několik středně velkých podniků a množství malých provozoven. Vedle zemědělství má velký význam turistický ruch. Pro usídlování živností jsou k dispozici přímo u dálnice A6 atraktivní plochy pro podnikání.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Moosbach 
 •  
 • Brunnenstraße 1 
 • 92709  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Montag – Freitag: 08.00–12.00 Uhr,
  Dienstag: 13.00–16.30 Uhr,
  Donnerstag: 13.00–18.00 Uhr.
   
  Gästeinformation:
  Montag – Freitag: 08.00–12.00 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  pondělí - pátek: 8.00-12.00 h,
  úterý: 13.00-16.30 h,
  čtvrtek: 13.00-18.00 h.
   
  Informace pro turisty: 
  pondělí - pátek: 8.00-12.00 h

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,938 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,81 MB