Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Meclov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 22,60 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.024 (09.04.2010)

Meclov

Die Gemeinde befindet sich im Südwesten Böhmens zwischen den Städten Horšovský Týn und Domažlice an der Straße, die zum Grenzübergang Folmava-Schafberg führt. Zu ihrer Verwaltung gehören insgesamt neun Dörfer. Neben Meclov selbst sind es noch Bozdíž, Březí, Jeníkovice, Mašovice, Mračnice, Mrchojedy, Němčice und Třebnice. Es gibt im Ort eine Kleinklassen-Grundschule, Kindergarten, Bibliothek und eine Zweigstelle der Post. Als Vereine gibt es die Freiwillige Feuerwehr, einen Tierzüchter-Verein und einen Fußballklub. In Meclov und in Mašovice sind Haltestellen der Tschechischen Bahn auf der Bahnstrecke Staňkov - Poběžovice. Busse von ČSAD fahren in alle neun Dörfer.

Meclov

Obec se nachází v jihozápadních Čechách, při silnici první třídy vedoucí na hraniční přechod Folmava, mezi městy Horšovský Týn a Domažlice. Do její správy spadá celkem devět vesnic, vedle Meclova jsou to ještě Bozdíž, Březí, Jeníkovice, Mašovice, Mračnice, Mrchojedy, Němčice a Třebnice. Funguje zde malotřídní základní škola, mateřská škola, knihovna a pobočka pošty. Nechybí sbor dobrovolných hasičů, chovatelé a fotbalový klub. V Meclově a Mašovicích jsou zastávky Českých drah na trati Staňkov - Poběžovice, do všech devíti vesnic zajíždějí autobusy ČSAD.

Geschichte • Historie

Meclov

Der erste glaubwürdige Bericht, ein Schriftstück, befindet sich in der Urkunde des Klosters Kladruby und wird auf das Jahr 1115 datiert. Meclov wird unter anderen 25 Gemeinden als Besitz des Klosters genannt, und blieb es bis zu dem Jahr 1313. Zu dieser Zeit gehört Meclov zum Besitz des Edelmanns Racek von Prostiboř. Während des 13. und 14. Jahrhunderts besiedelten das Böhmische Grenzgebiet deutsche Bauern. Acht Familien aus den Dörfern des heutigen Bayerischen Landkreises Landau sind nach Meclov gekommen (die Nachkommen dieser Kolonisatoren lebten in Meclov bis zu der Nachkriegsvertreibung). Im Jahr 1459 kauft diese Herrschaft, und somit auch Meclov, Dobrohost von Ronšperk. Dieser lässt auch in Meclov eine gotische gemauerte Kirche an Stelle der ehemaligen Holzkirche bauen. Seit der 70. Jahre des 19. Jahrhunderts wird in Meclov Flussspat gefördert. Die Gemeinde wird reicher und auch die Zahl der Bewohner wächst. Im Jahr 1900 wird die Eisenbahnstrecke Staňkov - Poběžovice mit einer Haltestelle in Meclov in Betrieb gesetzt und bereits zwei Jahre funktioniert hier das Postamt. Im Jahr 1920 leben in Meclov 773 Einwohner, vor allem deutscher Nationalität. Nach dem 2. Weltkrieg wurden 559 Deutsche ausgesiedelt. Diese wurden durch neue Ansiedler aus dem Binnenland sowie aus Volyně ersetzt. Heute hat Meclov etwa 540 Einwohner, es ist eine eigenständige Gemeinde.

Meclov

První věrohodná zpráva, písemný doklad, se nachází v listinném falzu Kladrubského kláštera a datuje se k roku 1115. Meclov je jmenován mezi dalšími 25 obcemi jako majetek kláštera, tím také zůstal až do roku 1313. Tehdy se Meclov stává majetkem vladyky Racka z Prostiboře. V průběhu 13. a 14. století kolonizovali české pohraničí němečtí sedláci. Do Meclova přišlo osm rodin z vesnic dnešního bavorského okresu Landau (potomci těchto kolonizátorů žili v Meclově až do poválečného odsunu). V roce 1459 kupuje toto panství, a tedy i Meclov, Dobrohost z Ronšperka. Ten také nechává v Meclově postavit gotický zděný kostel místo bývalého kostela dřevěného. Od 70.let devatenáctého století se v Meclově těží živec. Obec bohatne a roste i počet obyvatel. V roce 1900 je uvedena do provozu železniční trať Staňkov - Poběžovice se zastávkou v Meclově a již dva roky zde funguje poštovní úřad. V roce 1920 žije v Meclově 773 obyvatel především německé národnosti. Po 2.světové válce bylo odsunuto 559 němců. Ti byli nahrazeni dosídlenci ať už z vnitrozemí či z Volyně. Dnes má Meclov zhruba 540 stálých obyvatel, je samosprávnou obcí.

Wirtschaft • Hospodářství

Meclov

In Meclov haben ihren Zweigbetrieb die Keramikwerke Chlumčanské keramické závody, die Möbel produzierende Deutsche Firma OTM, Großlager der Firma K+B Elektromarket mit einem Elektronikgeschäft. Die Firmen Profiko und Meclovská zemědělská a.s. haben ebenfalls ihren Sitz im Ort.

Meclov

V Meclově mají svou pobočku Chlumčanské keramické závody, německá společnost vyrábějící nábytek OTM, velkosklad s prodejnou elektroniky firmy K+B elektromarket, sídlí zde firma Profiko a Meclovská zemědělská a.s.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Meclov 
 •  
 • Meclov 137 
 • 345 21  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB