Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Mauth-Finsterau 
 •  
 • Mühlweg 2 
 • 94151 Mauth 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Landkreis / Kraj: Freyung-Grafenau

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 28,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.409 (31.12.2009)

Mauth-Finsterau

Mauth ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau und staatlich anerkannter Erholungsort. Die Gemeinde in der Region Donau-Wald im Bayerischen Wald liegt unmittelbar am Rand des Nationalparks Bayerischer Wald. Der Ortsteil Finsterau, 1.000 Meter hoch gelegen, zählt zu den abgelegensten Dörfern im Bayerischen Wald. Dort befindet sich auf 1130 Meter Höhe ein Grenzübergang nach Bučina in Tschechien für Fußgänger und Radfahrer.

Busse des Nationalparks fahren bis zum Grenzübergang. Dieser ist jeweils von Montag bis Freitag für wenige Stunden täglich auch für Pkw geöffnet (Stand 2005). Mauth selbst liegt zehn Kilometer nördlich von Freyung, 20 Kilometer nordöstlich von Grafenau und rund 44 Kilometer von Passau entfernt. Es existieren folgende Orte: Annathal, Mauth, Finsterau. Gemeindeteile sind Mauth, Annathal, Bärnbachruh, Finsterau, Heinrichsbrunn, Hohenröhren, Neuhütte, Spicking, Tummelplatz, Vierhäuser und Zwölfhäuser.
 
Mauth-Finsterau ist Mitglied in der Region Nationalpark Bayerischer Wald und Böhmerwald (Tierisch Wild).

Mauth-Finsterau

Mauth je obec v dolnobavorskéhm okrese Freyung-Grafenau a státem uznané místo na zotavení. Obec v regionu Donau-Wald v Bavorském lese leží bezprostředně na okraji národního parku Bavorský les. Součást této obce Finsterau, ležící v nadmořské výšce 1.000 metrů, patří k nejodlehlejších vesnicím v Bavorském lese. Nachází se tam ve výšce 1130 metrů hraniční přechod pro pěší a cyklisty do Bučiny v Česku.

Autobusy národního parku jezdí až k hraničnímu přechodu. Ten je vždy od pondělí do pátku na několik málo hodin denně otevřen i pro osobní auta (stav v roce 2005). Samotná obec Mauth leží deset kilometrů severně od Freyungu, 20 km severovýchodně od Grafenau a přibližně 44 km od Pasova. Existují místa: Annathal, Mauth, Finsterau.
Jednotlivé části obce jsou Mauth, Annathal, Bärnbachruh, Finsterau, Heinrichsbrunn, Hohenröhren, Neuhütte, Spicking, Tummelplatz, Vierhäuser a Zwölfhäuser.

Mauth-Finsterau je členem regionu Národní park Bavorský les a Šumava (divoká zvěř).

Geschichte • Historie

Mauth-Finsterau

Am oberen Goldenen Steig entstanden zwischen 1687 und 1724 die Ortschaften der Gemeinde. Mauth kam mit dem größten Teil des Hochstifts Passau 1803 an den Erzherzog Ferdinand von Toskana. Seit den Friedensverträgen von Brünn und Pressburg 1805 gehört Mauth zu Bayern.
 
Die Gemeinde Mauth wurde 1811 mit den Siedlungen Finsterau, Heinrichsbrunn, Hohenröhren, Mauth, Waldmühl und Zwölfhäuser gebildet, weitere Ortsteile folgten.
Aus den Siedlungen Finsterau und Heinrichsbrunn wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1900 die neue Gemeinde Finsterau abgetrennt. Mit Wirkung vom 1. Januar 1946 wurden mit der Auflösung der Gemeinde Annathal die Ortsteile Annathal, Annathalmühle, Bärnbachruhe und Müllersreut (Raumreut) dem Gemeindegebiet angeschlossen.

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern kam die Gemeinde Finsterau 1978 wieder zur Gemeinde Mauth.
 
Durch die Einstellung der Holznutzung des1970 gegründeten Nationalparks Bayerischer Wald entwickelte sich die Gemeinde immer mehr zum Urlaubsort.

Mauth-Finsterau

Na horní části Zlaté stezky vznikly mezi roky 1687 a 1724 osady obce. Mauth připadlo s největší částí pasovské kapituly arcivévodovi Ferdinandu Toskánskému. Od mírových smluv v Brně a Bratislavě v roce 1805 patří Mauth k Bavorsku.

Obec Mauth byla vytvořena v roce 1811 z osad Finsterau, Heinrichsbrunn, Hohenröhren, Mauth, Waldmühl a Zwölfhäuser,  další části obce pak následovaly.
Z osad Finsterau a Heinrichsbrunn se s účinností od 1. ledna 1900 oddělila nová obec Finsterau. S účinností od 1. ledna 1946 byly po rozpuštění obce Annathal k území obce připojeny části Annathal, Annathalmühle, Bärnbachruhe a Müllersreut (Raumreut).

V rámci územní reformy v Bavorsku se obec Finsterau v roce 1978 opět připojila k obci Mauth.

Po založení Národního parku Bavorský les v roce 1970 byla regulována těžba dřeva a obec se vyvíjela stále více jako  turistické místo pro dovolené.

Wirtschaft • Hospodářství

Mauth-Finsterau

1998 gab es im Bereich der Land- und Forstwirtschaft keine, im produzierenden Gewerbe 128 und im Bereich Handel und Verkehr keine sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort.
In sonstigen Wirtschaftsbereichen waren am Arbeitsort 111 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort gab es insgesamt 789. Im verarbeitenden Gewerbe gab es 6 Betriebe, im Bauhauptgewerbe 1 Betrieb. Zudem bestanden im Jahr 1999 127 landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 899 ha. Davon waren 893 ha Dauergrünfläche.

Mauth-Finsterau

V roce 1998 nebyli v oblasti zemědělství a lesnictví žádní zaměstnanci se sociálním pojištěním, ve výrobní sféře 128  a v oblasti obchodu a dopravy také žádní zaměstnanci.
V ostatních oblastech hospodářství bylo zaměstnáno 111 osob se sociálním pojištěním. Zaměstnanců, pracujících ve svém bydlišti, kteří platili sociální pojištění, bylo celkem 789. Ve zpracujícím průmyslu bylo 6 podniků, ve stavebnictví jeden podnik. Navíc v roce 1999 existovalo 127 zemědělských podniků se zemědělsky  využitou plochou 899 ha. Z toho bylo 893 ha trvale zelená plocha.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Mauth-Finsterau 
 •  
 • Gieseckestraße 2 
 • 94151  
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo: 13.30 - 16.30 Uhr
  Do: 13.30 - 18.00 Uhr

  Tourist-Information:
  Mo-Fr: 09.00-12.00 Uhr und 12.30-17.00 Uhr
  Sonn- und Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr
  November bis 25. Dezember ist die Infostelle an Sonn- und Feiertagen geschlossen!
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Po: 13.30 - 16.30 hod.
  Čt: 13.30 - 18.00 hod.

  Turistické informace:
  Po-pá: 09.00-12.00 hod. a 12.30-17.00 hod.
  Neděle a svátky: 09.00 - 12.00 hod.
  Od listopadu do 25. prosince je zavřeno o nedělích a státních svátcích!

Fotogalerie • Fotogalerie

Infostelle im Sommer | Infocentrum v létě
Ortsansicht Finsterau | Pohled na část obce Finsterau
Skistadion Finsterau | Lyžařský stadion Finsterau
Otterhaus | Vydří dům
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB